رهن اجاره آپارتمان شهید عراقی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهید عراقی کوچه سرو کوچه ..

کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهیدعراقی خ ملکی نسب بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; شهید عراقی شمالی نبش گلزار ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهید عراقی کوی زن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد دارای ۲پارکینگ- طبقه ششم دارای ۳پارکینگ

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهیدعراقی خ کشوری کوی محمدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  76 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شهید عراقی خ فرهنگستان دوم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهیدعراقی خ ملکی نسب پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۳۰ واحد

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی خ گل سرخ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهیدعراقی شمالی گلزارش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی خ رضا سیف کوی نسترن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی ملکی نسب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی شمالی گلزارش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهیدعراقی خ ملکی نسب کوی احسان مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; پاسداران شهیدعراقی کوی زنبق ..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله ابتدای خ شهید عراقی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی شمالی کوی سرو فرعی بارا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهید عراقی کوی گل نرگس بن بست کوهس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهید عراقی کوی مسجد بن بست..

کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهید عراقی شمالی کوی گل نرگس پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهید عراقی خ شهید کشوری نبش کوی محمدی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . دوربین مداربسته

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهیدعراقی خ سیف کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی بالاتر از مسجد الزهرا ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; عراقی خ رضا سیف کوی نسترن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهیدعراقی خ پایدارفر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهید عراقی روبروی ک قاضی..

کولر . گاز . فلت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهید عراقی کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی ملکی نسب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهید عراقی ملکی نسب بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهید عراقی کوی جعفری کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهیدعراقی کوی گل سر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

upvcپنجره

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله شهید عر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهیدعراقی خ کشوری خ پایدارفر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شهید عراقی کوی سعد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۱۷۳۰۴۰۵۲۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهید عراقی ملکی نسب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهید عراقی محله تک عراقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی بالاتر از مسجد الزهراء ک شاه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهید عراقی کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

اجاره به خارجی:(باتوافق)

تهران رهن اجاره آپارتمان |  135 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهید عراقی شمالی خ گیلان خ گلریز نبش بابک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; عراقی نبش خ ملکی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهید عراقی بالاترازکوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده-در۶ بلوک

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهید عراقی شمالی بالاتر از پل همت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهید عراقی کوی لاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی بالاتر از مسجد الزهرا ک شا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران شهید عراقی کوی قاضی زاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی شمالی ۱۲متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  150 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب نبش یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهیدعراقی بالاترازمسجد الزهراء کوی شاهنده(ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهید عراقی کوی گلر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

تهران رهن اجاره آپارتمان |  116 متر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; عراقی کوی گلرو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۱۰ واحد

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهید عراقی نبش کشور..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی کوی مجی..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهیدعراقی کوی بنفش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهید عراقی روبروی کوی قاضی..

کولر . گاز . باز سازی شده

انباری مشترک

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهیدعراقی ک شقا..

شوفاژ . کولر

پارکینگ در حیاط

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهید عراقی خ فرهنگستان سوم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

بازسازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهیدعراقی خ فرهنگستان یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; عراقی تقاطع شهید کشو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی کوی لاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران ابتدای عراقی خ فرهنگست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; پاسداران خ عراقی کوی همیشه بهار شرق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهیدعراقی خ ملکی نسب بن بست احسان پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهیدعراقی بالاترازمسجد الزهراء کوی شاهنده(ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهیدعراقی کوی اردیبهشت تقاطع مل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد ۲پارکینگ

تهران رهن اجاره آپارتمان |  200 متر

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهید عراقی شمالی کشوری محمدی بن ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهید عراقی جنوبی ک فروردین تق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران شهید عراقی خ فرهنگستان سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; پاسداران شهید عراقی خ کشوری خ ملکی نس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن بدنسازی . لابی

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شهید عراقی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی شمالی خ کشوری پارک پایدار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی کوی نر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهید عراقی خ فروردین نبش ملک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پاسداران شهید عراقی تقاطع فروردین و سیف س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲انباری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پاسداران شهید عراقی خ ملکی نسب نبش بهاران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; شهید عراقی کوی زنبق پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ----/۳۰۰م رهن کامل- بازدید با هماهنگی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهید عراقی خ فرهنگستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهید عراقی شمالی ک ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره حداکثر ۳نفر- بازدید با هماهنگی

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهیدعراقی ملکی نسب کوی یاس پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهید عراقی کوی حق گو پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ۴/۵۰۰م----/۱۵۰م

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهیدعراقی کوی حق گ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی روبروی مسجد الزهرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۳بالکن

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهیدعراقی خ گلسرخ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهید عراقی کوی گلسرخ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهیدعراقی کوی زنبق پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهیدعراقی جنب پل همت خ همیشه به..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; شهیدعراقی کوی دلگشا کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پاسداران شهید عراقی خ بوستان دوم پ..

کولر . گاز

۷پله به پایین

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت خ عراقی کوی یزدی کوی شیش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی فرهنگستان اول کوی گلری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شهیدعراقی کشوری کوی قاسم محمدی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهید عراقی خ ملکی نسب پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهید عراقی اردیبهشت رضا..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شهید عراقی شمالی کوی اردی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهید عراقی کوی فرهنگستان..

کولر . گاز . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۲۰۰م

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهید عراقی شمالی فرهنگستا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پاسداران شهید عراقی خ زنبق ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی جنب کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کمیسیون کامل

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهیدعراقی فرهنگستان سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران عراقی فرهنگستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهید عراقی شمالی خ کشوری شرقی خ پایدار فر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پاسداران خ عراقی خ ملکی بن بست یاس پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۲م---/۱۸۰م

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; عراقی خ فرهنگستان یکم خ گلریز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر آقای سلیمی ۰۹۱۲۳۶۲۵۱۰۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شهید عراقی خ بنفش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲مترانباری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهید عراقی خ مجید..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۳ ساله ; شهید عراقی کوی گلسرخ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهید عراقی شمالی نبش گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شهید عراقی بن بست سع..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; پاسداران شهید عراقی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ۴/۵۰۰م----/۱۰۰م

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; پاسداران خ شهید عراقی نرسیده به پل همت کوی قاض..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره فقط به خانواده-بازدید با هماهنگی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  96 متر

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شهیدعراقی خ محسن کشوری پایدارف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پاسداران خ شهید عراقی خ ملکی نسب کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهید عراقی خ ملکی نسب کوی ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شهیدعراقی کوی فرورد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهیدعراقی خ کشوری خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهیدعراقی فرهنگستان س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به زوج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پاسداران خ عراقی خ ملکی نسب کو..

کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران خ عراقی خ ملکی نسب بن بست احسان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; عراقی کوی فروردی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پاسداران عراقی نبش کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی خ اردیبهشت پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ عراقی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهید عراقی خ شهید کشوری شهید مرتضی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی گل نرگس کوهسار پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۲۰۴ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سیدخندان خواجه عبدالله خ عراقی خ کشوری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهیدعراقی خ ملکی نسب بن بست دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهید عراقی کوی لاد..

گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

پنجره upvc --قرارداد ۲۰ ماهه منعقد می گردد--۲۲۵۱۷۰۳۵ جهت هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; عراقی کوی گل یخ (جعفری) خ ملک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهید عراقی شمالی نرسیده به پل همت کوی شهید قاض..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهید عراقی شمالی فرهنگستان یکم خ پایدار فر ج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران شهیدعراقی بالاتراز همت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهیدعراقی کوی خداون..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهیدعراقی فرهنگستان یکم پایدارفر ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهیدعراقی کوی همیشه بهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۰متربالکن-مناسب زوج یا خانواده بایک بچه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهیدعراقی کوی گل نرگس پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ-۱۶مترانباری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شهیدعراقی گلرو مفرد بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهیدعراقی شمالی کوی لا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; شهیدعراقی شمالی فرهنگستان..

کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهید عراقی کوی تک بین حور و شیری..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهیدعراقی ملکی نسب بن بست احسان مجت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله . باربیکیو

در۴ بلوک

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; پاسداران عراقی بن بست قاضی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۲تراس

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب نبش یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; شهید عراقی خ فرهنگستان ..

کولر . گاز

پارکینگ مسقف-انباری مشترک

۲۶۴ متر ۵ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; عراقی جنب شهناز..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهیدعراقی کوی شهناز پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ در محوطه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شهید عراقی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران