رهن اجاره آپارتمان شیان

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; لویزان شیان شیان هفتم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . ماهواره مرکزی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیان میدان تجرلو خ شیان یکم مجتمع آبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شیان خ شیان دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شیان خ شیان دوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شیان سخن سوم کوی لا..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیان کوی شاهرضائی کوی شی..

کولر . گاز

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شیان شیان سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شیان شیان سوم وچهارم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بصورت مبله اجاره به خارجی:۱۰م---/۲۰م-اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; لویزان خ شیان خ شاهرضائی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; لویزان خ شیان خ شهید شاهرضائی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شیان خ شیان چهارم جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به زوج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیان خ شیان هفتم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی . مسترروم

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شیان میدان تجلو خ بیات کوی کاج پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . پکیج . روف گاردن . مسترروم

یک خواب مستر

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; لویزان خ شیان چهارم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شیان شیان سوم کوی شبنم ساختمان شب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شیان خ شیان دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شیان ک خندان واح..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیان خ فرشادی خ ازگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شیان خ شیان ششم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیان خ شیان ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شیان خ شیان دوم..

گاز . آسانسور . پکیج

کنتور گاز و برق مستقل میباشد

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیان خ شیان هفت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شیان خ شیان سوم نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شیان خ شیان دوم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیان خ شیان یک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شیان شیان یکم کوچه قدیری کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیان خ شاهرضائی بن بست شی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; لویزان خ شیان خ خندان پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیان خ رضافرشادی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; لویزان خ شیان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شیان خ شیان یکم خ قدیری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شیان خ شیان یکم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شیان خ قائم ساختمان م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هروی خ شیان یکم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیان میدان طجرلو خ غدیری خ شاهد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شیان خ شیان دوم شمالی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیان خ شاه رضائی خ شیدائی کوی حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳نبش جنوبی- بازدید از ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۸ الی ۲۱-چهارم---/۱۷۵م رهن کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هروی شیان خ شیدائی کوی رضائی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۲۱

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شیان شیان یکم بالاتر از بانک پا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شیان خ فرشادی کوی سرو پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شیان خ فرشادی نبش محمدی ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه اول سندی

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شیان ک شاه رضایی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . لابی . تهویه مطبوع

بازدید با هماهنگی

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; لویزان خ شیان خ شیان سوم روبروی مسک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; لویزان خ شیان روبروی تره بار کوی خند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳پارکینگ-۱۰مترانباری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شیان کوی خندان مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; لویزان شیان شیان دوم شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان یکم پلاک ۳۵..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شیان شیان ششم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شیان شیان هفتم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; لویزان شیان شیان س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیان شیان یکم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شیان شیان یکم پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیان کوی خندان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیان کوی شاه رضایی کوی سلیمی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; لویزان خ شیان یک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شیان خ قدیری ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شیان طجرلو خ سخن سو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; لویزان شیان شیان دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیان امام علی شمال شیان هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

بصورت کوتاه مدت نیزاجاره داده میشود

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان سوم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; لویزان شیان خ شیان د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شیان شیان یکم میدان شاه رضایی خ شا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی . هواساز

۲لاین آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شیان خ شیان دوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲انباری

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره فقط به خانواده-اجاره یکسال پیش دریافت میگردد:(---/۳۶م)

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان سوم نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; لویزان شیان دوم غربی پلاک..

شوفاژ . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; لویزان شاه رضایی شیان یک بن ب..

کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; لویزان خ شیان خ تجلو کوی ا..

کولر . گاز . پکیج

۲بالکن-واحد دوبلکس-یا ۱/۶۰۰م---/۱۰۰م

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; لویزان شیان خ شیان پنجم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; لویزان شیان شیان شش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳۰متر بالکن -۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; لویزان شیان روبروی تره بار کوی خند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شیان روبروی تره بار کوی خندان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شیان خ شیان سوم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; لویزان خ شیان یک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شیان شیان دوم شمالی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; لویزان شیان پنجم ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; شیان خ شیان سوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; لویزان شیان شیان پنجم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲کله

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; لویزان خ شیان خ شهید بیات کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیان خ شاه رضائی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . روف گاردن

قابل تبدیل تا --/۷۰م ودیعه مابقی اجاره

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شیان خ شیان یکم خ شاهرضائی خ سلیمی کوی فراستی بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شیان خ بیات کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن . مسترروم

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; لویزان خ شیان خ شاهرضا..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . مسترروم

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شیان خ شیان دوم شما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیان خ شهید شاه رضایی خ شهید سلیمی ..

گاز . پکیج

۱۲۸ متر ۳ خوابه نوساز ; لویزان خ شیان یکم خ قد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۸۰مترلابی-۱۰۶متری:--۲/۸۰۰---/۶۰م

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; لویزان شیان سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; لویزان خ شیان چهارم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; لویزان خ شیان چهارم جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; لویزان خ شیان خ شاه رضائی خ سلیمی بن..

کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به زوج

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; لویزان شیان شیان سو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; لویزان شیان خ خن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; لویزان خ شیان سوم خ شکوفه مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شیان شیان دوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شیان شیان دوم شمالی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجردنیزاجاره داده میشود-قرارداد۴ساله نیز منعقد میگردد

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شیان خ جعفریان کوی عباس رضائیان کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; لویزان شیان هفتم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . سالن بدنسازی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; لویزان شیان یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; شیان خ فرشادی ک برادران ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیان خ شیان یکم کوی شیرازی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; لویزان شیان ۷..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . سالن بدنسازی

ط.ششم:۳۰متر تراس-طبقه۳: --/۵۰م ودیعه --/۴م اجاره-طبقه۲:--/۱۰۰م ودیعه--/۵م اجاره

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شیان یکم کوی قدیری کوئی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شیان شیان ۱ م شاه رضایی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شیان خ لویزان خ شادی خ طالقانی خ مب..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شیان شاه رضایی خ سلیمی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; لوزان شیان شعبانلو خ فرشادی کوی رضا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; لویزان خ شیان کوی سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان دوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; لویزان خ شیان خ فرشا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

برج باغ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شیان شیان سوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; لویزان خ شیان میدان تره بار خ ش..

کولر . گاز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; لویزان خ شیان یکم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شیان بین شیان ششم وهفتم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; لویزان شیان شیان یک خ شاهرضایی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۷ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان یکم میدان شهید شاهرضائی مجتمع مسکون..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شیان خ بیات کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شیان میدان شاه رضایی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۳۰ واحد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیان شیان یک روبروی قنادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان ششم روبروی جنگل ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; لویزان شیان کوی سلیمی نبش بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; لویزان شیان پنج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; لویزان شیان شیان پنجم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; لویزان خ شیان یکم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان یکم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; لویزان خ شیان خ شیان دوم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شیان بیات کوی کا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

طبقه چهارم وششم :----/۱۱۰م رهن کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; لویزان شیان شیان یکم خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; لویزان شیان شیان چهارم مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیان کوی شیرازی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

درکل ۱۰ واحد

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; لویزان خ شیان نبش شیان ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شیان

منطقه 5

پنج شهرداری تهران