رهن اجاره آپارتمان دهکده المپیک

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; دهکده المپیک شهرک صدرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ لاین آسانسور

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک بلوار دهکده و..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۵۰متر قدرالسهم

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دهکده المپیک روبروی پارک جوانمردان برج های ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; دهکده المپیک شهرک چشمه پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دهکده المپیک م المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ ۲..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; میدان المپیک کوی ۲۹ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دهکده المپیک خ۵ شهید افشار..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک پایین تر از میدان المپیک خ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک میدان چشمه مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دهکده المپیک ک ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک ورزش..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دهکده المپیک خ طبیعت ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دهکده المپیک خ ساحل خ ۵۵ و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل کوی..

کولر . گاز

۷پله به پائین

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری ساحل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت بالا میدان لاله ۱۶ متری علیزاده بوست..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱ ساله ; میدان المپیک روبروی پارک جوانمردان برج های د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; دهکده المپیک نرسیده به میدا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۳ ۲ ساله ; دهکده المپیک میدان دریاچه خ جوزانی غربی شهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت پایین تر از خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دهکده المپیک خ آفتاب ۲۲ خ آ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; میدان المپیک خ صدرا شرقی روبروی بوستان جوانمردان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک بلوار دهکده و..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰۰متر قدرالسهم

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; دهکده المپیک میدان المپیک شهرک چشمه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; دهکده المپیک زیبادشت خ شهر کرد روبروی شهرداری ناح..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دهکده المپیک شهرک گلستان خ هوانیروز خ گلسار ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; میدان المپیک ک ۳۶ شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک میدان المپیک خ س..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

بازسازی کامل شده- پارکینگ حیاط

تهران رهن اجاره آپارتمان |  128 متر

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; دهکده المپیک نرسیده به میدا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; دهکده المپیک پایین تر از زیبا ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; دهکده المپیک بلوار گلبان..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی

/نگهبانی

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک بلواردهکده ورزش ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲انباری-پارکینگ محوطه

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; دهکده المپیک زیبادشت خ شهرکرد روبروی شهرداری ناح..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دهکده المپیک بلوار زیبادش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۹ نوساز ; دهکده المپیک میدان المپیک بلوار غربی استادیوم خ افت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دهکده المپیک شهرک چشمه بعد از شهروند برج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شهرک چشمه ک آلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۱ ۲ ساله ; دهکده المپیک روبروی استادیوم آزادی برجهای آفتاب ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی . لابی

۴آسانسور

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۲۱ نوساز ; دهکده المپیک بلوار صدرا برجها..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . شوتینگ زباله

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-مهدکودک

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; دهکده المپیک شهرک چشمه بلوار زیبادشت خ ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ ۳ ساله ; دهکده المپیک شهرک چشمه بلوار زیبادشت خ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دهکده المپیک بلوار دهکده جنوبی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; دهکده المپیک میدان المپیک جنب پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دهکده المپیک میدان لاله خ لادن کوی ل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دهکده المپیک نبش ک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ک ..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک ورزش ۱..

کولر . گاز

پارکینگ در محوطه -۲ انباری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دهکده المپیک خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳بر -حداکثر ۳ نفر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک بلوار دهکده و..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲ انباری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فقط زوج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت گلستان چه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دهکده المپیک روبروی درب غربی ورزشگاه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دهکده المپیک جنب پمپ بنزین..

گاز . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک میدان لاله گلستان دوم ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دهکده المپیک بلوار شهر کرد مقابل پمپ گاز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . لابی

گرمایش از سقف

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون یکطرفه - فقط زوج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دهکده المپیک خ ۵۵ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ---/۸۰م

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک شهرک صدرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک ۳ راه زیبا دش..

کولر . گاز

قابل تبدیل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دهکده المپیک سه راه المپیک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; دهکده المپیک خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ ۳۱ وا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; دهکده المپیک خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک شهرک نمونه بلوک C۱ ط..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دهکده المپیک شهرک چشمه نبش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دهکده المپیک مرودشت..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; دهکده المپیک ح ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲ ساله ; دهکده المپیک نرسیده به ورزشگاه خ ساح..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دهکده المپیک شهرک صدر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ ی..

شوفاژ . کولر . گاز

قرارداد۱۸ماهه-پارکینگ باتوافق

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دهکده المپیک دهکده المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب خانواده مذهبی

۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دهکده المپیک روبروی آتش نشانی خ المپیک..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک انتهای حکیم غرب مجتمع ایران ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . هواساز

مبله

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دهکده المپیک نبش خ ۲۳ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۲ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا مجتمع گلشن جنب ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دهکده المپیک خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل به --/۵۰م ودیعه --/۸۰۰ هزار تومان اجاره

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; دهکده المپیک م ورز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; دهکده المپیک خ۴..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دهکده المپیک بلوار الم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک شهرک صدرا بل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

با اختلاف سطح

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ژاندارمری دهکده المپ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; دهکده المپیک ک ..

گاز . پکیج

پرده لوستر دارد

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک ..

کولر . گاز

قیمت توافقی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دهکده المپیک شهرک چشمه ک ..

گاز . درب ریموت کنترل . پکیج

بازسازی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک م المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه - ۳۷ متر زیر زمین

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار دهکده شهرک چشمه بوستان غربی خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک سه راه زیبا دشت پایین خ ساحل خ شهید ح..

شوفاژ . کولر . گاز

کابینت های گلاس - کمیسیون یک طرفه

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; دهکده المپیک ک ..

گاز . پکیج

پرده لوستر دارد

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱ ساله ; دهکده المپیک مجتمع آف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; دهکده المپیک بلوار دهکده شهرک چشمه بوستان غربی..

شوفاژ . کولر . گاز

کف لمینیت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک م المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره کوتاه مدت

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دهکده المپیک خ ۴..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ ساحل ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک م المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره کوتاه مدت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دهکده المپیک بلواردهکده ورزش یازدهم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک پارک جوانمردان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

قابل تبدیل

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; دهکده المپیک ورزش غربی بلوک ۴..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

قابل تبدیل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک خ۲..

گاز . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک م المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک پارک جوانمردان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

قابل تبدیل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دهکده المپیک ک ..

گاز . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت پایین پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دهکده المپیک دهکده المپیک زیبادشت با..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دهکده المپیک خ ۲۲ وا..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک پارک جوان مردان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۲۲ نوساز ; دهکده المپیک ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۴ نوساز ; دهکده المپیک رو بروی هتل المپیک درب غرب استادیوم آزاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دهکده المپیک گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۵ نوساز ; دهکده المپیک انتهای حکیم ضلع غربی استادیوم آزاد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دهکده المپیک دهکده ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا۷۵رهن

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دهکده المپیک خ ساحل کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

الزاما بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک پارک ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دهکده المپیک خ ..

گاز . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دهکده المپیک گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دهکده المپیک م المپیک ..

شوفاژ . کولر . گاز

باسازی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دهکده المپیک منطقه ۲۲ بلواردهکد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; دهکده المپیک مجتمع آفتاب ۲۲ برجهای آفتاب ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دهکده المپیک گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دهکده المپیک نرسیده به م المپیک ک..

شوفاژ . کولر . گاز

- بازسازی شده - قابل تبدیل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دهکده المپیک بالاتر از نیایش شهرک سئول خ پنج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک خ ۳..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; دهکده المپیک بلوار دهکده جنوبی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دهکده المپیک خ زیبا دشت بالا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت بالا گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; دهکده المپیک پایین تر از م المپ..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک خ چشمه غربی آپارتمان های..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بال..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دهکده المپیک خ ۴..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۴ نوساز ; دهکده المپیک انتهای حکیم ضلع غربی استادیوم آزاد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دهکده المپیک غرب تهران بلوار استادیوم آزا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت خ کاه..

کولر . گاز

بازسازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

گاز

کمیسیون یکطرفه

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دهکده المپیک خ ساحل ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دهکده المپیک خ ۴..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دهکده المپیک خ ساحل ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دهکده المپیک خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دهکده المپیک خ ساحل خ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دهکده المپیک

منطقه 22

بیست و دو شهرداری تهران