رهن اجاره آپارتمان حکمت

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; قیطریه خ حکمت شرقی جنب کوی حضر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه حکمت شرقی روبروی رستوران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; قیطریه خ حکمت خ برادران سلیمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; قیطریه حکمت سلیمانیه غربی روبروی کوی بل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ساعت ۴الی۸

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; قیطریه بلوار اندرزگو خ حکمت کوی محسن کریمی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; اندرزگو خ حکمت غربی کوی شریفی منش بن بست فق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قیطریه خ حکمت کوی ق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بصورت دوبلکس میباشد

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قیطریه خ حکمت خ شهید برادران سلیمانی ک مهرناز..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; قیطریه حکمت شرقی نرسیده به میدان چیذر بن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی بعدازظهرها ۰۹۱۹۰۹۱۲۷۷۳خ محمدی مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; قیطریه خ حکمت خ سلیمانی بن بست نوا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; قیطریه خ حکمت چهارراه اسدی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۴۰ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه حکمت خ شریفی منش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

فقط اجاره به دانشجو دختر

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; حکمت نرسیده به میدان چیذر کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قیطریه خ حکمت خ امیرسلیمانی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قیطریه چهاراه اندرزگو خ شریفی منش ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا --اجاره ۲/۵۰۰م --/۱۰۰م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; قیطریه خ حکمت خ احمد رمضانی ک ج..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۶/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; حکمت خ شریفی منش پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شریعتی خ اسدی خ حکمت کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قیطریه خ حکمت کوی وصا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۶/۲۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قیطریه خ حکمت خ شریفی منش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قیطریه خ حکمت خ پرستو س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; قیطریه حکمت خ سلیمانی شرقی کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قیطریه خ حکمت نبش کریمی پلا..

گاز . چیلر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۴/۰۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قیطریه خ حکمت کوی قوام کوی محبت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۵/۰۱/۲۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; قیطریه خ حکمت مجتمع مسکونی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۸/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; فرمانیه خ اندرزگو خ حکمت غربی کوی کریمی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۷/۲۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قیطریه بلواراندرزگو خ حکمت روبروی مهرمهدی کوی محسن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; قیطریه خ حکمت روبروی رستوران بوف بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; قیطریه حکمت کوی حداد ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; قیطریه خ حکمت غربی بن بست کریمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۶/۰۷

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; حکمت خ جوادساده بن بست..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

،

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه حکمت غربی خ محسن ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; فرمانیه خ اندرزگو خ حکمت غربی کوی جوادساده پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۳/۱۰

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قیطریه خ حکمت غربی کوی محسن کریمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان حکمت

۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه خ حکمت خ موسیوند کوی لطفی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

حکمت

منطقه 1

یک شهرداری تهران