رهن اجاره آپارتمان شهرک غرب

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا نبش همتی پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان فلامک جنوبی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب فخاری مقدم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب خ حسن سیف کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب خوارزم خوارزم ۱۵ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهرک غرب خ فخارمقدم ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک غرب بلواردریا خ سعدی کوی صفای شرقی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر گلستان دوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب زرافشان جنوبی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۷ ساله ; شهرک غرب مهستان جنو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۵ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ ایران زمین خ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بلوار فرحزاد خ ایثارگران شمال کو..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . مبله

۲بالکن - ۲ پارکینگ

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; شهرک غرب چهارراه دریا خ فخارمقدم ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶پله به پایین-طبقه زیر همکف قیمت با توافق

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ رامشه تو..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرک غرب خ حسن سیف خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲ پارکینگ

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ فلامک شمالی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بلوار فرحزادی خ بوستان دوم شرقی پل..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی خ هشتم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۱ برجهای مهس..

گاز . آسانسور . مبله . لابی

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد - اجاره به دلار گرفته میشود

تهران رهن اجاره آپارتمان |  116 متر

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی نبش خ همت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان بلواردرختی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ شفق مجتمع مسکونی شقایق پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰خرداد تخلیه

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرک غرب خ فلامک شمالی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فرحزادی دادمان بلوار درختی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا بعد از میدان کوثر خ شفق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۳ورودی

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ مطهری جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی خ کاج ..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا مطهری جنوبی انتهای خ فروردین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

هماهنگی با ۸۸۳۶۳۴۵۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی میدان کتاب خ کوهست..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بلوار دادمان خ درختی بعد از تقا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ گلستان خ گلبرگ یکم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهرخانی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوچه گلسرخ پلا..

شوفاژ . کولر . آسانسور

اجاره به مجرد آقا اجاره داده میشود

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ مهستان خ گلستان شمالی پ..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک ایران زمین گلستان جنوبی کوی چهار..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب سپهر خ درختی گلستان دوم نبش گلبر..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

بازدید۶تا۸

۳۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز ۴ خ زرافشان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرک غرب دادمان خ جهاد جنب بانک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک غرب بلواردریا نرسیده به پاکنژاد مطهری ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۵ خ سیمای ایرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; بلوار فرحزادی طاهرخانی خ کاج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فخارمقدم خ بوستان دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ حافظی ح کا..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی شهرک گلدیسا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب سپهر خ مرصاد کوچ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه ۲۳ ۷ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ ایران زم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مبله . برق اضطراری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  138 متر

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان برج ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲لاین آسانسور-۲پارکینگ-۱۰مترانباری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی بالاتر از چهارراه زرافشان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان نبش کوی سیزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ خ زرافشان جنوبی مجتمع سهروردی خ اسماعیلی خ تا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلواردریا مطهری شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز پنجم خ نهم گذر..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  220 متر

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ ارغوان غربی خ سروناز کوی سر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شهرک غرب خ سیمای ایران مجتمع مسکونی پردیسان ورودی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلواردرختی گلبرگ چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ خ سیمای ایران خ ۱۱ گذر ا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان خ خوارز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ خوارزم کوی پانزدهم و هفدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴پارکینگ

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ فخارمقدم خ احسان غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ جهاد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

نیمه دوبلکس

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان خ جلیلوند ک..

گاز . آسانسور . فن کوئل . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ شفق خ چش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ایثار گران شمالی..

گاز . پکیج

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ گلستان یکم..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی خ پاییزان پل..

کولر . گاز

۸پله به پایین

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۳ ۷ ساله ; بلوار فرحزادی خ طاهرخانی برج ..

آسانسور . چیلر . فن کوئل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب تقاطع دریا و پاکنژاد ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ خوارزم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان خ پیروزان جن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

نوسازی

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ سپهر پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب خ هرمزان سا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

لابی من

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرک غرب طاهرخانی کوی رز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۵ خ سیمای ایرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب طاهرخانی خ میلاد خ ارغوان یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شهرک غرب دادمان خ سپهر بالاتر از بلوار درختی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان مقابل پمپ بزنین ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرک غرب چهارراه ایران زمین ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . مبله

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرک غرب خ خوردین توحید پنجم بین ۲۱متری کلهر و را..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب طاهرخانی کوی پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین فاز ۱ ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ارغوان غربی خ ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهرک غرب خ توحید دوم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرک غرب بلوار دریا خ شفق خ مهتاب پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲تراس

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۴فلامک شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی خ شهید ناخدا م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب انتهای خ سپهر گلبرگ دوم خ ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان انتهای خ ارغوان غ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ مهستان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ فلامک ک..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ درختی خ ثق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بلوار فرحزادی خ سپهر خ گلبرگ دوم خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ تربیت معلم بن بست ا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . سالن اجتماعات

سیستم اطفا حریق

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب خ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی خ حافظی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بلوار فرحزادی خ کوهستان برهای کوه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرک غرب خ سیمای ایران مجتمع پردیسا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه ۲۳ ۷ ساله ; شهرک غرب فازیک خ گلستان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . مبله . لابی . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۳لاین آسانسور-بصورت ایرانی:--/۲۵م----۱۰۰م

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ نوران..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ حیاط

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ درختی خ سپ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب دادمان ارغوان غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۱۹ ۵ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان روبروی بانک تجارت برج پنجم هرم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

کلیدنخورده-۳پارکینگ-پنت هاوس

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ خ سیمای ایر..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ در حیاط

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۶ ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ حسن سیف مجتمع مس..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهرک غرب فاز۵ خ یازدهم گذر اسفن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲پله به پائین

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرک غرب خ فلامک خ درخشان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری-تبدیل تا ----/۱۷۰م

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بالاترازنیایش گ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب خ سپهر ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ مهستان ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۳ خ حسن سیف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب ایران زمین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شهرک غرب بلواردریا خ رامشه توح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی کو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

یا ---/۳۵۰م رهن کامل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ ج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب فاز چهار خ فلامک شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

تا ------/۴۵۰ م قابل تبدیل

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان ب..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی کوچ..

گاز . آسانسور

نور گیری عالی خوش نقشه

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرک غرب فاز۲ خ هرمزان نرسیده به کوی یکم پیروزان ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید ۱۲الی ۱۴-درکل ۲۴ واحد

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب چهارراه خوردین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از خروجی نیایش گلستان..

کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ معراج بین سپهر و ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ رضائی بین گلبرگ دوم و سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز ۳ کوچه شانزدهم انتهای ب..

شوفاژ . کولر . گاز

واحد بصورت دوبلکس- بازدید ۵ تا ۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت هواساز

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ سپهر گلبرگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب توحید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی انتهای تربیت معلم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب بلواردرختی گلستان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

۲لاین آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب انتهای بلوار فرحزادی شهرک گلدی..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۳ خ حسن سیف ..

کولر . گاز

بازدیدبا هماهنگی- بازسازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; شهرک غرب فازیک گلستان جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۸۰م رهن کامل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ خوارزم خ هفدهم پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

مینی چیلر- سیستم هوشمند

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۴ ۱۷ ساله ; فاز ۱ خ مهستان برج بل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ طا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب خ طاهرخانی خ پرستوی سو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرک غرب فاز ۱خ ایران زمین مجتمع سینا ب..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرک غرب خ سیمای ایران مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  158 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی طاهرخانی(پرستو) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب خ دادمان خ جهاد ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهرک غرب خیابان خوارزم خیابان هفدهم خیابان دو..

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب خ خوردین خ توحید..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شهرک غرب بلواردرختی خ رض..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شهرک غرب فرحزادی خ ایثار شمالی خ امام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شهرک غرب

منطقه 2

دو شهرداری تهران