رهن اجاره آپارتمان خرمشهر

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

یک هفته قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی خ خرمشهر خ نیلوفر کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خرمشهر نبش نیلوف..

کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

پارکینگ توافقی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی سیزد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خرمشهر نیلوفر کوی چها..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر خ نوبخت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی ابراهیمی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ صابونچی کوی کردبچ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ گلشن ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ میناب ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مسترروم

کنتور آب مستقل میباشد

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ مرغاب کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خرمشهر نوبخت خ دوم پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; خرمشهر خ مهناز کوی کردبچه پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ نیلوفر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ مرغاب کوی کر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; خرمشهر خ صابونچی کوی عی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خرمشهر خ مرغاب کوی فیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد-۰۹۱۲۵۱۰۰۷۶۴

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; خرمشهر خ مهناز خ مهماندوست پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خرمشهر خ نوبخت نبش ن..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر نیلوفر کوی سیز..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آپادانا خرمشهر بالاتر از خی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مبله

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی سیز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی اول پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; آپادانا خ نوبخت خ پانزدهم خ نست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خرمشهر کوی میناب پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; عباس آباد خ مهناز کوی چه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; خرمشهر خ نوبخت خ دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; آپادانا خ نوبخت خ چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خرمشهر عربعلی کوی چهارم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ----/۲۸۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۲۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خرمشهر خ هویزه جنوبی نرسیده به خ..

شوفاژ . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ گلشن خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عربعلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; سهروردی خ خرمشهر خ مرغاب کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر روبروی رستوران جام جم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عشق یار کوی دهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ فرهاد کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۱۰ماهه

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بهشتی خ مهناز خ خرمشهر خ صابونچی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهر روبروی روزنامه ای..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بالابر اختصاصی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خرمشهر خ صابونچی کوی پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

مبله

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; خرمشهر نوبخت نبش نه..

کولر . گاز . فلت

درب مستقل-۳پله به پائین-اجاره به خانم مجرد

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خرمشهر نیلوفر کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل-----/۵۰ م--۸۰۰/ ۲ م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ نوبخت خ سیزدهم پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سهروردی شمالی خرمشهر نوبخت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵۰ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ اشتیاق می..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ نوبخت سیزدهم (عربعلی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خرمشهر گلشن گلزا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی چه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به خانواده حداکثر ۳ نفر

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; خرمشهر نبش مهناز (صابو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آپادانا خ نیلوفر ک د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل ۵۰م ۲/۸۰۰م

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; آپادانا نوبخت نسترن شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; خرمشهر مهناز شهید ایاضی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سهروردی خ خرمشهر خ نوبخت کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۰مترانباری-یا ---/۳م---/۶۰م

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی آپادانا نبش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم اسپیلیت - قابل تبدیل-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۲۴۲ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خرمشهر خ صابونچی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری مشترک

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; خرمشهر خ عربعلی کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد۱۱۰متری:--/۲۵۰م رهن کامل-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ آپادنا خ نوبخت ک ۱۰ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; آپادانا مهناز کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; خرمشهر نبش دشت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ورودی مجزا

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۱۱/۰۲

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; آپادانا نیلوفر کوچه ی..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خرمشهر خ مرغاب خ هفتم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خرمشهر کوی ویدا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۱۶۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهر نوبخت کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل داده نمیشود.

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سهروردی خرمشهر نیلوفر کوی چهارم می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خرمشهر خ گلشن کوی گلز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۹۰ متر ۱ خوابه ۵ ساله ; خرمشهر سیبویه کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۲ ساله ; خرمشهر نوبخت خ عربعلی کوچه ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آپادانا نیلوفر کوچه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهر خ دشتک نبش کوی فی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ قنبرزاده شمالی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۶/۰۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی ابراهیمی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خرمشهر نوبخت خ یکم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خرمشهر مرغاب کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۵/۲۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خرمشهر خ گلشن کوی گل..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خرمشهر نبش قبرزاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; آپادانا نیلوفر ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی دواز..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۳/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمشهر نوبخت کوی هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۳/۰۳

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهرشهید عربعلی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ نوبخت ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل-بصورت مبله کامل نیز اجاره داده میشود-انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۲/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر کوی سراب نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی آپادانا خ گلشن کو..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی از ساعت ۲ تا ۴ تماس گرفته نشود

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی شانز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۱۵۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آپادانا قنبرزاده ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

بازسازی-

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آپادانا خ نیلوفر ک ۱۲ پلاک..

کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آپادانا بر خ نیلوفر..

گاز . پکیج

بازسازی شده -قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آپادانا نوبخت کوچه د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی ۱۰ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان خرمشهر

۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خرمشهر

منطقه 7

هفت شهرداری تهران