رهن اجاره آپارتمان سردار جنگل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردار جنگل ایران زمین جنوبی خ حیدری مقدم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خروجی زیتون خ سرهنگی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل کوی نستر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; سردارجنگل بالاتر از همت کوی مرادی پلاک ۳۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید پنج ها از ساعت ۱۲ الی ۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی بالاتر از میدان استاندارد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مشرف به پارک

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ قدس غربی دیوان ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم مجتمع مس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ نشاط خ نشاط یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ طباطبائی کوی البرز نبش ۳۰..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  63 متر

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ارکیده کوی آی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  67 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم جام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی خ ارکیده مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ محوطه

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردار جنگل بالاتر ازمیرزا بابائی کوی۱۰متری بن بست..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردارجنگل شمالی خ لادن بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی سرایدار

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردار جنگل ایران زمین شمالی کوی اعل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سردارجنگل خ پنج تن خ نشاط کوی نشاط ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باربیکیو

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ۳۵متری گلستان ایران زمین جنوبی کوی نوزد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سردارجنگل شمالی ۲۴ متری المهدی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ارکیده مجتمع مسکونی صد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کوی نهم..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردار جنگل خ پنج تن بلوار قدس کوی سوم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب زوج

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمال خ چمران کوی یازدهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردار جنگل ک نسترن وا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵ تن ۲۴ الم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سردارجنگل خ شاهین شمالی کوی چمران بن بست یاس س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل بهارغربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲بلوک

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل نرسیده به بهارشرقی کوی ۱۲متری گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سردارجنگل ایران زمین جنوبی خ فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردار جنگل شمالی خ چمران..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی ارکید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم شرقی روبروی برج جام..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵ تن خ المهدی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل خ گلزار یکم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن-۲پارکینگ

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردار جنگل خ پنج تن بلوار قدس کوی سوم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سردارجنگل کوی گل ت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی بن بست لاله پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ فرزانه غربی بن بست..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سردارجنگل خ امام رضا کوی سو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ بهارغربی کوی گلها پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران خ چمران ده..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سردارجنگل بالاتر از بهار غربی کو..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج تن کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی اعل..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سردار جنگل خ چمران ..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سردارجنگل خ مخبری دیوان عدالت کوی سع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۳ ساله ; سردار جنگل خ زیتون ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; سردارجنگل خ نیایش ۲۴متری زیتون ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

محل بازی کودک- کافه رستوران

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سردارجنگل خ ارکیده کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سردارجنگل نرسیده به نیایش ۱۶متری شقایق ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل پایین تر از ۳۵ متری ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردارجنگل شمالی خ نشاط کوی شش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن و..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سردارجنگل ایران زمین جنوبی ک شه..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ شقایق پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . پکیج . دوربین مداربسته

کلیدنخورده

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ طباطبائی کوی ۳۰دست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل ایران زمین جنوبی فرزانه غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سردارجنگل خ طباطبایی ک زاگرس ک گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ س..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی نرسیده به بهارشرقی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ اردیبهشت پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردار جنگل خ ۵تن ۲۴متری قدس کوی چه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سردارجنگل خ کمالی کوی فجر سوم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سردارجنگل خ لادن خ ارکیده میدان گلها ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی خ اعلائی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردار جنگل شمالی خ چمران کو..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  72 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سردارجنگل نرسیده به بهار غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی خ حیدری مقدم غربی کوی احداث..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; پونک سردارجنگل خ میرزابابایی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ارک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سردارجنگل جنب بهار غربی ک ۱۲ مت..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی بلوارصبا لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی خ حیدری م..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده نمیشود

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سردار جنگل ک شاه..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده-داکت اسپیلت

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ حیدری مقدم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سردار جنگل بلوار قدس کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردار جنگل ک نسترن وا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; سردار جنگل خ بهار شرقی خ فجر ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵ تن و..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردار جنگل خ عدل خ حیدری مقدم ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سردار جنگل جنوبی خ سه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سردارجنگل بهار غربی ک ق..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردار جنگل خ حیدری مقدم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فقط زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ زیتون کوی فرهنگیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سردارجنگل خ بهارشرقی طب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سردارجنگل شمالی میدان گلها خ باهنر پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سردار جنگل ایران زمین شمالی ک کوثر و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی مج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین کوی اعلائی دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; سردارجنگل خ بهارغربی بالاترازمیدان استاندارد کوی ارک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی قپانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۳۰ واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی بالاتر از میدان استاندارد خ بهار غربی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سردارجنگل بالاتر از میرزابابایی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سردارجنگل بالاترازمیرزابابایی کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی کوی شقایق هفتم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ اعلائی س..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردارجنگل شمالی خ لادن بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی سرایدار

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سردارجنگل نرسیده به چهارراه مخبری بن بست طالقا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

بازدید با هماهنگی

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سردارجنگل بالاترازمیرزابابایی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سردار جنگل بالاتر از ۳۵ متری گلستان خ ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵ تن و..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سردارجنگل خ پنج تن خ نشاط خ نش..

کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن خ المهدی ک ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سردارجنگل نرسیده به نیایش کوی شقا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سردار جنگل شمالی خ بهار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردار جنگل پنج تن ارکیده خ۱..

کولر . پکیج

رهن کامل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سردارجنگل خ اردیبهشت شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردار جنگل خ چمران ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سردار جنگل جنب بهار غربی ک ۱۲ م..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سردار جنگل خ بهار غربی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کوی ی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سردار جنگل بلوار عدل شمالی خ علی قلی ن..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک سردارجنگل خ آسترکی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی شک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت دانشجو خانم تعداد ۳ نفر-یاجهت زوج

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل شمالی بلوارقدس کوی سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل کوی حیدری مقدم..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی

ازتعداد کل واحدهااطلاع دقیق نداشتند

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ۵تن خ ارکیده خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردارجنگل خ قدس خ هشتم م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل بالاتر از میرزابابایی ک گل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سردار جنگل خ بهار غربی ک شهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; سردارجنگل کوی حیدری مقدم برجهای جام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی کو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردار جنگل اردیبهشت غربی ش..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

اجاره به زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردار جنگل خ ۳۵ متری گلستان غرب ستاری ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردار جنگل بالاتر از میرزابابایی بن بست ۱..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل شمالی بلوار زیتو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . سالن بدنسازی . لابی

۲بالکن-۲انباری- باغ ۳۵۰۰متری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی بهشت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سردارجنگل خ لادن خ ارکیده کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

پارکینگ حیاط

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردار جنگل بالاتر از سازمان آب بن بست ۱۰..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان حیدری مقدم غربی احداثی ج..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; سردار جنگل بالاتر از همت مجتم..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل بن بست عز..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین کوی نوزدهم به..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سردارجنگل بن بست با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

کمیسیون کامل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ بهارغربی مجتمع سهند..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازدید هماهنگی

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی بن بست طالقانی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ نستر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سردارجنگل بالاترازپارک شاهد بهارغربی بالاترازمیدان اس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

پارکینگ با توافق

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سردار جنگل

منطقه 5

پنج شهرداری تهران