رهن اجاره آپارتمان دربند

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دربند ایستگاه ظهیرالدوله کوی کرم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دربند خ اسداللهی خ حسینی خ فاخری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مزاحم

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دربند بالاتر از کلانت..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دربند اسداللهی خ می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دربند امامزاده قاسم خ زبردست خ دهک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دربند روبروی شیرینی فروشی روشا برج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دربند امامزاده قاسم کوی ق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳پارکینگ

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دربند الفت خ نصی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

ترجیحا به خارجی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دربند خ اسداللهی خ سازمان آب کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳بالکن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دربند سورتمه کوی فاخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مسترروم

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دربند اسداللهی خ می..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۲پارکینگ-۲انباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دربند باغ شاطر میدان سازمان آب خ فاخری نبش به..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دربند خ گلابدره کوی حصارفرج پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; دربند خ حمید پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد-اجاره فقط به خانواده فاقد حیوانات خانگی

۱۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دربند کوی ناودانک پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دربند خ باغ شاطر کوی خوشدل بن بست کاج ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دربند خ اسداللهی خ سازمان آب کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دربند بالاتر از کلانتری روبروی املاک کلبه چوبی ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تجریش خ دربند خ فناخسرو کوی کمالی پ..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دربند نرسیده به ظهیر الدوله کوی کرمعل..

کولر . گاز

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دربند خ اسداللهی خ حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دربند اسداللهی کوی می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دربند خ اسداللهی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دربند خ گلابدره کوی حصار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تجریش خ دربند جنب بانک پار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تجریش خ دربند خ احمدی زمانی خ شفیعی کوی بهب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو . دوربین مداربسته . مسترروم

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دربند خ اسداللهی کوی میری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

۴۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; دربند خ اسداللهی خ حسینی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دربند باغ شاطر خ فاخری خ ت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; دربند خ باغ شاطر خ نصرت الله..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دربند خ اسداللهی..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دربند بالاترازپل سوم بالاترازکل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دربند کوی فاخری..

شوفاژ . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دربند خ اسداللهی باغ شاطر کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۵متر بالکن

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دربند باغ شاطر خ حسینی ساختم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۱ ساله ; دربند اسدالهی م سازمان آب بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دربند خ ناودان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دربند خ شهید اسدالل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مسترروم

انباری داخل واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دربند خ اسداللهی خ سازمان خ رهب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دربند خ زمانی خ الفت کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی ۲۲۷۳۳۳۶۸

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دربند م دربند بالاتر از کل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; دربند اسدالهی حسینی خوشدل پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

هر واحد دارای ۲ پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دربند میدان قدس ک حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکزی

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دربند گلابدره کوی حصار..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دربند خ ظهیرالدوله خ الفت کوی آلائ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۳ ۷ ساله ; دربند نرسیده به احمدی زم..

گاز . آسانسور

لابی من-قابل تبدیل به رهن کامل-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دربند ظهیرالدوله خ همایون کوی مریم کوی افتخا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه نوساز ; دربند خ احمدزمان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن

۲آسانسور

۳۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۴ ۲۰ ساله ; تجریش خ دربند نبش عرفانی و مژده بر..

گاز . آسانسور . فن کوئل . مسترروم

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دربند خ شهید اسدالل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; دربند خ احمد زمانی (خلیل س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

واحد دیگر طبقه سوم ۲۰۰متری ۳خوابه:(---/۱۳م---/۲۰۰م)

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دربند خ کرمعلی کوی نص..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دربند خ سازمان آب خ فاخری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دربند بالاترازمیدان اول کوی تو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دربند خ اسداللهی خ حسینی بن بست مهراب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; دربند خ اسداللهی خ فاخری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

همسطح حیاط

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دربند خ فاخری خ توچ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دربند بالاتر از کلانتری پل سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دربند خ غریب پلاک هن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دربند کوی تویسرکانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دربند خ اسدالهی م باغ شاطر ابتدای خ حسی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

به مجرد و خارجی اجاره داده می شود

تهران رهن اجاره آپارتمان |  100 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دربند خ الفت کوی محیط پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۴۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دربند خ جعفری نژاد خ پال..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; دربند خ اسداللهی باغ شاطر کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دربند خ اسداللهی خ خوشدل بن بست استخر ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دربند خ احمدی زمان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۳ پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دربند خ اسداللهی خ حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دربند خ گلابدره خ شکیبائی کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دربند امام زاده قاسم خ غفوری کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دربند خیابان ظهیرالدوله خیابان الفت خیابان نصی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

به سمت کوهای شمرون

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دربند میدان باغ شاطر خ م..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تجریش خ دربند خ اسداللهی خ تر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دربند امامزاده قاسم خ زبردست کوی ..

گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دربند خ اسدالهی خ سازمان آب ک رهبر..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دربند باغ شاطر خ سازمان آب خ خوشدل..

کولر . گاز

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دربند خ اسداللهی خ حسینی مجتم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دربند بالاتر از میدان کوی توی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۳۸ متر - طبقه سوم قدیمی ; دربند اسداللهی خ توچال خ سازمان آب پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دربند خ کرمعلی کوی نص..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دربند خ اسدالهی کوی ترکا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲ پاسیو

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دربند شهیداسداللهی کوی ثمری کوی در..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

به مجرد اجاره داده نمیشود

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دربند بالاتر از کلانت..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دربند گلابدره روبروی باغ ملک پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

در ۲ بلوک

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; دربند اسدالهی سازمان آب انتهای ..

کولر . گاز

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دربند گلابدره روبروی باغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دربند بالاترازظهیرالدوله ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۱۵ ساله ; دربند نرسیده به سربند ساختمان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دربند نرسیده به میدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد-بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دربند خ اسداللهی کوی اول پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دربند الفت خ نصی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

ترجیحا خارجی

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دربند نرسیده به میدان دربند روبروی درب سوم ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . جاروبرقی مرکزی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دربند

منطقه 1

یک شهرداری تهران