رهن اجاره آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان یکم بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی پارک کوروش پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی نرسیده به ظفر کوی احمدیه ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان یکم بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . مسترروم

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی نرسیده به میرداماد کوی احمدبیان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد ک..

کولر . گاز . آسانسور

گرمایش از کف -قابل تبدیل

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی پارک کوروش کوی علی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی نرسیده به ظفر خ منظ..

آسانسور . فن کوئل . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی مبل پیکاسو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد کوی شواری خ زمردکار کوی احم..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

بازدید ازساعت ۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تا ۱۰۰م قابل تبدیل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی سه راه ضرابخانه پشت پارک کوروش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه ضرابخانه کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بین میرداماد و ظفر کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  140 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی نور محم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره یکسال پیش گرفته می شود ---/۳۵ م

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی بالاتراز میرداماد خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه درکل ۳۰ ساله ; شریعتی پایین تر از میرداماد ..

شوفاژ . کولر . گاز

بنا دوبلکس - دارای ۷ پارکینگ

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۹ ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد جنب بیمارستان مفید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی روبروی میرداماد کوی نیام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی آریایی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بین ظفر و میرداماد روبروی مت..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شریعتی پارک کوروش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; شریعتی بالاتراز سیدخندان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۹ ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد جنب بیمارستان مفید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاترازسیدخندان سیمرغ شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی-۲۵۰م رهن کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شریعتی خ کدوئی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی میدان کتابی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی پشت پارک کوروش خ آذر شهر کوی یکان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره حداکثر به ۳نفر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به ظفر جنب پمپ بنزین داوودی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی پایین تر ازحسینیه ارشاد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد جنب پمپ بنزین خ مینا خ شواری خ زمر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; سیدخندان روبروی پارک کوروش خ پیروز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد کوی به..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شریعتی نرسیده به ظفر خ شواری ک زمرد کار ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل جزئی

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی ۳راه ضرابخانه خ ا..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد ک..

شوفاژ . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد کوی بی باک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاترازمیرداماد ایستگاه مینا خ شواری ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۳۰ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوی بیگدلی م..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاترازخواجه عبدالله روبروی پارک کور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی پارک کوروش کوی بروجردی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

اجاره کوتاه مدت

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی خ گل نبی جنب داروخانه پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی پشت پارک کوروش کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن بست هد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی جنب مترو شریعتی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی ذکائ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ---/۳۰۰م رهن کامل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان کوی..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی نور مح..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش خ..

کولر . گاز . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ من..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی میدان کتابی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی پشت پارک خ قهرمان بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی پشت پارک خ آذرشهر کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی پارک شریعتی خ آذرشهر خ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

قابل تبدیل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد کوی بیگدلی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی بین میرداماد وظفر خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی روبروی مترو شریعتی خ من..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر ازمیرداماد خ من..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاتر از سیدخندان خ آذرشهر کوی شبنم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به خانواده کم جمعیت و کارمند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی مترو شریعتی خ آهور پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شریعتی بین ظفر و میرداماد کوی شواری خ زمردکار کوی با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

یکخواب مستر-۲بالکن

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سیدخندان کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان سه راه ضر ابخانه سروستان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی بیمارستان مفید کوی بهشت آسا ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی . دوربین مداربسته . مسترروم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی پشت پارک شریعتی م کتابی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شریعتی پارک شریعتی بلوتر مجتبایی لاه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون فقط --/۱میلیون پرداخت میشود

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد نرسیده به مترو شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

جهت بازدید هماهنگی با آقای حمزه ۰۹۱۹۳۸۸۱۳۸۷- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر نوساز ; شریعتی برخ شریعتی جنب قنادی سان سیتی پلاک۱۱..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ منظر نژاد نبش..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ-وی آر اس

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شریعتی سه راه ضرابخانه کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان روبروی پارک کوروش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

یا ----/۲م---/۵۰م

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی روبروی بلوار میردام..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی روبروی مترو شریعتی کوی آهور پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; شریعتی بالاتراز سید خندان روبروی خواجه عبدالله کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی جنب بیمارستان مفید کوی بیگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

قابل تبدیل به۴۵۰م رهن کامل

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی نرسیده به حسینیه ار..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد جنب شهرداری منطقه ۳ خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی نورمحم..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی حسینه ارشاد ک کا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد روبروی مترو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . برق اضطراری

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ من..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هرواحد ۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی بزرگراه صدر خ دستور جنوبی انت..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی شمالی خ زمردکار خ بابک پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی پارک کوروش خ قهرمان پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد جنب بیمارستان م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . چیلر . باز سازی شده

رهن کامل ---/۴۵۰م بازدید با هماهنگی از ساعت ۵ تا ۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی پشت پارک کوروش کوی بروجرد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان خ ارسباران روبروی فرهنگسرای..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاترازسیدخندان کوی مسجد پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از خواجه عبدالله کوی خو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد روبروی شهرداری منط..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان کوی مسجد ..

گاز . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شریعتی بالاترازپل سیدخندان روبروی مسجد امام جعفرصادق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازذیذ با هماهنگی

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ بهشت یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان مجتبائی پ..

کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۱۲مترانباری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان نرسیده به خواجه عب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از خواجه عبدالله ..

شوفاژ . کولر . گاز . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده . شوتینگ زباله

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شریعتی پائین تر ازحسینیه ارشاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی پشت پارک کوروش کوی میلان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

در کل ۳۰ واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ; شریعتی بالاترازمیرداماد میدان قبا خ زیبا..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی بعد از تقاطع میرداماد ک ..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان خ ارسباران روبروی فرهنگسرا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی پشت پارک کوروش آذرشهر خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شریعتی داوودیه ایستگاه مینا خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شریعتی پشت پارک شریعتی خ لاهیجانی شرقی چهارراه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

تهران رهن اجاره آپارتمان |  108 متر

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شریعتی داوودیه ایستگاه مینا خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی نرسیده به ظفر کوی ا..

شوفاژ . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . مسترروم

تبدیل تا ---/۲۸۰م

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی نرسیده به ضرابخانه روبروی پارک کوروش کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد:(---/۲۴م)

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۹ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد کوی کاظمی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱مترانباری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی بین میرداماد و ظفر کوی آهو نبش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد کوی شوار..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; شریعتی بالاتر از خواجه عبدالله ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد خ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان خ سیمرغ شرقی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

۳پله به پایین

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی ایستگاه مینا کوی شهید شواری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲نبش-اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

منطقه 3

سه شهرداری تهران