رهن اجاره آپارتمان شهران

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهران نبش سمیه غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهران خ عسگری کوی هشتم پ..

گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شهران خ طوقانی کوی مختاری ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهران جنوبی بلوارکوهسار خ سردار مجتمع جا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهران وسک کوی نغ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهران جنوبی خ سمیه غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهران ۱۰متری مهستا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهران فلکه دوم خ یکم نصیری کوی سوم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهران جنوبی خ سمیه غربی کوی حسینی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهران خ وسک خ ارکیده مجتمع مسکونی کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهران فلکه دوم خ یکم کوی شیخ الاسلامی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شهران بلوارکوهسار نرسیده به شهرکOPG کوی مهرگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهران خ بهاران بن بست جویبار ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهران بلوار کوهسار خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهران خ طوقانی نورهفتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهران کن سولقان سولقان پائین کوی ح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهران خ اسحاقی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شهران بلوارکوهسار بلواربهاران بنفشه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهران نرسیده به فلکه اول کوی قدس ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهران خ کوهسار خ امینی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهران بلوارکوهسار نرسیده به پاسگاه کن جنب روزنامه ف..

کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۳ نوساز ; شهران خ کوهسار کوی مدرس..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهران شمالی خ ادهمی کوی مدرسه پل..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهران خ طالقانی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۶۰ متر ۴ خوابه نوساز ; شهران خ کوهسار خ مدرسه برج آفتا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهران خ کوهسار ک فرخی یزدی ..

کولر . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهران کوهسار ک گل سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهران اتوبان نیایش بالاتر از فلکه دوم روبروی پست بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهران کوهسار خ طبیعت روبروی پستانک مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهران بلوار کوهسار شهرک بهاران کوی شهید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهران خ طوقانی نرسیده به تره بار خ گلهای یکم..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; شهران خ کوهسار سولقان بالاتر از تونل پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهران خ طوقانی بن بست یاس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در هر نیم طبقه ۲ واحد کلا ۱۸ واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهران خ عسگری کوی یاز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شهران خ کوهسار کوی فرهنگ برج کوهسا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهران جنوبی خ شقایق پلاک..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهران سولقان شهرک شهدا توحید پنجم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۳ نوساز ; شهران خ کوهسار خ دانش برج ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهران شمالی فلکه دوم خ یکم خ شیخ الاسلامی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهران شمالی خ وسک کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۲متری:(----/۶م----/۸۵م)

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهران خ ادهمی پایین تر از پارک ارمغان ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهران خ کوهسار جنب تالار مینودر خ برادران حاج مولا حسین ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهران طوقانی نور دهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهران فلکه اول نبش پل زیرگذر خ طالقانی جنب دبیرستان ش..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهران فلکه دوم خ یکم خ نصیری بن بست پرس..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهران بلوارکوهسار خ الغدیر یکم بن بست ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهران میدان دوم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهران شمالی خ ششم غربی بن بست لاله پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه ۱۶ ساله ; شهران خ مخابرات کوی رز پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهران شمالی کوی ششم غربی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۴ واحد

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهران خ جهاد مجتمع مروارید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهران بلوارکوهسار شهرک بهاران گلبرگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شهران خ نیروگاه نبش کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; شهران شمالی بلوار کوهسار روبروی آتش نشانی شهرک او پی ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهران شمالی بالاترازنیما یوشیج ساختمان پز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهران شهرک بهاران خ طبیعت س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  136 متر

۱۰۴ متر ۲ خوابه ۸ ساله ; شهران کوهسار خ شعبانعلی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهران شمالی بالاتر از همت کوی لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهران بزرگراه نیایش خ پنجم شرقی جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

در ۲ بلوک-بازدیدباهماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهران خ طوقانی خ پنجم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهران خ کوهسار خ ادهمی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۶ نوساز ; شهران کوهسار ک مدرسه برج آ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; شهران خ سمیه شرق..

شوفاژ . کولر . گاز

در حال بازسازی

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شهران سولقان محله قاضی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهران شمالی خ یکم بن بست پرستو پل..

کولر . گاز . آسانسور

اجاره به خانواده موجه وکارمند

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهران خ طوقانی کوی فائز ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهران کن خ باغک بن بست شقا..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۵ ساله ; شهران شمالی فلکه سوم برج مسکونی کوهپایه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۷ ساله ; شهران خ کوهسار مجتمع OPG فراز ششم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهران خ کوهسار خ فرهنگ مجتمع کوه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهران جنوبی خ طالقانی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهران شمالی خ وسک کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهران خ طبیعت ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهران کوهسار جنب پارک سردار مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ازتعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهران خ خداداد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

تهران رهن اجاره آپارتمان |  132 متر

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهران خ یکم خ شیخ الاسلام ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهران خ عسگری نبش کوی یازدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهران شمالی بلوارشهران مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; شهران بالاتر از میدان دوم روبروی نیروگاه مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهران نرسیده به فلکه سوم بالاترازنیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهران خ طوقانی کوی یاس ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهران کوهسار خ نسترن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهران بلوار کوهسار بالاتر از پاسگاه کن مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۳بالکن

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهران جنوبی بین فلکه اول و دوم س..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهران خ طوقانی نیلوفرشما..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهران خ نیرو کوی اسحاقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باربیکیو

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شهران کوی وسک پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهران خ کوهسار مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهران خ شیخ الاسلام نبش..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; شهران خ شهید عسگری نبش کوی هشتم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

قرارداد ۸ماهه منعقد میگردد

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهران بلوار کوهسار خ طبیعت کوی محمدخ..

گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  82 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهران کوهسار خ نسترن ..

آسانسور . چیلر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهران بلوارکوهسار کوی مدر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهران خ کوهسار کوی ولیعصر ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهران خ کوهسار خ مدرس..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهران کوهسار خ ولیعصر کوی سرد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهران شمالی میدان دوم جنب بانک کشاورزی جنب بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهران خ اسحاقی کوی سوم پ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهران خ طالقانی..

شوفاژ . کولر . گاز

۴پله به پائین

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهران کوهسارشمالی روبروی شهرک OPG (جنب آتشنشانی)دانش س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۶ نوساز ; شهران کوهسار ک مدرسه برج آ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهران میدان دوم خ دوم غربی و..

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهران شمالی فلکه دوم خ یکم غربی خ شیخ الاسلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهران خ یکم روبروی مجتمع سامان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهران کن محله میان ده کوی گلبرگ..

کولر . گاز

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهران شمالی کوی مدرسه برج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهران فلکه اول خ سمیه شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهران بلوارکوهسار خ ولیعصر کوی بنفشه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهران بلوار کوهسار شهرک بهاران شهرک الهیه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

قراداد ۹ماهه

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ ۱۵ ساله ; شهران شمالی بالاتر از فلکه۳ مجتمع کوهپا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهران جنوبی خ مطهری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهران خ طوقانی کوی مجیدعباسی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  58 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شهران خ طوقانی نبش کوی افشار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهران جنوبی کوی قائم غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهران کن خ الغدیر یکم کوی جمال الدین اسدآبادی کوی..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

درب مجزا

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهران جنوبی خ اردوشاهی مخابرات نبش کوی ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

نورگیر-مشرف به پارک

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهران شمالی خ ادهمی شهدای تختی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهران خ کن خ کوهسار خ روستائی پل..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهران بلوار کوهسار خ حاج شعبانعلی خ شقایق مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهران کن خ الغدیر چهارراه شیدا خ امامزاده جعفر کوی بهروز..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهران بلوارکوهسار خ طبیعت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهران خ طوقانی کوی شهید افشار ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهران بلوار کوهسار بلوار طالقان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهران فلکه دوم خ شیخ الاسلام نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهران فلکه دوم خ یکم خ شیخ الاسلام کوی هفت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شهران خ طوقانی خ سمیه شرقی پلا..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهران خ کوهسار خ مدرسه برج آفتا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲بالکن

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهران خ یکم کوی نصیری پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهران شمالی نرسیده به فلکه اول خ س..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط- ۱۱۵متری:(۲/۱۰۰م----/۵۰م)

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهران خ کوهسار خ خسروی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهران جنوبی خ طوقانی کوی محمدخانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهران کوهسار خ شعبانعلی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهران شمالی خ شهید عسگری کوی هشتم پلاک ۲ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهران شمالی فلکه سوم خ اسحاقی بن بست دو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای وام مسکن

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهران خ شهید عسگری ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهران خ قدس ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهران بلوار کوهسار روبروی اوپی جی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهران فلکه دوم یکم غربی خ شیخ الاسلام..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهران شهرک بهاران خ طببعت س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آب اضطراری . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهران کوهستان خ ولیعصر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; شهران فلکه اول خ یکم کوی شیخ الاسلام ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهران خ کوهسار خ شعبانعلی نبش ..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شهران

منطقه 5

پنج شهرداری تهران