رهن اجاره آپارتمان شهر زیبا

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ فرساد غربی خ لاله نبش خ رحم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرزیبا بلوار علامه جعفری خ شهرک اندیشه شمالی خ شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  97 متر

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون آلاله غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ آلاله غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; شهر زیبا اندیشه شما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۶ ساله ; شهر زیبا خ مرادی ک آزادی برج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . استخر . سونا . جکوزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون شربیانی شرقی بهاران رحمان پ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون بلوارفرسادشرقی خ نو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهرزیبا خ مرادی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری کوی آزادی ..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

ملک در پارکینگ واقع میباشد طبقه منفی یک

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهر زبیا خ مخابرات نبش کوی پیام پلاک یک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرزیبا خ ۱۲متری اسلامی ساختمان س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شهر زیبا خ مرادی خ گلدیس ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

ازپارکینگ وانباری اطلاع ندارند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرزیبا خ آلاله شرقی خ سرو سوم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهر زیبا خ شربیانی شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; شهرزیبا ضلع شمالی میدان بلو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرزیبا بلوار آلاله خ سرو کوی سرو هش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  101 متر

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهر زیبا خ مرادی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ فرساد شرقی ۲۰متری نوروزی خ دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا ۱۲متری اسلامی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; بلوار تعاون خ آلاله خ عدالت ک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; شهر زیبا بلوار فرساد شرقی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهر زیبا خ احمدکاشانی بالاتراز زورخانه جوانمردان کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ نوبهار شرقی جنب بستنی فروشی حاجی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرزیبا کوی بوست..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون خ شربیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهر زیبا خ مرادی کوی ح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  105 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ فرهنگستان خ فرهنگ دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شهر زیبا بلوارآلاله شرقی خ سرو کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجرد اجاره داده نمیشود

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شهرزیبا میدان الغدیر خ ۱۲متری اسلام..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا میدان کودک کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره ۲ماه اول یکجا پیش دریافت میگردد- چک اجاره الزامی است

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ فرساد غربی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به زوج یا مجرد موجه

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ نیلوفر چهار بن..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۷ ساله ; شهرزیبا چهارراه تعاون شهرک اندیشه خیابان فره..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهر زیبا خ نیلوفر کوی حسن زاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بلوار تعاون شربیانی غربی خ پردیس ک بهار س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهرزیبا بلوارعلامه جعفری اندیشه شمالی روبروی بازارسنگ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون خ اندیشه شمال..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ شربیانی شرقی خ بهاران..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهر زیبا م کودک جنب بانک..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهر زیبا آلاله شرقی خ سرو هشتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون کوی احسانی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهر زیبا آلاله خ نیلوفر نیلو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهرزیبا خ نیلوفر دوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ رحمان پورشرق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهرزیبا اندیشه شمالی خ باغ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرزیبا آلاله شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهرزیبا خ مرادی کوی گلدیس کوی یاس ..

کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون خ فرسادشرقی خ نیلوفر دو..

شوفاژ . کولر . گاز

مورد ۲ واحدی-به مجرد اجاره داده میشود-چک ضمانت دریافت میشود

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ مرادی خ گلدیس خ یاس خ تندیس ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هماهنگی با ۰۹۱۲۱۳۰۳۵۴۸

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهر زیبا خ آزادی کوی هشت متری اسلامی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهر زیبا بالاترازمیدان الغدیر خ آزادی کوی ۸متری اسل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شهر زیبا بالاترازبلوارتعاون خ اندیشه جن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرزیبا خ احمدی کاشانی کوی پردیس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا حکیم غرب چهارراه تعاون خ آلاله خ هفتم غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرزیبا بلوار آلاله خ سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهرزیبا میدان الغدیر خ آزادی بلوک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ عاشوری ک بو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ آلاله خ شهید نوروزی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهر زیبا خ مرادی خ فاخته پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون بلوارآلاله خ سرو خ نیلو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهر زیبا خ عاشوری کوی آزادی ۱۲متری اسلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار فرساد شرقی خ سرو خ گلداوری ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار فرساد شرقی خ سرو خ گلداوری بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله خ سرو کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهر زیبا خ مرادی چهارراه رحمانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدیدپنجشنبه ۱۴الی۲۲

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهر زیبا اندیشه شمالی بلوارتعاون ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  64 متر

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون نسیم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون مرادی بالاترازتقاطع رحمانی کوی گلدیس کوی ی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهر زیبا آلاله شرقی سرو ششم خ گلداوری بن بست کوثر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهر زیبا آلاله شرقی سرو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد داده میشود

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرزیبا بالاتر از بلوار تعاون خ اندی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرزیبا روبروی کانون بل..

کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون خ نیلوفر ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار تعاون اندیشه شمالی اندیشه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهرزیبا خ عاشوری کوی ۱۲متری اسلامی مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی کوی میخک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ رحمانی کوی مقصود ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون خ فرساد غربی کوی نوبهار غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهر زیبا خ شربیانی شرقی جنب داروخانه ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شهر زبیا بلوارتعاون خ مرادی بین کوی فاخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرزیبا خ مرادی کوی گلدیس نبش خ تندیس پلاک یک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون اندیشه شمالی جان نثار..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون کوی مقصود پلاک ۱۰ سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۴ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ رحمانی جنوبی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهر زیبا آلاله شرقی نیل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲کله

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ۱۲متری قدس بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

نصب ماهواره ممنوع-اجاره به خانواده مذهبی

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ فرسادغربی مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  52 متر

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرزیبا خ مرادی خ خلیج فارس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله خ سر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهر زیبا لاله غربی م کودک روبروی بانک ملی خ کیایی نژا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون اندیشه شمالی کوی جان نثا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرزیبا بلوار شهرزی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ در محوطه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرزیبا اندیشه جنوبی ۱۲ متری سوم..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ شربیانی شرقی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون اندیشه ش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . شوتینگ زباله . ایرکاندیشن

لابی من-

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرزیبا میدان کودک ۱۲متری پیک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون آلاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون اندیشه شمالی اندیشه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی ک گلدیس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; شهر زیبا آلاله نیلوفر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهر زبیا شربیانی شرقی خ بهاران پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهر زیبا آلاله شرقی خ سرو نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ مقصود ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون ک م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شهرزیبا خ اندیشه شمالی خ بهشت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرزیبا خ مرادی خ رحمانی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهر زیبا ک بوست..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرزیبا بعدازبلوار تعاون علامه جعفری اندیشه جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ مرادی کوی گلدیس ساختمان گل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تا --/۲۰م قابل تبدیل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ شربیانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۶ ساله ; شهر زیبا خ مرادی ک آزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهر زیبا میدان کودک کوی پیک کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوار تعاون خ عدالت خ سر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون آلاله غربی رحمانی جنوبی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در ۲بلوک

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا آلاله خ سرو سرو هشتم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون آلاله خ سرو نیلوفر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد خانم و آقا نیز اجاره داده میشود-بازدید ۴ الی ۸

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شهرزیبا خ شربیانی مجتمع مسکونی بهارا..

شوفاژ . کولر . گاز

نقاشی شده

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بلوار تعاون خ عدل سرو ششم انتهای گل داور..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار تعاون ورودی شهرک اندیشه خ اندیشه شمالی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مقصود پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; بلوار تعاون بلوار آلاله خ سرو رو ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهر زیبا خ آشوری کوی حسین ابراهی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون آلاله غربی خ رحمانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۲بلوک

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; شهر زیبا بین میدان الغدیر و شهرزیبا ..

کولر . گاز . مبله

۳پله به پائین

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهر زیبا آلاله شرقی خ سرو ک سرو ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهر زیبا ک مرادی ک گرجی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهر زیبا بعد از چهارراه تعاون اندی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ پردیس کوی سهندمجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرزیبا آلاله خ سرو پنجم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج جوان

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۸ ساله ; شهرزیبا خ مرادی کوی آزادی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهرزیبا خ مخابرات کوی معین پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهر زیبا کوی بوست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهر زیبا خ احمدکاشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۱ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ مرادی کوی زینعلی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ مقصود..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله خ نیلوفر کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون خ شربیانی خ بهاران کوی رحمانپ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; شهر زیبا اندیشه شمالی خ با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون حکیم غرب خ سرو هفتم انتهای گل د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهر زیبا شربیانی شرقی خ نس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون آلاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون خ عدالت خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهرزیبا خ اندیشه شمالی خ فرهنگستان خ فرهنگ دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهر زیبا فرساد غربی خ لاله کوی یاس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهر زیبا خ احمد کاشا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شهر زیبا

منطقه 5

پنج شهرداری تهران