رهن اجاره آپارتمان سبلان جنوبی

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سبلان جنوبی ۲۰متری انصارالحسین نبش بن بست بی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی خ کیائی نبش کوی حسینی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی خ شهید رجبی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید شنبه یا چهارشنبه

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان جنوبی کوی طالبی پلاک..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط-قابل تبدیل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی فتحنائی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان جنوبی کوی عطاری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سبلان جنوبی کوی طالبی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی شادم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی خ رجبی کوی شهید عسگری بن بست..

کولر . گاز . آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان جنوبی خ کیائ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی خ امیرکیائی نبش کوی حسین..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مزاحم

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی خ نبیئیا..

کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی درم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی ثقیه پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سبلان جنوبی خ بخت آزاد کوی واصف..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی امینی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان جنوبی خ شهید ارمغانی کوی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی طال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان جنوبی قاسم آبا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی باغچه ش..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان جنوبی خ صبوری کوی خزائی ..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد نیز اجاره داده میشود-۱۸مترانباری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سبلان جنوبی کوی شهید شاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سبلان جنوبی خ نبیئیان کوی ف..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان جنوبی چهارراه نظام آباد مترو سبلان خ فت..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی کوهست..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان جنوبی خ امیرکیائی خ فرج الله..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی طال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی پرنیان کوی میرحسینی ..

گاز . فاقد آسانسور

قرارداد۶ ماهه

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سبلان جنوبی کوی شادمان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان جنوبی کوی مظلومی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین نبش کوی بی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سبلان جنوبی کوی باغشا..

کولر . گاز

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی خ انصار الحسین..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی عباس با..

کولر . گاز

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی خ بخت آزاد روبروی مسجد ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان جنوبی خ نبئیا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی خ رجبی خ خطیبی نژاد کوی ام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سبلان جنوبی قاسم آباد کوی ف..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان جنوبی روبروی کوی کارون ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان جنوبی ابتدای کیایی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی دولت آبادی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان جنوبی خ مدنی خ رجبی کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-قرارداد۹ ماهه

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی بالا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی مظلومی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی نام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان جنوبی بخت آزاد کوی نی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان جنوبی کوی باغشا..

گاز . آسانسور . پکیج

اجاره حداکثر به ۳نفر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی مظلومی مقدم کوی اول شمالی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان جنوبی خ امیرکیائی خ فرج الله..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان جنوبی خ مدنی خ محمودی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان جنوبی کوی ولیع..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان جنوبی خ خطیبی ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی نرسیده به انصارا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان جنوبی خ بخت آزاد بین کوی پاکی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی نبش کوی پرنی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی خ کیائی کوی میرامینی بن ..

کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ انتظار

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان جنوبی روبروی اداره پست کوی امینی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سبلان جنوبی سه راه حافظ کوی ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی خ رجبی کوی میرامینی بن بست چهار..

کولر . گاز

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان جنوبی کوی امی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی خ مدنی خ بخشی فر کوچه ..

شوفاژ . کولر

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی مظلومی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سبلان جنوبی سه راه حافظ کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی ۱۰متری ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ۱۸الی ۲۱

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان جنوبی کوی طها..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سبلان جنوبی خ پرنیا کوی میر..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سبلان جنوبی کوی شعبان محمدی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سبلان جنوبی کوی کار..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی شهسوار..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی کار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۵ متر - طبقه سوم قدیمی ; سبلان جنوبی کوی شریفی ن..

کولر . گاز . فلت

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی ابوالفضل ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; سبلان جنوبی کوی باغشا..

کولر . گاز

قابل تبذیل تا --/۱۵م

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان جنوبی روبروی پمپ بنزین قاسم آباد خ کیائی..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی خ قاسم آباد جنب بیمارستان بهرامی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی معصومی مقدم کوی سوم جن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی کوهست..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی انصارالح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی خورش..

کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مزاحم-بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی محمدی کوی فتحیان پ..

کولر . گاز

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین کوی حکیمی ب..

کولر . گاز

بصورت ۲اتاق تودرتو

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی شکو..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی خ رجبی..

کولر . گاز

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان جنوبی بین کیائی و رجبی کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سبلان جنوبی کوی دولت آبادی پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی سعد..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان جنوبی نبش کوی جهان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان جنوبی سه راه قاسم آباد کوی حم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی شادم..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی یاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سبلان جنوبی کوی داوود ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی طهانی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی مطلب نژاد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی صبو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سبلان جنوبی کوی شادم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان جنوبی بالاترازسه راه حافظ کوی جهانی طبقه فوقانی فروشگ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی خ بخت آزاد کوی اکرامی پ..

کولر . گاز . فلت

ازنمااطلاع نداشتند

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی محمد ط..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سبلان جنوبی بالاترازسه راه قاسم آباد کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج یادانشجو

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی سعد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره حداکثر به خانواده ۳نفره

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی ولیع..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین روبروی بیمارست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان جنوبی کوی کارون پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری مشترک

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی پرنیان کوی می..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی اسکندری کوی شفیعی پ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان جنوبی کوی یادگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ درانتظار

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سبلان جنوبی کوی ولی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فقط زوج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سبلان جنوبی کوی ولی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی رجا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی بالاتر از موتور آب جنب بانک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سبلان جنوبی کوی رجا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای ۲ سرویس بهداشتی مستقل

۴۰ متر - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی خ رجبی خ خطیبی نژاد بن..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت . مبله

قابل تبدیل تا --/۲۰م ودیعه ۳۰۰اجاره

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان جنوبی کوی کوهستانی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی خ انصار الحسین..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; سبلان جنوبی خ ثارالله کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در۲بلوک هربلوک ۴واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی طها..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سبلان جنوبی خ صبوری کوی خزائی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی خ قاسم آباد خ د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی دولت آب..

کولر . گاز . آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان جنوبی سه راه قاسم آباد کوی حم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج-طبقه دوم:(۱۰۰---/۵۵م)

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی فدوی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سبلان جنوبی روبروی پمپ بنزین قاسم آباد خ کیائی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی سه راه حافظ پلاک..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سبلان جنوبی کوی رجبی کوی یعقوبی..

کولر . گاز

۱۰ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی محمد نام آور بن بست امی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸

۸ ساله ; سبلان جنوبی کوی شادمان پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۲۰ ساله ; سبلان جنوبی خ انصارالحسین شرقی ن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی قلی زاده پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵ ساله ; سبلان جنوبی خ سعد..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی طال..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی طها..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; سبلان جنوبی پرنیا کوی میرح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

اجاره به زوج یا مجردخانم

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی ۲۰متری انصارال..

کولر . گاز

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی داودن..

کولر . گاز

۶پله به پائین

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی محمدی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

انباری داخل واحد-اجاره فقط به زوج مذهبی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی زینع..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

سبلان جنوبی

منطقه 8

هشت شهرداری تهران