رهن اجاره آپارتمان زعفرانیه

۳۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده خ شهید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

یک سوئیت دارد

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; خ مقدس اردبیلی خ پسیان شمالی شا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; زعفرانیه انتهای فلاحی خ فیروزکوه نب..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۲پارکینگ

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; زعفرانیه خ آصف کوی سود..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

حداکثر ۳نفر- قابل تبدیل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; زعفرانیه پسیان جنوبی مجتمع مسکو..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

مناسب خانم دانشجو یا زوج جوان-همسطح حیاط

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; زعفرانیه خ آصف کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; زعفرانیه نیاززاده کوی کوه..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . روف گاردن . سالن بدنسازی

۲پارکینگ- قابل تبدیل :---/۷م----/۱۰۰م

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زعفرانیه خ زنبق پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; زعفرانیه خ ثارالله کوی م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مبله

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; زعفرانیه خ الف خ محمودیه نبش بهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درکل ۱۴ واحد

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی کوی شادآور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ میرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۲۶۴ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ امیر سور..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲خواب مستر

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه پسیان باغستان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

قابل تبدیل :--/۱میلیارد رهن کامل

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; زعفرانیه خ پسیان خ پرزین بغدادی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده . سالن اجتماعات . لابی

۲۰۰۰متر سالن اجتماعات- بازدید با هماهنگی ساعت ۱۰الی ۱/۳۰ و ۱۷ الی ۲۰شب

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; زعفرانیه خ ماکوئی پور شمالی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی کوی مسجد کوی ملکی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; زعفرانیه ثارالله نبش ک بنف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی شده-اجاره یسال پیش گرفته میشود

۶۷ متر ۲ خوابه ۲۵ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ دهقا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

به مجرد اجاره داده نمی شود-ویو عالی

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی کوی شادآور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; زعفرانیه صفای اصفها..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; زعفرانیه فلاحی خ آصف انتهای علی حسینی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پرده و لوستر

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ سیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل :---/۱۰م ---/۱۰۰م

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زعفرانیه تقاطع آصف کوی سپیدکو..

کولر . گاز . گرمایشی از کف

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ میرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

مورد۲واحدی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ امامی کوی ماکوئی پور شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ ماکوئی پور اردیبهشت..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی کوی شادآور کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . جاروبرقی مرکزی

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; زعفرانیه خ آصف پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۳پارکینگ

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; زعفرانیه خ ثارالله پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

بصورت غیرمبله:--/۱۲م--/۱۰۰م

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; زعفرانیه خ علی حسینی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; زعفرانیه پسیان شارستان ه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زعفرانیه آصف علی حسینی بالاترازسوپرکوهسار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ مردانی نبش تی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه آصف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی کوی ملکی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره فقط به خارجی

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; زعفرانیه خ فیروز ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . مسترروم

۴خواب مستر

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; زعفرانیه خ آصف کوی حامد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; زعفرانیه خ سیمین پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

باکمیسیون کامل

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ ثارال..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه خ آصف کوی سی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

۲۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی خد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی کوهپیما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی برج م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; زعفرانیه نیاززاده کوه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; زعفرانیه خ اعجازی خ علی حسینی نب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات

۱۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; زعفرانیه خ آصف کوی سوداچی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . لابی

دارای پارکینگ مزاحم نیز میباشد

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ; زعفرانیه خ سپیدکوه پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۲پارکینگ-از تعداد واحدها و سن بنا و نما اطلاع نداشتند

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۶ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

یکخواب مستر-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۲۷۰ متر ۴ خوابه نوساز ; زعفرانیه خ آصف کوی نشاط پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

۳۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی سپی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; زعفرانیه شیرکوه نبش پرتو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ پسیان شمالی ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; زعفرانیه خ سیمین پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; زعفرانیه کیهان شارستان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; زعفرانیه خ اردیبهشت مر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; زعفرانیه اعجازی میرزا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر

کمیسون یکطرفه

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ کیهان خ سینائی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مقدس اردبیلی ک کیها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . مبله

- ۲۸۰۰دلار اجاره فقط به خارجی

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ ماکوئی پور پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ بهزاد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۴ ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش ثا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی ج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; زعفرانیه خ آصف پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; زعفرانیه خ علی حسینی کوی کوه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; زعفرانیه ثارالله برج بنفشه بل..

گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده . مسترروم

۲۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; زعفرانیه فیروزکوه شرقی کوی روشن پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ مهر خ زنبق پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده خ باباکوهی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۲ پارکینگ- ۳ خواب مستر

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; زعفرانیه پسیان شمالی شارستان هشتم نبش م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲انباری-بازدیدهرروز ۱۴الی ۱۶ به غیر ازروزهای پنج شنبه- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۱۱۵۰۱۲۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه قدیمی ; زعفرانیه خ ماکوئی پور جنوبی خ اردیبهشت غرب..

شوفاژ . کولر . گاز

تا --/۵۰ م قابل تبدیل

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ; زعفرانیه خ سپیدکوه پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۲پارکینگ-از تعداد واحدها و سن بنا و نما اطلاع نداشتند

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱۴ ساله ; زعفرانیه خ ثارالله م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; زعفرانیه کوی عمید برج مرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۸ الی ۱۷

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; زعفرانیه پسیان باغستان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ ملکی کوی ۸م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تماس از ۱۶ به بعد - یا رهن کامل ---/۲۲۰ م

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی

۲انباری-یکخواب مستر

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه خ آصف کوی سی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ آصف ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ کوهپای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زعفرانیه خ برزین بغدادی خ جواد وشاق ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; زعفرانیه بین فرخ وثارالله مجتمع مسک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; زعفرانیه باغ فردوس خ قلمستان ک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

کمیسیون کامل-۲پارکینگ-بازدید با هماهنگی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; زعفرانیه خ آصف ابتدای خ بهزادی خ..

گاز . آسانسور . چیلر

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; زعفرانیه خ شارستان ششم کوی ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۲۶۲ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; زعفرانیه پسیان جنوبی کوی الفت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مسترروم

۲پارکینگ وانباری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; زعفرانیه خ پرزین بغدادی کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

۲۸۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; زعفرانیه بهزادی نرسیده به ماک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲پارکینگ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; زعفرانیه خ ماکوئی پورشمالی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۹۸ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش عمید پ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

یک مستر-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; زعفرانیه بین شریفی منش و خ امینی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ فلاحی کوی ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ; زعفرانیه خ سپیدکوه پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۲پارکینگ-از تعداد واحدها و سن بنا و نما اطلاع نداشتند

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش عم..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . لابی . مسترروم

انباری داخل واحد

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی کوهپایه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; زعفرانیه کوی آز..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . سالن اجتماعات . دوربین مداربسته

در ۲ بلوک

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; زعفرانیه جنب پالادیوم کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۳بالکن

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ پسیان شمالی خ ماکوئی پور کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; زعفرانیه خ پسیان خ اسماعیلی بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی کوی کیهان نبش کوی اسما..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; زعفرانیه خ آصف بالاترازمیدان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ ترک زبان کوی بهشتی مجت..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; زعفرانیه خ فلاحی نیاززاده محله اسدآباد کوی جعفر..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف مجتمع بهشتی کوی یاسمن بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ شارستان سوم نبش کوی رز پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۲بر- یا ---/۱۰م---/۱۵۰م

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ پسیان کوی شارست..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ کوهسار خ نیاز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

باکمیسیون کامل-۲پارکینگ

۴۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۱ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ نش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  400 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ کیهان خ شارستان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۴۰ متر - طبقه چهارم ۲ ساله ; زعفرانیه خ نیاززاده خ کوهکن کوی ناهید کوی ..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

مناسب مجرد و دانشجو- تبدیل تا ----/۸۰م

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ مهر (علی حسینی) کوی کوه دامن غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲بالکن

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ نیاززاده کوی کوه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زعفرانیه خ مهر..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ ثارالله کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی کوی شیرین ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

اجاره به خارجی

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ اکبری بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ پسیان شمالی خ ماکوئی پور کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; زعفرانیه خ پسیان کوی ظریف..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ فیروزکو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; زعفرانیه میدان الف خ محم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; زعفرانیه پسیان..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ کیهان خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ آصف کوی اکبری بن بست سپید ..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ شهید مردانی نبش اردیبهش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری مشترک

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ پسیان خ ظریف ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پائین

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; زعفرانیه خ زنبق برج ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زعفرانیه خ شیرکو..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن بدنسازی . لابی

مستر- ۲ لاین آسانسور- ۳ پارکینگ

تهران رهن اجاره آپارتمان |  410 متر

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه پسیان بغدا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . لابی

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; زعفرانیه خ پسیان کوی اسم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ ساسان م بهزادی ک میرزایی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج . سالن اجتماعات

۲لاین اسانسور - سالن بیلیارد - ۲ پارکینگ

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زعفرانیه خ شارستان پنجم پ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زعفرانیه خ آصف کوی زنبق پلاک..

گاز . آیفون تصویری . فن کوئل . اسپلیت

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۶ ساله ; زعفرانیه خ جامی شرقی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ طاهری خ البرز کوه کوی تابنده..

کولر . گاز

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش عم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت . مبله

در۴بلوک

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ آصف خ علی حسینی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ کیهان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

زعفرانیه

منطقه 1

یک شهرداری تهران