رهن اجاره آپارتمان جردن

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جردن ک نیلوفر پلاک ۲۷

شوفاژ . کولر . آسانسور . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . مسترروم

۲پارکینگ- ۲ لاین آسانسور-

تهران رهن اجاره آپارتمان |  135 متر

۳۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ یزدان پنا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن خ عاطفی غربی روبروی پارک ملت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن خ مهیار ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جردن خ مهیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جردن خ قبادیان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . پکیج . مبله

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جردن بلوارستاری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جردن خ عاطفی شرقی بن بست رفیع پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

اجاره به خارجی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جردن خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مبله نیز اجاره داده میشود (---/۴۰۰رهن کامل قابل تبدیل)

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; جردن بابک بهرامی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جردن خ یزدان پنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . مبله

اجاره به خارجی فقط اروپائی

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جردن خ تور پلاک ۲۰ وا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله . باربیکیو

۸۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جردن خ ناهید شرقی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جردن خ عاطفی شرقی خ رفیع کوی شبن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جردن کوی لیدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن ستاری نبش خ دبیر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲نبش

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جردن خ بابک بهرامی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; جردن خ تندیس پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جردن خ عاطفی شرقی خ ش..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جردن کوی کاج آباد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; جردن خ یزدان پنا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جردن چهارراه جهان کودک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جردن بالاتر از چهارراه جهان کود..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جردن خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

سوم مبله ۴۰۰م رهن کامل

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جردن خ طور پلاک هنگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جردن خ سایه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; جردن نرسیده به چهارراه پارک وی خ خاکزاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ; جردن ولیعصر کوی دامن اف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جردن پیروز غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جردن خ بهرامی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جردن خ سرو پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مسترروم

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جردن خ گلگشت پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره به خانواده متاهل فاقد فرزند

تهران رهن اجاره آپارتمان |  140 متر

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جردن خ تندیس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جردن نرسیده به چهارراه جهان کودک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . باربیکیو

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جردن صداقت(انصاری) نبش م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جردن بلوار گلستان خ گیتی پلاک..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جردن خ بابک مرکز..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جردن کوی سرو ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات

۲پارکینگ

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جردن خ فرزان غربی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جردن چهارراه جهان کودک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

به خارجی نیز اجاره داده میشود : ماهیانه ۸۰۰ دلار

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جردن خ امانیه خ گیتی کوی ..

گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; جردن خ ارمغان شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جردن خ ناوک پلاک هن..

گاز . آسانسور . چیلر

۳۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جردن خ شهید ناصر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جردن خ خرسند غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; جردن بلوار گلستان گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده . مبله

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جردن ارمغان شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله . مسترروم

بدون ودیعه -فرنیش-فقط خارجی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جردن خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; جردن کوی روانپور..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جردن خ کاج آباد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جردن گلستان بلوارگیتی خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; جردن شمالی خ ارمغان ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جردن خ انصاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی سرایدار ۰۹۹۱۸۵۹۲۸۱۰ - غیرقابل تبدیل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; جردن کوی عاطفی غربی پلاک ۹۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

به صورت کوتاه مدت

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جردن بلوار گل آذ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; جردن خ گلستان خ امانپور برج ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; جردن کوی گلخانه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

کمیسیون کامل

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جردن خ روان پو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جردن بلوار ستار..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جردن فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

سوم مبله ۱۰۰۰دلار ماهیانه به خارجی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; جردن بلوار گلستان بلوار گیتی نبش دوم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جردن خ رحیمی پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جرد خ نور جنب پمپ بنز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جردن خ ارمغان غرب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

کلیدنخورده

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; جردن خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جردن خ تابان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مسترروم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  170 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جردن خ خواجه آباد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جردن خ ناصری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جردن فرزان غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده نمیشود

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ ناصری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جردن خ روانپور..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ایرکاندیشن

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جردن خ دامن افشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; جردن خ طوس پلاک ۶..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; جردن خ تابان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جردن خ عاطفی غربی روبروی پارک ملت..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جردن گلخانه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جردن کوی گلدان پلاک۲۶ ز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات

۲ پارکینگ

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; جردن نرسیده به مدرس خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز

بصورت دوبلکس

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; جردن خ فرزان غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مسترروم

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جردن خ کیش پلاک ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جردن خ ناهید شرقی ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جردن خ سعیدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جردن خ سرو پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مسترروم

۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جردن خ ستاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جردن خ ناصری ساخ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; جردن تابان غربی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جردن خ بهرامی ..

کولر . گاز . اسپلیت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جردن خ عاطفی غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ----/۶۰۰م رهن کامل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۷ ساله ; جردن بلوار ستاری خ د..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جردن خ تندیس پلاک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جردن بلوارگلستان بلوارگیتی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  150 متر

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جردن خ انصاری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۹۱۸۵۹۲۸۱۰

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; جردن گلستان زینت پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جردن کوی بابک بهرام..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جردن خ ستاری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جردن خ گل آذین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جردن خ مهیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . مبله

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; جردن خ شهید عاطفی غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جردن بالاتر از چهارراه جهان کودک کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ----/۳۰۰م رهن کامل

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جردن خ روان پو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جردن کوی رحیمی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

قراردادکوتاه مدت-به مجرد موجه نیزاجاره داده میشود

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر جردن کوی سعیدی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

قابل تبدیل ---۱/۵۰۰م----/۲۳۰م

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; جردن خ ناهید شرقی مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن خ گلستان بلوارگی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲پارکینگ

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جردن بلوار آفریقا کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جردن کوی سایه پلاک هن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مبله

به خارجی نیز اجاره داده میشود

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جردن خ انصاری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

به مجردنیزاجاره داده میشود

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جردن خ تابان غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آفریقا چهارراه جهان کودک خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جردن صداقت پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی.

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جردن خ ناصری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; جردن بلوار ستاری روبروی مخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

یا ----/۶م----/۷۰م قابل تبدیل

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ دامن افشا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; جردن خ مهیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جردن کوی گلدان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جردن عاطفی شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰متر تراس -۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جردن گلخانه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ; جردن روبروی پارک صبا خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-از سن بنا اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جردن خ بابک مرکزی نبش اورنگ پلا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن خ ارمغان شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جردن خ تابان غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  165 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جردن خ سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جردن ابتدای خ سر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . تهویه مطبوع

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; جردن خ روانپور ایثار..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ روانپور نبش ایثار یکم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹مترانباری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ گلستان بلوار گیتی خ مشیری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; جردن خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جردن خ تابان غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; جردن پایین تر از ظفرجنب بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جردن چهارراه جهان کودک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

اجاره به خارجی ۸۰۰دلار

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جردن خ سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; جردن فرزان غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جردن یزدان پناه پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . نیمه مبله

درکل ۱۶ واحد-به خارجی نیزاجاره داده میشود

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; جردن خ قبادیان غر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . مبله

۲لاین آسانسور-۱۰۰م ودیعه ۹م اجاره

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; جردن خ ناهید غرب..

گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جردن خ بابک غربی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جردن خ سعیدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جردن خ پروین پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . باربیکیو

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جردن ارمغان شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جردن کوی مریم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . روف گاردن

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جردن خ گلفام پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جردن بالاترازظفر خ بابک بهرامی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جردن خ سرو پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جردن خ گلدان پلاک ۲..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جردن خ بابک مرکزی بن بست سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

بازدید با هماهنگی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; جردن خ طور ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جردن خ عاطفی شرقی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

جردن

منطقه 3

سه شهرداری تهران