رهن اجاره آپارتمان دیباجی شمالی

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاسمن پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی ک نوریان ک پیرنیا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاسمن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی خ آذرمینا ک..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی کوی پیرنیا بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو کوی عبدلی بن بست خوشب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۲۰۲ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی کوچه که..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی مجتمع ی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی کوی یاس پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی نبش نست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

به مجرد اجاره داده نمیشود

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان خ دوقوز رو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی شمالی جنب پارک ارغوان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۳۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; دیباجی شمالی خ عبدلی بن بست ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید عبدلی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی خ تسلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی کوی شهید دژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

۲پارکینگ

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی سه راه کامرانیه خ گرکانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان ساختمان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

با اختلاف سطح

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۶ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۱۰متربالکن

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; دیباجی شمالی خ عبدلی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی کوی نوری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دیباجی شمالی محمودنوریان کوی شهناز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی انتهای ک یا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن خ آذر مینا خ ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر - طبقه اول نوساز ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

کمیسیون کامل

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ کهک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی گلب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ حاج محمود نوریان خ پیرنیا ک..

کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  51 متر

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان شهید دوقوز بن..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

اجاره به مجرد داده نمیشود

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دیباجی شمالی شهید نوریان خ آذرمینا بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی کوی یاس پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی جنب کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۲۰۹ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دیباجی شمالی کهکشا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲بالکن

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان خ پیرنیا کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دیباجی شمالی کوی گل شم..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی پیرنیا خ گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ ارغوان غربی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی کوی محمد نوریان کوی شهن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۴۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوی یا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

یا --/۲۵م اجاره---/۳۰۰م ودیعه

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی خ نوریان خ پیرنیا کوی گل شمالی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی خ نوریان خ گلبرگ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید محمود نوریان کوی پیرنیا کوی گل شما..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۰پله به پایین -

۴۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاسم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

قابل تبدیل تا--/۱میلیارد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی گلبرگ بن بست نو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن خ آذرمینا خ جناب زا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی پیرنیا نبش گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی کوی محمد نوریان کوی شهنا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰متری با ۲پارکینگ

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دیباجی شمالی کوی میثم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۲ بلوک - ۲ پارکینگ

۴۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

هرواحد ۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۲پارکینگ

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی شهید محمودنوریان انتهای پیرنیا دست چپ ر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷پله پایین

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی کوی عبد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳تابالکن

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دیباجی شمالی منظریه بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی شمالی خ نوری..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن نبش آذرمینا مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن بدنسازی . لابی

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان خ پیرنیا..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مسترروم

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دیباجی شمالی خ کوهستان ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . شوتینگ زباله . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۲خواب مستر-۲پارکینگ-

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی جنب خشکشوئی صاحب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی- اجاره فقط به زوج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان خ پیرنیا گل شمال..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دیباجی شمالی نبش خ کهکشان روبروی ورزشگاه ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید حمید رضا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو کوی عبدلی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی شهن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; دیباجی شمالی محمود نوریان خ آذر می..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ نسی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن تقاطع آذرم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی بن بست ش..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن-کوی اختصاصی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان (نرگس)کوی پیرنیا ابتدای ..

کولر . گاز

فقط زوج

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی شمالی خ یاسمن نبش کا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به صدر کوی شکری بن بست گ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرمانیه دیباجی شمالی روبروی مجموعه یاس ..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط-اجاره فقط به دختردانشجو

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان بن بست پیرنیا خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو خ عبدلی بن بست آف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید عبدلی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

مناسب زوج و یک بچه

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دیباجی شمالی کوی سالاریه پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ سنبل محمود نوریان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی شمالی خ عبدلی بن بست..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰مترسوئیت-همکف:۳م---/۳۰م

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دیباجی شمالی نرسیده به صدر بن بست شکری بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان نبش دوق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوری خ پیرنیا کوی گل شمالی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; فرمانیه ( سنبل ) دیباجی شمالی کوهستان هشت..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مسترروم

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دیباجی شمالی نبش کوهستان ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان ان..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بی واسطه ، ،درب ریموت

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی خ حاج محمود..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی خ د..

کولر . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل - اسپیلت

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی کوچه محمود نوریان ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ یاسمن نبش ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

گرمایش و سرمایش سیستم ال جی

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به اتوبان صدر بن بست شکری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نسری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نسری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دیباجی شمالی خ کهک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی محمود نوریان ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی ک کهکش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی حوریان کوی پیرنیا ابتد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فقط زوج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی شمالی کوی یا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

درصورت پرداخت یکجا یک ماه تخفیف داده میشود

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید محمود نوریان خ گلبرگ کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دیباجی شمالی خ سنبل ک یاسمن ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ تسلیمی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خیابان حاج محمود نور..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دیباجی شمالی

منطقه 1

یک شهرداری تهران