رهن اجاره آپارتمان دردشت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دردشت خ نیکچه فراها..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یکم ۸متری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی شهید ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ دردشت میدان ۵ کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۰۹۳۸۸۶۱۶۹۳۴صفری با هماهنگی مستاجر بازدید از ساعت یک تا ۴ و۸تا ۹ شب

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت نرسیده به چهارراه جانبازان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دردشت ک نادعلی..

گاز . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک دردشت خ ۵۴(نادع..

گاز . آسانسور . ایرکاندیشن

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ یعقوبی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان ۳۲ خ محقق امین بن بست صاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دردشت خ شهیدان بوجاریان م۱۱ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت ۴۸ متری ش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی میدان نخجیر خ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نارمک خ دردشت خ اولیائی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نارمک دردشت میدان هفتم کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دردشت خ شهید عابدی بلوار ضعیف کوچه شهید..

شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نارمک خ دردشت پائین تر از چهارراه..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; دردشت خ اولیائی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; نارمک خ دردشت نبش میدان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی برجهای گلبر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; دردشت خ حسن شیخ کوی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دردشت خ ۷۲شرقی کوی ولیعصر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نارمک دردشت کامیاب شر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک دردشت میدان سوم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک دردشت خ ۵۸ شرقی ( عیسی اب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید بعداظهر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دردشت حاجی صادقی نرسیده به بزرگرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷۹۷۵۳۱۷ هماهنگی مستاجر- اجاره فقط خانواده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دردشت خ اولیائی ضلع شمال شرقی مید..

گاز . باز سازی شده

۸۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دردشت خ حاج صادقی شرقی پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دردشت بالاترازگلبرگ خ اولیائی بن ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دردشت خ ۶۲ میدان ۹ ک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دردشت کوی نادعلی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نارمک خ دردشت خ نادعلی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی خ اردکانی ه..

کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نارمک خ دردشت کوی ثابتی میدان سوم بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ شهید اولی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دردشت جنب مترو علم و صنعت خ حیدرخانی کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دردشت خ اولیائی کوی ق..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ موتور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دردشت خ۶۶ کوی اکبری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ خدابنده پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۰ ساله ; نارمک دردشت برج گلبرگ بلو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نارمک خ دردشت کوچه حاجی ص..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دردشت نرسیده به چهار راه د..

کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی دقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یکم ۷متر..

گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دردشت خ ۶۲ میدان ۹ ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰م رهن کامل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ دردشت خ حاجی صادقی..

کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نارمک خ دردشت خ شهید اول..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ- ۱۵مترانباری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دردشت خ اولیائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک دردشت خ عابدینی کوی ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۰ ساله ; نارمک دردشت برج گلبرگ بل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ابراه..

کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نارمک دردشت چهارراه کامیاب ( جلال حاجی صادقی ) میدان یکم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک دردشت خ اولیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دردشت خ عابدی خ دانش پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دردشت خ حاجی صادقی ش..

کولر . گاز

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نارمک دردشت کوی ۴۸شر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; دردشت خ حیدرخانی ک اه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نارمک دردشت خ عابر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; دردشت ک حمزه لویی ساختما..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; دردشت ابتدای کامیاب ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک دردشت ورودی میدان ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰متربالکن

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دردشت میدان چهارم کوی ول..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ مزاحم

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نارمک خ دردشت خ دفار..

شوفاژ . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی ساعت ۱۴ به بعد

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک دردشت میدان نخجیر کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; رسالت چهارراه دردشت میدان ۱۲ ک میراش..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دردشت خ حسن شیخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دردشت کوی ۶۲ بلواربرادران ضعیف کوی اخلاقی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت دردشت خ حیدرخانی خ تاجیک نژا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲ شرقی بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ ضعیف کوی اسماعی..

کولر . گاز

انباری داخل واحد

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک دردشت کوی خدابنده ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  57 متر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دردشت کوی حسن شیخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; دردشت خ حیدرخانی شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دردشت مترو علم وصنعت میدان نخجیر ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۲شرقی روبروی میدان نخجیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک دردشت کوی شهید یعقوبی (خ ۷..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; نارمک دردشت خ اولیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۷۴شرقی بن بست ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نارمک خ دردشت بین دردشت و باقری کوی خدا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۵۲ش..

کولر . گاز

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; نارمک خ دردشت نبش ابراه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک دردشت خ اولیائی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت خ پنجم شرقی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت خ شهید اولیائی روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۵۰م

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نارمک خ دردشت خ دبی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک دردشت بالاترازچهارراه حاج..

کولر . گاز

۴۰مترانباری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نارمک پارک شقایق خ دردشت کوی کیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ; نارمک خ دردشت شمالی..

کولر . گاز

۲سرویس-از سن بنا اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دردشت بزرگراه رسالت کوی برادران باقری خ احدزاده مترو علم..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نارمک خ دردشت خ اخلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک دردشت خ شهید شیخ خ حمزه لوئی کوی نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دردشت میدان ۵ ک باجول پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک خ دردشت میدان پانزدهم پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک دردشت میدان نخجیر ۷۲شرقی کوی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت خ ۶۲شرقی مهرسوم بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دردشت میدان نخجیر کوی ولیعصر پل..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نارمک خ دردشت کوی بصائری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک خ دردشت خ حاجی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دردشت

منطقه 4

چهار شهرداری تهران