رهن اجاره آپارتمان جیحون

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

چهار روز قبل

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جیحون خ هاشمی بین کارون وقصرالدشت نبش ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

چهار روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جیحون بالاتر از خ هاشمی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

چهار روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جیحون خ کاظمی کوی علیرضا ر..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

شش روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون خ تیموری نرسیده به گلستانی بن ..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جیحون خ خوش نرسیده به مرت..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جیحون بین مالک اشتر و مرتضوی کو..

کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جیحون خ مالک اشتر کوی اتابکی فرع..

کولر . گاز

انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جیحون مرتضوی کوی عباس ز..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جیحون کوی غلام..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جیحون کارون ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جیحون خ کارون بالاتر از بوستان کوی سنجنی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جیحون کارون کوی شهر..

کولر . گاز

انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جیحون خ هاشمی جنب بانک پاسا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۰۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جیحون خ هاشمی خ امیر کاشانی خ حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; جیحون نرسیده به دامپزشکی کوی شعبان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; جیحون بالاتر از مرتضوی بالاتر از سه راه ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; جیحون نرسیده به مالک اشتر کوی افخمی بن بست س..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جیحون کوی پردیس نبش کوی ..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۲۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جیحون مرتضوی بالاتراز کارون نرسیده به خ جیحون کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جیحون خ سپه کوی پالیزبان کوی فتح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; جیحون خ حسام خ طاهریان کوی..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; جیحون کمیل بین جیحون وکارون کوی موحدی مه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جیحون نرسیده به خ هاشمی کوی شهید جو..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جیحون چهارراه گلستانی خ میرسلطانی کوی رو..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جیحون کوی ودادی نیا بن بست اول شرق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جیحون خ مالک اشتر بین کارون و قصرالدشت کوی الله و..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; جیحون کمیل بالاترازجیحون کوی موحدی مهر ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; آزادی خ جیحون خ تیموری کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جیحون خ سپه بین یادگار و جیحون کوی..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون خ امام خمینی کوی آزا..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; آزادی خ جیحون خ بهنو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جیحون خ کارون نرسیده به هاشمی کوی فر..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جیحون مالک اشتر نرسیده به یادگار کوی مردانی ن..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; جیحون خ هاشمی بین یادگار و جیحون ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جیحون هفت چنار خ حسام الدین کوی یزدان پنا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جیحون کوی ناصری پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-پارکینگ مزاحم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  51 متر

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون نرسیده به هاشمی کوی ..

کولر . گاز

بازدید ازساعت ۱۸

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جیحون خ هاشمی کوی بیات خ اردیبه..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

اجاره فقط به یک خانم

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; جیحون بین طوس ودامپزشکی کوی بیا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جیحون خ مالک اشتر هشت متری مسعودی ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج یامجرد موجه

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جیحون خ طوس بین کارون وقصرالدشت نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اجاره به کارمند

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جیحون خ مرتضوی هشت متری مسعود بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جیحون یادگار امام خ دستغیب کوی هادی حمیدی..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; جیحون بالاتر از چهارراه امام خمینی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جیحون خ مرتضوی کوی مقدسی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون خ مرتضوی نبش خ مقدسی س..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جیحون خ شهید بهنود خ زنجان شمالی کوی شه..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; جیحون خ کارون بین امام خمینی و هاشمی..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۲۷ متر - طبقه اول قدیمی ; جیحون خ یادگار امام خ هاشمی کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جیحون استادمعین نرسیده به یادگارامام خ امیر کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون بالاتر از دامپزشکی کوی..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; جیحون بالاترازدامپزشکی کوی آشنائی کوی معینی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آزادی خ جیحون بین دامپزشکی کوی زارع ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون بالاتر از دامپزشکی کوی اول پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوچه ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جیحون خ مرتضوی کوی اعتماد تبریز..

کولر . گاز

انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جیحون کمیل جنب تعمیرگ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

قرارداد۶ماهه

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; جیحون بالاتر از مرتضوی کوی هز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون یادگار امام خ طوس شرقی پل..

شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جیحون کارون نرسیده به دامپزشکی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; جیحون کمیل پارک رضوان کوی شیرین کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جیحون نرسیده به طوس کوی خان..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; جیحون بالاتر از تقاطع بهنود کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; جیحون دامپزشکی پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; آزادی خ جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی آذربایج..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه دوم رویتی

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آزادی خ جیحون خ مرتضوی خ صاحب ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جیحون خ هاشمی کوی بیات کوی مردادشرقی ..

گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون خ نوری خ حسینی کوی غلام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون خ رنجبر کوی نوروزی کوی ف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جیحون خ زنجان جنوبی بین طوس وبهنود..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جیحون مرتضویی کوی مح..

کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; آزادی خ جیحون خ مالک اشتر بین جیحون و کار..

گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; جیحون خ هاشمی کوی معین فر بن بست شعبانی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جیحون خ مالک اشتر کوی توکلی زاده بن بست سوم ش..

کولر . گاز . آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با آقای اسدیان ۰۹۳۶۸۵۵۷۰۴۰ و ۶۶۸۳۰۹۷۹

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جیحون بین طوس و دامپزشکی کوی بیات کوی بهاگیر بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بهنود بین کارون و قصر ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون گلستانی خ حسینی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; آزادی خ جیحون خ بهنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ با توافق

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون بالاترازطوس کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۵/۰۳/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی خ جیحون کوی عطا..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۱۰/۰۷

۵۸ متر ۲ خوابه نوساز ; جیحون خ برادران عرب کوی ام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون مالک اشتر کارون کوی بوذری پل..

کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; جیحون خ رنجبر خ نوروزی جنب پمپ بنزین کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جیحون کوی خان آبادی کوی خوش دامن پ..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون بالاترازمالک اشتر خ مرتضوی کوی عرب ملک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۱۷ ساله ; سپه تقاطع خوش جنب مسجد م..

کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خوش بین مرتضوی ومالک اشتر ک ساز ور..

کولر . گاز . آیفون تصویری

-تبدیل تا ۵م -با تخفیف - کمد دیواری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بعد از سپه ک خلج معصومی ..

کولر . گاز

کمد دیواری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بین بهنود وطوس ک خان بیگی ..

کولر . گاز

کمد دیواری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سپه بین خوش وقصر الدشت روبروی ایران خو..

کولر . گاز

با تخفیف - کمد دیواری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مرتضوی بین قصر الدشت وکارون نبش بن ب..

کولر . گاز

نقاشی شده -کمد دیواری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مالک اشتر بین جیحون ویادگار نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور

با هماهنگی ۶۶۳۷۴۰۴۹ مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دامپزشکی بین جیحون ویادگار ک امام ..

کولر . پکیج

زنگ ط۱ برای بازدید -کمد دیواری - تبدیل تا ۵م

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; رودکی نرسیده به هاشمی ک اسکویی ک ه..

کولر . گاز

کاغذ دیواری شده زوج یا خانواده بدون بچه -کمد دیواری- تبدیل به ۳۰م۴۵۰

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مرتضوی بعد از جیحون سه راه صاحب الزمان ک..

کولر . گاز

کمد دیواری - ط۲ رهن کامل ۳۳ غیر تبدیل زیر بنا ۵۵ با امکانات بالا بالکن دارد

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; طوس بین جیحون وکارون واح..

کولر . گاز . آسانسور

نقاشی شده -کمد دیواری

رهن و اجاره آپارتمان جیحون

۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بوستان بین رودکی وخوش ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

جیحون

منطقه 10

ده شهرداری تهران