رهن اجاره آپارتمان شهرآراء

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهرآراء خ کیا پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرآرا خ هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرآراء خ شوریده برج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شهر آراء خ پاتریس لومومبا کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط خانواده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرآراء نرسیده به اداره گذرنامه کوی قدس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شهرآرا خ امام منتظر ک ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء پاتریس خ کاروان خ ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهرآرا خ منصوری ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء خ ۳۲ پلاک ..

کولر . گاز . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شهرآراء خ کابلی تقاطع منصوری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شهر آرا خ کابل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرآراء نرسیده به گذرنامه پلا..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ ۱۶متری محم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شهرآراء خ پاتریس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا خ..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ آرش مهر کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهرآراء جلال خ یوسف ..

کولر . گاز . اسپلیت . فلت

۶پله به پائین-اجاره به آقا

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس نبش۲۵شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهرآراء ۱۶متری محمدی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرآرا خ گل افش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شهرآراء ضلع شمالی پارک شهرآراء خ گ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرآرا خ کیا خ مازیار منصوری نبش خ ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرآراء خ ۱۶..

کولر . گاز

تا ۷۰م قابل تبدیل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شهرآراء پاتریس پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کلیدنخورده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر بلوارغربی مجتمع مسکونی کوشک بلو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرآراء خ ملکوتی بین پاتریس و کوکب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرآراء کوی اکبرزاده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ازساعت۱۸الی ۲۰:۳۰

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهر آرا روبروی پارک خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ کاروا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ ۲۳..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شهرآرا نرسیده به اداره گذرنامه ک شهید..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهر آرا خ ۱۶..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهرآرا کوی هفتم یا اکب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء خ امام منتظر کوی امیرهمتی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ ۲۳ شرقی و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شهرآراء خ پاتریس کوی اکبری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرآراء خ دیهیم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شهرآراء کوی کوکب کوی مه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء خ گلزا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر بلوار غربی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده میشود

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شهر آراء پاتریس خ نسیم بن بست به..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شهرآرا بلوار غربی مجتمع کوشک بلوک ۱ ..

کولر . گاز

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا خ ۲۱ شرقی نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر بلوارغربی کوی موسوی کوی گلز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ کوکب کوی مه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهرآراء ضلع غربی پارک شهرآراء خ ۳..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرارا خ ۲..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرآرا بین پل جلال و آزمایش خ ۴ روبر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرآراء خ رامین ملکوتی خ کبیری پور (کوکب شما..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرآراء بلوار شرقی مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرآراء خ نیایش خ امام منتظر خ کابلی خ منصورجنوبی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهرآراء خ کاردان میدان کبیری پور نرسید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرآراء روبروی برج شهر آرا ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرآراء خ ۱۶..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شهر آراء بزرگراه جلال بعد از پل گیشا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ ۲۳شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . جاروبرقی مرکزی . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرآرا خ کیا نبش خ ۱۱ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا خ ۲۱ شرقی نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  123 متر

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء خ ۳۶ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرآرا بین پل گیشا و پل آزمایش ابتدای شهر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; شهر آراء خ ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۵۲۱۹۱۸۶ آقای اعلمی -۱۸متر بالکن

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرآراء خ امام منتظر شمالی ک جو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهر آراء خ ۱۶..

کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شهرآراء خ امام منتظر کوی س..

گاز . آسانسور

ایرواشر

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شهر آرا بالاتراز گذرنامه خ ۱۶ متر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرآراء خ شانزده..

کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرآرا خ ۲..

کولر . گاز . فن کوئل

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا خ ۲۱ شرقی نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرآراء خ نوزده..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرآراء خ امام منتظر شمالی ک جو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهرآراء خ امین شمالی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد موجه نیزاجاره داده میشود

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا بین خ هفدهم و نوزده..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء تقاطع ملکوتی خ کبی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا کوی رامین ملکوتی خ امین جنوبی کوی وحی..

کولر . گاز . پکیج

۲پارکینگ- با بلوک مستقل

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ کار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرآرا خ ۲..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا نرسیده به پارک شهر آر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرآراء آرش مهر روبروی بانک آینده ک گلچ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرآراء خ پنجم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا خ ۲۱ شرقی نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  123 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهرآرا بالاتر از خ ملکوتی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرارا جلال آل احمد جنب پل آزمایش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرآرا خ ۱۱ واحد..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; شهرآراء خ کوکب خ سلطانی کوی قا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرآرا خ کاردان م کبیری پور پایین ت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهر آراء خ ۳۸..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ توافقی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء پاتریس پلاک ه..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرآراء روبروی اداره گذرنامه مجتمع نست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرآراء خ کابلی نبش منصوری ساختمان زم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرآراء خ کاردان مجتمع ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرآراء کوی ۲۸ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآراء خ ۳۶ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط به زوج داده میشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; پاتریس ک کریمی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرآراء نرسیده به گذرنامه نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; شهرآراء کوی ۲۳ پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرآراء روبروی فروشگاه جامبو تقاطع امام منتظر و شور..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآراء خ هخامنش بالاترازچهاررا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۹ ساله ; شهرآراء خ کوکب ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ کاردان (نسیم)..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ۲/۳۰۰م---/۳۰م

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شهرآرا خ کیاشمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرآراء کوکب کوی داد پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شهرآراء خ کوکب کوی کاج پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرآرا ابتدای نیا..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شهرآرا خ کوکب خ امی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآراء پاتریس خ ۲۱ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شهرآراء خ کابلی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهرآرا خ رامین خ ملکوتی خ کوک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهرآراء خ کوکب کوی انوشه پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ ملکوتی خ کوکب کوی..

گاز . فاقد آسانسور

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شهرآراء خ کوکب خ سپهری پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهر آرا خ کوکب کوی گناباد پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا خ امین جنوبی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرآراء کوی منصوری پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء خ کوکب خ انو..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرآراء خ ۲۹غرب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرآرا نرسیده به گذرنامه ۱۶متری مح..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرآرا خ کابلی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; شهرآراء خ یکم ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲۵ ساله ; ستارخان شهرآراء تقاطع ستارخان برج یک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرآراء خ پاتریس پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرآراء خ کاردان میدان کبیری پور نرسید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شهرآرا خ رامین خ ملکوتی خ کوکب کوچه نیرومن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط زوج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرآراء خ کابلی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر بلوار ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ هفتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرآراء خ ۲۷..

شوفاژ . کولر . گاز . فروش با مستاجر

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرآراء کوی ۳۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; شهرآراء خ ۲۸ ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهرآراء کوی شانزد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرآراء خ امام منتظر کوی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شهرآرا پاتریس ۲۳ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرآراء خ جلال آل احمد پل آزمایش کوی مهدی..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; شهرآرا کوی قائ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرآراء خ نوزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرآراء خ محمدی کوچه دیهیم بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء خ کوکب کوی ام..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرآراء چهارراه ملکوتی خ امین شمالی کوی الون..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ کوکب کوی ام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴مترانباری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآراء خ پاتریس خ کوکب خ مهتاب پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهر آرا پاتریس لومومبا نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرآراء خ امیری کوی ام..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شهرآرا خ ۲۵ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شهرآراء خ پاتریس نبش کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرآراء کوی ۱۶متری محمدی غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

درکل ۷ واحد

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; شهرآرا بلوارغربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شهرآراء

منطقه 2

دو شهرداری تهران