رهن اجاره آپارتمان شهرک مخابرات

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

طبقه همکف:(۳/۵۰۰م----/۱۰۰م)

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی شش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرود خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک مخابرات بلوار پیوند شما..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک مخابرات بلوار پیوند شما..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرک مخابرات خ پیوند ..

کولر . گاز

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرک مخابرات بلوار شق..

کولر . گاز . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پونک شهرک مخابرات لاله نهم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند..

کولر . گاز . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  115 متر

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شهرک مخابرات روبروی شهروند خ ۱۷ خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سعادت آباد بلوار پیام شهرک مخابرات ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرود خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲پله به پایین

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک مخابرات خ ۱۸ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرود مقابل خ هتل سی..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک مخابرات خ ایثارگران کوی کوهس..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از شهروند خ صبحی خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸پله به پائین- غیرمبله:(۲/۵۰۰م---/۵۰م)- پارکینگ حیاط

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوار پیام کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ با توافق

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوارپیام خ پیوند کوی هج..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خیابان سوم نبش پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۹ ساله ; شهرک مخابرات خ پویش کوی۳۷ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۵پله به پایین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ شهید صبحی خ ا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سعادت آباد نرسیده به میدان بهرود شهرک مخا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرک مخابرات خ پویش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; شهرک مخابرات بلوار پیام خ ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان بهرو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات شهرک کیهان نیلوفر دو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یکواحد دوبلکس میباشد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات کوی نوزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاترازمیدان بهرو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۳ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۳ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات روبروی شهروند خ هفدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوارپیام خ پیوند ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات روبروی فروشگاه شهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-پارکینگ باتوافق

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ شان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۶پله به پایین-اول:۶۰۰---/۱۳۰م

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; شهرک مخابرات بلوار پیام خ پیو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها ۷ ساله ; شهرک مخابرات روبروی شهروند..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرک مخابرات بلوار پیام خ پویش (عابدی) کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات روبروی شهروند..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از میدان به..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سعادت آّباد میدان بهرود شهرک مخابرات..

کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوار پیام میدان بهرود خ پو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴پله به پائین-۰۹۱۲۱۲۰۸۹۷۳هماهنگی شود

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۴ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کو..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کو..

شوفاژ . کولر . گاز

فقط به زوج اجاره داده میشود

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۱۰ ساله ; شهرک مخابرات بالاتر از شهروند خ صبحی خیابان پژوهش..

گاز . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شهرک مخابرات خ پیوند ک..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سعادت آباد شهرک مخابرات میدان بهرود خ عابدینی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوار پیام روبروی مرکز خرید پر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پنجره ۲جداره-راه پله انباری

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات پیوند خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها ۲۰ ساله ; شهرک مخابرات خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوار پیام خ پیون..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ ۲۹ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین-همسطح حیاط

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از پاکنژاد روبروی مسجد اعظم خ شهید صبحی بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

بازدید با هماهنگی

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بلوار پیام خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات میدان بهرود کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی ازساعت ۹الی۱۹-۲پارکینگ

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات روبروی شهروند کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات خ پیوند کوی هجد..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم:(۱/۴۵۰م اجاره ---/۵۰م ودیعه)

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سعادت آبادشهرک مخابرات بلوارپیام میدان بهرود خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات کوی چهارم پ..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه ۱۳ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات بالاتر از یا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; سعادت آباد شهرک مخابرات میدان بهرود خ عابدی (پو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شهرک مخابرات

منطقه 2

دو شهرداری تهران