رهن اجاره آپارتمان دولت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دولت خ قلندری کوی پروانه بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دولت نرسیده به چهارراه دیباجی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت بالاترازچهارراه دلبخواه کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دولت خ عفیف مصمم بن بست ..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دولت خ کیکاووس روبروی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت خ عابدینی زاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت چهارراه قنات خ تهرانچی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . مسترروم

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دولت خ کیکاووس کوی کاوه شرقی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت عین آبادی پلاک ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط ک اخلاقی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دولت چهارراه کاوه ابتدای خ وارسته ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازدید با هماهنگی-۲پارکینگ

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دولت کیکاووس روبروی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دولت بین یارمحمدی و دیباجی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت خ جهانتاب بالاتر از خ نیلی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دولت خ اصغرنعمتی خ رزم ج..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ نامدار کوی احمدقلندری بن بست دوم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دولت کیکاووس خ اثنی عشری نبش م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت محسنیان کوی ستوده پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . لابی

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت گودرزی خ شفی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دولت خ کیکاووس روبروی بن بست د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۷۳ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط ک کشور..

کولر . گاز

به مجرد داده نمیشود

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط ک اخلاقی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت خ قلندری جنوبی خ امیربختیاری ۱۲متری حب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت کوی عراقی کوی شیشه بر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه درکل ۲۵ ساله ; دولت ک عفیف مصمم بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت خ شهید قلندری کوی کاو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دولت چهارراه قنات خ شهید مطهری کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دولت یخچال خ اسلامی غربی کوی جل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت بین یاراحمدی و دیبا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دولت نرسیده به کاوه پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دولت خ عین آبادی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت سه راه نشاط خ اخلاقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط کوی اخلاقی خ چکاوک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ وانباری باتوافق

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت بالاتر از کلانتری بالاتر از سه ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دولت بعد از چهارراه قنات کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

خانواده مذهبی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دولت نرسیده به شریعتی بن بست رشید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دولت خ کیکاووس کوی ۲۰ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ بالکن- ۱۵ متر انبار

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دولت خ محسنیان بن بست ششم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دولت خ شاهپوری بن بست شه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲پارکینگ

تهران رهن اجاره آپارتمان |  200 متر

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دولت نرسیده به بلوارکاوه خ اخلاقی غربی خ مطلبی نژاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی مستاجر ۲۲۶۴۲۱۹۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دولت خ قلندری جنوبی کوی جهانگیری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت سه راه نشاط خ اخلاقی خ مطلبی نژاد کوی قاسمی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره ترجیحا به خانواده مذهبی - قابل تبدیل به اجاره بیشتر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط ک اخلاقی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت سه راه نشاط کوی شهید کشو..

کولر . گاز

مناسب زوج با یک بچه- بازدید با هماهنگی

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط کوی شهید کشور خدیو روبروی ن..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دولت کیکاووس خ نعمتی ک اثنی عشری ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات

۲ لاین آسانسور

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت خ کیکاووس خ اثنی ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دولت جهانتاب اعزازی شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت خ عین آبادی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت کیکاووس کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دولت خ اصغر نعمتی ک ه..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دولت خ نعمتی کوی مهریزی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر ۴ خوابه ۴ ساله ; دولت چهارراه کاوه خ وارسته ک ن..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دولت سه راه نشاط خ مطلبی نژاد کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۲پارکینگ

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت کوی حسام الدین عراقی کوی عباس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دولت سه راه نشاط خ نجف آبادی ساخت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲بالکن

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دولت سه راه نشاط خ نجف آبادی کوی رازفر بین بن ..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دولت خ شکرابی کوی مسجد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; دولت خ کیکاووس کوی اثنی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

به مجرد اجاره داده نمیشود

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت خ احمد قلندری وا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

قابل تبدیل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دولت بلوار کاوه خ بهرام خ محبوب د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دولت شهیدرحمانی نبش میر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دولت جنب رستوران فارسی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دولت بین اختیاریه و دیباجی کوی معتمدی ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران دولت بعداز سه راه نشاط الله وردی انتهای ام..

کولر . گاز . فن کوئل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت سه راه نشاط پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شریعتی خ دولت خ یازدهم کیکاووس (نعمت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; دولت سه راه نشاط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دولت کیکاووس کوی پن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  132 متر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت خ اخلاقی خ جهانت..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دولت خ شهید کلاهدوز کوی گلچین پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دولت خ نعمتی ک اثنی ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت خ حسام عراقی بن بست حکیم زا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت سه راه منظریه کوی آریائی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دولت روبروی املاک خورش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت خ سلیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت خ وارسته کوی خروش نبش ف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دولت عین آبادی نرسیده به دیباجی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; دولت چهارراه دلبخواه روبروی بانک ملت ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت خ عفیف مصصم بن بست ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . گرمایشی از کف

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دولت کوی سلیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دولت چهارراه دلبخواه جنب پست اختیاریه جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; دولت چهارراه قنات سه راه منظریه خ اع..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . سالن اجتماعات

هر واحد ۳ پارکینگ

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت چهارراه کاوه خ اخلاقی شرقی خ مطهری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت خ احمد قلندری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دولت خ بهمنی کوی پروانه ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دولت کیکاووس کوی عثنی عشری نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دولت خ نشاط خ مطلبی کوی ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

اجاره به زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت خ سلیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به مجرد نیز داده نمیشود

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دولت قلندی کوی پروانه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; دولت چهارراه قنات خ آقامیری خ بهداد ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت سه راه نشاط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دولت خ چهارراه قنات خ رح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  112 متر

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط ک رازفر بن بست پی..

پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دولت چهاراه کاوه ابتدای وارسته کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . سالن بدنسازی . لابی . درب ضد سرقت . دوربین مداربسته

۲پارکینگ ۲آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت چهارراه قنات خ رحمانی کوی طبیب زاده کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دولت سه راه نشاط ک معظمی گودرزی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دولت دیباجی جنوبی خ مژگان معمارزاده کوی بهکا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شریعتی ابتدای دولت کوچه شک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; دولت جهانتاب هنگامه غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی بالاتر از دولت ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; دولت کیکاووس خ لادن خ ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت خ سنجابی خ عطار پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دولت بن بست را..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دولت خ بهمنی کوچه منو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دولت خ قلندری خ افشین کاوه مهر ۱۲مت..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دولت شهید بهمنی کوی پروانه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت کیکاووس کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت خ وارسته کوی خروش نبش فکوریا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دولت نرسیده به چهارراه دلبخواه کو..

گاز . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت خ قلندری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دولت خ غیاثوند نبش شک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت ابتدای کلاهدوز خ افخمی زاده..

کولر . گاز . فن کوئل

بازدید با هماهنگی

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دولت خ اثنی عشری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت خ مطهری پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دولت خ رحمانی خ تهرانچی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت خ آقامیر انتهای خ هدایت ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دولت چهارراه قنات ک ارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت خ کیکاووس کوی جان نثاری کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دولت سه راه نشاط خ اخلاقی خ مطلبی نژاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت سه راه نشاط اخلاقی شهید مطلبی نژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دولت شهید عراقی خ یزدی بن ب..

کولر . گاز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دولت خ چهارراه قنات خ رح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت جهانتاب محبوبه دانش غربی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

کلیدنخورده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دولت سه راه نشاط خ نجف آبادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰متری:(۴/۵۰۰م---/۱۲۰م)

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دولت چهارراه کاوه خ وارسته کوی نجف آبادی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ- ۲ بالکن - ۲ لاین آسانسور-بازدید با هماهنگی لابی

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دولت چهارراه کاوه خ وارسته کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی . لابی . درب ضد سرقت . دزدگیر . دوربین مداربسته

۲پارکینگ -۲ بالکن-۲ لاین آسانسور- بازدید با هماهنگی لابی من

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دولت روبروی کوی بهروزسلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت خ کیکاووس ک..

گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دولت کوی باقری بن بست ایمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دولت نرسیده به چهارراه پاسداران چهارراه اختیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

هماهنگی با ۰۹۳۸۳۳۳۸۳۶۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت خ مفاخری نبش کوی م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دولت خ اخلاقی غربی خ مطلبی نژاد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دولت خ رحمانی کوی تهرانچی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت خ عین آبادی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت خ اخلاقی شرقی خ جهان یار خ جهانت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دولت سه راه نشاط خ اخلاقی ابتدای مطل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دولت خ نعمتی کوی اثنی ع..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دولت

منطقه 3

سه شهرداری تهران