رهن اجاره آپارتمان خردمند

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

دیروز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; کریمخان خ خردمندجنوبی کوی برنا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی چهارم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; کریمخان خردمندجنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی کیانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی حقان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۵۰ متر - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی بهادری کوی بهم..

کولر . گاز . فلت

واحد روی پشت بام واقع میباشد

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ایرانشهر خ خردمند جنوبی کوی دوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷پله به پائین-۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; کریمخان خ خردمندجنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; خردمند شمالی کوی شیده پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ایرانشهر خ خردمند جنوبی کوی دوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; کریمخان خ خردمندشمالی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۳۵ ساله ; خردمند جنوبی خ بهشهر مجتمع ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

۲لاین آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; کریمخان خردمندجنوبی کوی جمال ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۲۱۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۱۸ ساله ; هفت تیر خ خردمند جنوبی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج-قابل تبدیل تا:(--/۴۰م ودیعه ۱/۷۰۰م اجاره)یا(--/۵۰م ودیعه ۱/۵۰۰م اجاره)

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

قدیمی ; کریمخان خ خردمند جنوبی بن بست..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

قدیمی ; کریمخان خ خردمندشمالی کوی دی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خردمندشمالی نرسیده به میدان شعاع پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قرارداد۲ساله-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۳۵ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خردمند شمالی ک کیان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خردمند شمالی نبش کوی چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; کریم خان خردمند جنوبی کوی جمال پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی عصرها ۰۹۰۳۷۴۲۲۷۷۴

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; کریمخان خ خردمندجنوبی کوی بن بست سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خردمند جنوبی بن بست وحدتی منش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی برنا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خردمند شمالی بین کریمخان و میدان شعاع کوی چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوچه جمال پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان خردمند

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کریم خان خردمند شمالی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خردمند

منطقه 6

شش شهرداری تهران