رهن اجاره آپارتمان شمس آباد

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی کاوه شر..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی ناو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی اردستانی (نورس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی ولی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدیدباهماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان سوم شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ منصوری خ گلستان سوم شرق..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شمس آباد خ صفائی شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد خ حسینی خ داوری نورزاد..

کولر . گاز . آسانسور

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد نرسیده به میدان بهشتی خ گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلواربیژن گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی شهید مهدو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ خانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترامیدان بهشتی کوی نور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شمس آباد ابتدا تپه شمس آباد ک..

کولر . آسانسور . پکیج . مبله

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی رنجبری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی ق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-بازدید از ساعت ۱۲ به بعد

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ کمالی نبش کوی موس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی شریعتی غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی آذین..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله ک ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی غرب..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . درب ضد سرقت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد گلستان یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شمس آباد خ مولائی کوی صفائی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ مولوی ک شهید نظری..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی نور پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی عبدی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ابوالحسن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ذاکری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی علیدوستی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد بلواربیژن ابراهیمی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ خا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت ک نو..

شوفاژ . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا بالاترازپل ..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی سنبل پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ طاهر کوی سنبل پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شمس آباد پناهی نیا خ زندی خ طالقانی کوی زند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شمس آباد خ شهید قادری نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ کاووسی (بلوار بیژن) کوی باقی..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شمس آباد خ شهیدکرد کوی شریعتی شرق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ریحانی کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شمس آباد پائین تراز میدان ملت..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ شهید کرد کوی..

کولر . گاز

بازدید ۱۷به بعد با هماهنگی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شمس آبادبلوار بیژن گلستان نهم ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ۷به بعد

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ گلستان دهم کوی..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن ناوند..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد جنب بوستان امید خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ ناو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ گلستان چهارم شرقی (شهید عیوض توحی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

هماهنگی با ۰۹۱۹۷۷۲۱۰۲۴

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان پن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ میرزاعلی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد بلوارگلزار خ نادرزندی شرقی خ طالق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی فتحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد تکواحدی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی غفاری ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد نرسیده به سه راه پیاله نبش کوی قربا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان شریفی کوی مریم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد خ مو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد نرسیده به سه راه پیاله..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت کوی نو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد میدان ملت نرسیده به میدان ک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ گلستان هشتم کوی مطی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد ریحانی شمالی ک شقایق بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی خ شقایق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۳۰ واحد

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی انتهای خ حضوری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ماهی ۴۰۰یورور اجاره -مبله

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد نرسیده به سه راه پیاله خ ذاکر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ابوالحسن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۱ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  181 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد نرسیده به سه راه پیاله نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید ۱۷الی۲۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی نظری پ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی ذاکری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شمس آباد خ برادران محمدی خ صباح شرقی بلوارتوکل بلوارا..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه اول ۱۷ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ..

کولر . گاز . فلت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد م ملت خ قلیچ خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی ک مهرساد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی جمشید مقدم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شهید کرد کوی چاو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی شهید ولی زا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد بالاتر از سه راه پیاله کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره فقط به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ یاس پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد میدان حسین آباد خ مژده ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صبای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ نعیم شرقی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی خ طاهر کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ میرز..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ خسرو..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش خ حسین شهید کوی اسکو..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی خ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرنیا کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی حسین پور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شمس آباد ریحانی خ معتقد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ سهراب نبش شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بلوارگلزار خ نادرزندی غربی کوی غلام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-مناسب زوج_مجرد دانشجوخانم

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمس آباد شهیدکرد خ کیخس..

شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پائین- بازدید با هماهنگی۰۹۲۱۳۸۳۳۷۴۹-۲پارکینگ

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ چمن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان سو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به ۳نفر

۵۶ متر ۱ خوابه ۱۴ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت سه راه پیاله..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوی نظری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولیزاده ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید ۱۸الی ۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ کمالی نبش خانعلی ساختم..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولیزاده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شمس آباد ریحانی نبش صباح شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی بلوارکاووسی نبش کو..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی رنج..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن ک ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شمس آباد ریحانی میرزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ریحانی ک..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

مستر

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت خ رنجبری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

کلید دست خواربارفروشی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن گلست..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی شریعت..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ صب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمس آباد خ بیژن (کاووسی)کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی طاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تک واحدی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ قلیچ خانی بلوار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد خ نادر زندی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ شهیدکرد کوی طالقان..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد نبش گلستان ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی ولی زاده پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد ریحانی شمالی ک شقایق بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ کمالی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ ملکنده بن..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  40 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد خ گلزار خ پناهی نیا خ رنجبر کوی طال..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شمس آباد

منطقه 4

چهار شهرداری تهران