رهن اجاره آپارتمان درکه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; درکه خ کوهسار خ ایزدی ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; درکه نرسیده به میدان روبروی خانه معلم بن بست شادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; درکه کوی شاه حسینی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲ ساله ; درکه کوهسار خ مفیدی پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . برق اضطراری

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; درکه خ کوهسار خ دنا ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; درکه خ کوهسار خ تیسفون کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بازدید با هماهنگی۰۹۳۶۰۰۰۸۷۹۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; درکه خ کوهسار خ شیرکوه نبش البرز ساخت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

در۲بلوک - بازدید از ساعت ۳ به بعد واحد ۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; درکه نرسیده به میدان دانشجو خ شاه حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; درکه میدان دانشگاه خ احمدپور بن بست کوروش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; درکه شهید اعرابی بعد از باغس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; درکه کوی سیزده چنار کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; درکه خ کوهسار کوی ایز..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; درکه نرسیده به میدان جنب خانه معلم شمیرانات کوی کوهپای..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; درکه جنب خانه معلم مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات

بازدید با هماهنگی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; درکه خ کوهسار خ مفیدی خ تیسفون خ الوند جن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱ ساله ; درکه خ میراسماعیلی خ خا..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

زیر همکف فلت میباشد

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; درکه خ احمدوند مجتم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; درکه کوهسار خ بیستو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره یکسال پیش دریافت میشود-در۳ بلوک

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; درکه شهید اعرابی بالاتراز باغ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; درکه خ احمدپور خ مفیدی کوهسار ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; درکه خ احمدپور خ مفیدی خ ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی . دوربین مداربسته

۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; درکه خ احمد پور خ مفیدی محله کوهسارکوی البرز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; درکه کوی ۱۳چنار کوی ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت . سالن اجتماعات

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; درکه خ میراسماعیلی کوی خ..

کولر . گاز . پکیج

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; درکه خ میراسماعیلی مجت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲پارکینگ

تهران رهن اجاره آپارتمان |  133 متر

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه خ میراسماعیلی کوی خ..

کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; درکه احمدپور کوی سیدم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; درکه جنب خانه معلم یاس یک پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; درکه احمد پور بن بست کوروش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; درکه کوهسار خ مفیدی پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; درکه خ احمدپور بن بست نس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; درکه شاه حسینی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; درکه خ شهید احمدپور سه راه مفیدی خ شهید بهشت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; درکه خ احمدپور خ گلس..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

واحد۹۰متری:--/۳م---/۱۰۰م- پارکینگ حیاط-طبقه اول دوبلکس میباشد

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; درکه خ کوهسار خ البرز ..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; درکه خ احمدپور خ مفیدی(کوهسار) کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; درکه خ کوهسار خ خ تیسفون کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; درکه خ میراسماعیلی روبروی کوچه خداداد ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی . مسترروم

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; درکه شاه حسینی مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; درکه خ میراسماعیلی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; درکه کوهسار کوی البرز مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; درکه کوهسار کوی البرز مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; درکه خ احمد پورمجتمع آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; درکه کوهسار خ الون..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ-۱۵مترانباری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; درکه خ مفیدی محله کوهسار کوی بیس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه کوهسار خ الوند پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  98 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; درکه خ کوهسار خ البرز مجتمع ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; درکه کوهسار مجت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; درکه خ کوهسار خ الو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ----/۳م----/۱۵۰م

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; درکه خ کوهسار خ البرز پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; درکه کوی آفتاب..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; درکه کوهسار خ مفیدی پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری . دوربین مداربسته

یا ----/۴۰۰م رهن کامل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; درکه خ شاه حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۲بلوک

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; درکه کوهسار تیسفون ال..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; درکه شهید اعرابی بعداز باغستا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فرنیش

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; درکه کوی ۱۳ چنار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; درکه ابتدای خ مفیدی مجتمع م..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

در ۲ بلوک ۴۰ واحد

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; درکه میدان شهریاری کوی هشترودی کوی کیوان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; درکه خ شاه حسینی بن بست تیر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; درکه روبروی خانه معلم کوی شادی کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; درکه خ کوهسار خ الوند سا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; درکه خ کوهسار خ مفیدی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اوین خ درکه خ احمدپور خ سید مفیدی کوی الله ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه درکل قدیمی ; درکه خ میراسماعیلی کوی امام زاده کوی..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

به مجرد هم داده میشود-

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اوین درکه خ الوند ساخ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; درکه محله کوهسار خ فرور..

کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه کوی خرداد پلا..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ; درکه خ احمدپور بن بست احسان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ازسن بنااطلاع نداشتند

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; درکه خ کوهسار خ تیسفون خ الوند پلاک ۵ سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; درکه جنب خانه معلم کوی کوهپایه مجتمع..

گاز . آسانسور . چیلر

بازدید با هماهنگی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; درکه شهیدمیراسماعیلی بالاترازکوی امامزاد..

کولر . گاز

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; درکه کوهسار خ الوند پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اوین درکه کوی صف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; درکه خ مفیدی کوی دن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه خ احمد پور خ گلس..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; درکه خ میراسماعیلی کوی خ..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; درکه جاده معدن منطقه کوهسار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; درکه میراسماعیلی کوی خرداد روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; درکه خ کوهسار خ شیرکوه نبش البرز ساخت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; درکه خ میراسماعیلی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; درکه احمد پور ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; درکه خ میراسماعیلی کوی خ..

کولر . گاز

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اوین درکه خ احمدپور کوی گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ نوساز ; درکه خ مفیدی کوی دن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲پارکینگ-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; درکه خ میراسماعیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; درکه خ میرزاپور خ مفیدی خ البرز پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه بالاتر از میدان بالاتر از ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  112 متر

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; درکه کوهسار خ بیستون خ ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; درکه بالاتر از دانشگاه شهید ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; درکه بالاتر ازمیدان درکه کوی مرداد پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه خ میراسماعیلی کوی خ..

کولر . گاز

زیرهمکف---/۲۰ م---/۱ م اجاره (حتی مجرد)

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; درکه کوهسار کوی د..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; درکه کوهسار خ بیستون خ الوند پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اوین میدان درکه خ شهید میراسماعیلی کوی تفنگ سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اوین درکه کوهسار انتهای خ الوند ساختمان ا..

آسانسور . چیلر . روف گاردن

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; درکه کوهسار کوی البرز مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ۱/۹۰۰م ---/۷۰م

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; درکه خ مولائی بهارا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; اوین درکه کوی سوری بالاترازآتی ساز خ شق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; درکه میراسماعیلی بالاترازبازارچه بالاترازکوی امام..

کولر . گاز

اجاره فقط به خانواده

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; درکه خ سیدمفیدی شمالی (کوهسار) کوی بهشتی ساخ..

گاز . آسانسور . چیلر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; درکه کوهسار خ تیسفون خ الوند ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; درکه خ میراسماعیلی خ خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱ ساله ; اوین درکه خ ۱۳چنار خ بنفشه بن ب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; درکه میراسماعیلی خ تفنگس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; درکه کوهسار خ مفیدی پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; درکه ک میر اسماعیلی کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; درکه خ احمدپور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; درکه خ احمدپور خ سیدمفیدی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; درکه خ مفیدی بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . لابی . ماهواره مرکزی . درب ضد سرقت . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۳طبقه مشاعات- ۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; درکه خ میراسماعیلی کوی خامسی ..

کولر . گاز

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; درکه احمدپور پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

انباری داخل واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; درکه کوی احمدپور کوی سید..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; درکه خ احمدپور کوی گلستان پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; درکه خ احمدپور خ مفیدی کوی بهشت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; درکه خ احمد پور بن بست گلستان ورودی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; درکه جنب خانه معلم مج..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . هواساز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; درکه جنب خانه معلم خ کوهپایه اول کوچهسمت چپ..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; درکه خ احمدپور بن بست کوروش پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; درکه میراسماعیلی کوی دلگشا بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

با هماهنگی بازدید

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; درکه محله کوهسار خ البرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; درکه خ موسوی مطلق پلاک ه..

کولر . گاز

۸پله به پایین

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; درکه خ کوهسار خ البرز ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

نقاشی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; درکه کوهسار خ تیسفون ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; درکه احمدپور مفیدی کوی جوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه ۲۱ ۲۰ ساله ; درکه اوین شهرک آتی ساز ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

نوساز ; درکه خ کوهسار خ الوند خ تیسفون..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

یا ----/۲۰۰م رهن کامل

نوساز ; درکه شاه حسینی بن بست تیر س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ملک روی شیب واقع شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; درکه احمدپور کوهسار سیدمف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مستر-مدت اجاره ۱۰ماه پیش گرفته میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; درکه خ کوهسار کوی البرز م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اوین خ درکه خ ۱۳چنار کوی بلال..

کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل تا --/۶۰م ودیعه ۴۰۰هزا اجاره

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; درکه خ شهید احمدپور خ شهید سید مفیدی ک به..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره ۱۰ ماه پیش دریافت میگردد:(---/۵۵م)

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; درکه خ احمد پور بن بست ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; درکه کوی موسوی مطل..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

طبقه اول:(۲/۵۰۰م---/۲۵م)

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; درکه کوهسار بلوارکوهسار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; درکه جنب بانک تجارت..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; درکه خ کوهپایه م..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; درکه خ کوهسار خ مفیدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اوین خ درکه خ مفیدی (کوهسار) خ بیس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

با ورودی مستقل-آشپزخانه نیمه اپن میباشد

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; درکه احمدپور خ سیدمفیدی کوی جو..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

درکه

منطقه 2

دو شهرداری تهران