رهن اجاره آپارتمان زرتشت

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی کوچه آز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر زرتشت غفار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی کوی آزاده دل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; زرتشت خ کبکانیان نبش ک ۱۳ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرتشت غربی خ دائمی خ سرآب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر زرتشت بالاتر از فروشگاه کوروش ک جاوی..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی روبروی بانک م..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; زرتشت غربی خ علیرضا دائمی کوی آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; زرتشت خ کبکانیان ک ۱۳ طبقه ۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زرتشت غربی بین فلسطین و ولیعصر پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; زرتشت خ غزایی عت..

کولر . آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ولیعصر بالاتر از زرتشت خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرتشت غربی نبش دائمی و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ولیعصر انتهای زرتشت غربی ک کامب..

شوفاژ . کولر . گاز

جهت اداری هم میباشد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; زرتشت خ فلسطین شمالی کوی حمید وحید غفاری ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

کلیدنخورده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۲۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به زرتشت ک قضای..

شوفاژ . گاز

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; ولیعصر خ زرتشت خ کبکانیان کوی کامبی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۶۸ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; ولیعصر خ زرتشت غربی جنب بانک مه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; ولیعصر تقاطع خ زرتشت غربی جنب بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی خ شقایق پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; زرتشت غربی جنب بانک مهر ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار کشاورز خ زرتشت خ کبکانیان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; زرتشت غربی روبروی بانک..

گاز . آسانسور . چیلر

همکف تجاری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; فاطمی زرتشت غربی کوی نوری کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فقط اجاره به زوج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی کوچه آزا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کوی ششم یا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

بازدید با هماهنگی از ساعت ۵ عصر به بعد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی خ ششم پ..

کولر . گاز . آسانسور . لابی . هواساز

اطلاع دقیق نداشتند

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۶ ساله ; ولیعصر زرتشت خ جویبار کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کوی ششم (شیخ ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

بازدید با هماهنگی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; فاطمی زرتشت غربی کوی نوری کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره به زوج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی خ کبکانیان (هما) ک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; زرتشت غربی کوی کامب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲واحد باهم-۲نبش

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر زرتشت غ..

کولر . گاز . چیلر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زرتشت غربی کوی نوری کوی آ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; زرتشت شرقی خ پزشک پ..

شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; زرتشت غربی خ کبکانیان روبروی م..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی نبش کوی ششم (شیخ ل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

بازدید با هماهنگی روزهای فرد ساعت ۱۸ الی ۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ولیعصر زرتشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فاطمی خ زرتشت غربی خ کبکانیان کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره حداکثر به ۳نفر

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرتشت غربی روبروی مجموعه فرهنگی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی خ آز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی روبروی بانک مهر پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; زرتشت غربی خ پنجم کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی کوی آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غر..

کولر . گاز . آسانسور . تهویه مطبوع

۲۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر خ زرتشت نرسیده به رستوران بوف ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به اضافه ۶۰ مترسوئیت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; زرتشت کوی عتیق پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فاطمی خ زرتشت کوی رحیمی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ولیعصر زرتشت شرقی کوی جا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرتشت کوی رنجبر جنب با..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زرتشت دائمی ک ملک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; فاطمی زرتشت غربی کوی دائمی کوی رفیعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۵ ساله ; فاطمی زرتشت جویبار کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زرتشت غربی نبش موسو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; زرتشت خ نوربخش پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; زرتشت کبکانیان ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی خ مهدوی کوی موس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; فاطمی خ زرتشت خ میرها..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; زرتشت کوی کبکائیان عرب ..

گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پائین - تا ---/۵۰ م قابل تبدیل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ولیعصر بین زرتشت و فاطمی نبش کوی کامران..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

نگهبانی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

زرتشت

منطقه 6

شش شهرداری تهران