رهن اجاره آپارتمان دیباجی جنوبی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی فرمانیه خ گرکانی خ شهید غلام رضائی راد بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون خانی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی مطل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی ک شمسایی نبش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل- بازدید با هماهنگی

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ دوقو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی بن بست نسترن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ بختی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید جوزی نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  196 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور کوی گل بن بست دادآف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور پل..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ عین آبادی ..

کولر . گاز

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ جهانتاب خ اعزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی بن بست گلست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; دولت دیباجی جنوبی نرسیده به پارک ارغ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۴ بلوک

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ فدک خ لطیفی خ معمار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . درب ضد سرقت

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

یا ۲/۵۰۰م----/۳۰۰م

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان خ مژگان کوی رز ..

شوفاژ . کولر . گاز . مسترروم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی کوی کاو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید عر..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ارغوان..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی بازرگانی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت دیباجی جنوبی کوی محسنی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; دیباجی جنوبی کوی گرکا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . لندری . دوربین مداربسته . تهویه مطبوع

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ بختیاری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی خ نوریان بن بست پروین..

کولر . گاز

تبدیل تا ----/۷۰م

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی انتهای کاووس ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی بازدید با هماهنگی

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

اجاره به مجرد خانم یازوج

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون خانی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت . مبله

۴پله به پائین

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی کوی محسنی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید گرگانی ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی مطل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; دیباجی جنوبی نبش کوی ارغوان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون خانی ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن-بازدید ۱۵الی ۱۷-اجاره حداکثر به ۳نفر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی گرکانی خ فریدون خانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . مبله

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی کوی غفوری بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ غفوری ک ا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون خانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۱۰۰مترتراس-به مجرد موجه اجاره داده میشود

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان ک مژگان ک م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی خ میررشی ک آزا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به صدر کوی لادن ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی نماززاده آخرین ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان کوی مژگان محسنیان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دیباجی جنوبی کوی حسینی بن بست اکبری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; روبروی پارک ارغو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی روبروی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی کوی گرکانی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه خ اعزاز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۲پارکینگ-اجاره به خارجی

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ کاووس نبش خ عطار ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی بن بست محسنیان پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی نماززاده خ گل بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید لطیفی خ محسنیان ابتدای..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی کوی محسنی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دیباجی جونی خ تسلیمی خ نماز زاده..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ ارغوان بن بست ال..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی کوی کادوس غربی نبش قدیری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده بن بست دادآفر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی برادران جوز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه خ عرفات..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . ایرکاندیشن

بازدید با هماهنگی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی حاج..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱ ساله ; دیباجی جنوبی سنجابی کوی حا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فلت

فلت

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

اجاره ترجیحا زوج

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ عرفا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

تبدیل تا ----/۲۰۰م

۵۵ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی حاج..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . فلت

اجاره فقط به زوج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی پایین تر از پارک ارغوان نب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان کوی شمسائی ت..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی پائین تراز پارک ارغوان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید حسین ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی جنوبی خ جوزی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ رز نبش بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان خ مژگان نب..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ زرنگ خ ابهری کوی نظر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی کوی گرکانی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

اجاره ترجیحا به خانم

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی بن بست محسنیان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ دادآفرین پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی میرفرشچ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی خ نوریان کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل . باربیکیو

طبقه همکف:(----/۶۵۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید جوزی کوی آشیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

----/۱۸۰م رهن کامل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدونخانی کوی گل افش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی پارک ارغوان کوی مژگان اح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی خ برادران ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی کوی نور..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

درکل ۵۴ واحد- بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان کوی مژگان خ معماری بن بس..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ با توافق

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ ارغوان روبروی پارک ارغوان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی عرب قشقائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ میثم نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۲ بالکن

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدو..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده نمیشود

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی مجتمع ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۹۰ واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ دیبا کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی کاووس شرقی کجوری پارک ارغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ مژگان کوی رز بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به سن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

درکل ۴۰ واحد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ارغوان کوی مالکی..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با همانگی

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه تقاطع شهید عرفاتی ب..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۳خواب مستر-۲پارکینگ

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی نصرت بن بست پروی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  68 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ عرفاتی شر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۷- از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دیباجی جنوبی کوی کام..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . گرمایشی از کف

غیرمبله:(۴/۵۰۰م---/۱۰۰م)- مناسب سفارت و دیپلمات

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده نبش پاز..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  175 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی خ بختیاری(در..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دیباجی جنوبی کوی مهران ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دیباجی جنوبی نبش بختی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید جوزی کوی آشیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی کوی غفو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی نبش زاور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . روف گاردن . لابی

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی نبش نما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید جوزی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی کوی گرکانی کوی غلامرضایی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی جنوبی منظریه جنوبی کوچه ادیب بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی کوی کیوان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده . لابی . درب ضد سرقت . مسترروم

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دیباجی جنوبی سه راه منظریه بن بست ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دولت خ دیباجی جنوبی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی بن بست مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی تسلیمی زاور کوی گل کوی روشن بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی کوی کیوان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فقط زوج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ بختیاری کوی حسینی بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ در حیاط

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه کوی امام صدر م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ برادران رحمانی نرسیده به صد..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . مبله

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی کوی شمسائی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  91 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; دیباجی جنوبی بالاتر از سه راه ع..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷پله به پائین

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی می..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه خ اعزاز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۲پارکینگ-اجاره به خارجی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به سن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی خ برادران ج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دیباجی جنوبی خ حمیدرضا نوریان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی ابتدای..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل :---۲/۷۰۰م----/۱۰۰م

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه صدر خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

گرمایش از کف- ۲پارکینگ- اسپیلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ ارغوان بن بست بعث..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ طاووسی غربی نبش میرفر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان شهیدمالکی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

همسطح حیاط

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی خ غفوری کوی فرید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی . دوربین مداربسته

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر آقای شاهرودی ۲۲۷۹۵۹۲۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی خ منظریه خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی خ میرفرشی کوی غفاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ عرفا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دیباجی جنوبی

منطقه 3

سه شهرداری تهران