رهن اجاره آپارتمان خواجه نظام

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; خواجه نظام خ بازرگا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج حافظ کل قرآن یکسال بصورت رایگان

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام نبش کوی هوشنگ نوری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; خواجه نظام کوی باقرزاده پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه نظام خ شهدا کوی امیرمتقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

هرواحد۲ انباری

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی شانزدهم پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی ارام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار نبش کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مشاع

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی دنیائی بن بست اول غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ ارامنه پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام کوی باقرزاده پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی پورمند پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی جهانبین روبروی مسجد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خواجه نظام بن بست معصومی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام کوی انار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی خواجه نظام خ ماند..

کولر . گاز

فقط خانواده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; خواجه نظام کوی دق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; خواجه نظام کوی دقت پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام کوی شهید تیموری بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوچه ..

کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری کاذب-قابل تبدیل-زیرهمکف دارای اسپیلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه نظام کوی شهدا بن بست پنج..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نامجو خ خواجه نظام..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی قیداری پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان کوی امین خوئی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; خواجه نظام کوی احمد طاری پ..

کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نبش کوی دق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه نظام خ شهدا کوی امیرمتقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی انارک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ هوشنگ نوری ۶متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی بهشتی کوی قائم مق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شریعتی خ خواجه نظام کوی موثق بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی دقت نبش خ بامداد مقدم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی موثق کوی صادقی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; خواجه نظام کوی نوری پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام کوی پورمند پلا..

کولر . گاز

اجاره به مجرد

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی هوشنگ ن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام کوی بازرگان نبش امین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی وصا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نظام کوی قیدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی پورم..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام روبروی مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سپاه بزرگراه صیاد شیرازی خ خواجه نظام کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره به کارمند مجرد آقای موجه یا مهاجر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه نظام حشمتیه خ ماندگار خ یوسفی بن بست د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره ترجیحا به مجرد موجه

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; خواجه نظام کوی ارامنه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۸ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی جهان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوچه ..

کولر . باز سازی شده

انباری کاذب

تهران رهن اجاره آپارتمان |  43 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام بالاتر از شیخ صفی روبروی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; خواجه نظام کوی انار..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی حمیدی کوی جهانگیر بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگ..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی پورمند پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ توافقی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه نظام بالاتر از ۱۰متری ا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه نظام نرسیده به سه راه عظیم پور روبرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی جهانی پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی بن بست نوروز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نظام خ باقرزاده بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگار پلاک..

کولر . گاز

به مجرد موجه اجاره داده میشود

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان بن بست کیوا..

کولر . گاز . آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی مطهری پلاک ..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی قیدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی شهید..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان کوی انجم شعاع ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام کوی باقرزاده نبش کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی پورم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلا..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام کوی انار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ۱/۸۰۰م----/۷۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ جهان بین کوی حمد..

کولر . گاز . مبله

باکمیسیون کامل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی غفا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی انارکی بن بست ها..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نبش هوشنگ نو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خواجه نظام باقرزاده مهدی ص..

کولر . گاز

سرویس مشترک

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان خ افشار کوی رسو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سپاه خ خواجه نظام خ انارکی پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگان بن بس..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام معلم بعداز کوی ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ..

کولر . گاز . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام خ ماندگار کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی اروج..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی اروج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی وهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی معلم خواجه نظام کوی سم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خواجه نظام خ اجاره دارک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره حداکثر به ۲ نفر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خواجه نظام

منطقه 7

هفت شهرداری تهران