رهن اجاره آپارتمان توحید

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید خ فرصت شیرازی..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; توحید خ نیایش شرقی بالاتر از چهارراه خ رودکی شمالی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید کوی حاج رضایی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; توحید بهبودی علی شکاری کوی خو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; میدان توحید خ پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توحید خ نصرت غربی روبروی مدرسه شهید مدن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; توحید خ پرچم خ رودکی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; توحید خ پرچم خ شکار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; توحید خ پرچم کوی نادر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توحید خ نصرت غرب..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; توحید خ نمازی دوم ک کمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توحید اسکندری شمالی خ شباهنگ ک..

کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; میدان توحید خ پرچم واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; میدان توحید ابتدای خ ستارخان طبقه فوقانی بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; توحید خ گلبار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; ستارخان خ توحید نرسیده به خ آزادی بن بست بت ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توحید نرسیده به خ نصرت نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; توحید خ اسکندری کوی مکتب الصادق..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; میدان توحید خ نصرت خ عزتی مقد..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; میدان توحید نصرت غربی خ زاهدی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; توحید نصرت کوی کریمی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; توحید اسکندری جنوبی خ بوستان کوی جهان خواه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خیابان توحید فلکه چهارم خیابان محمد رضا قاسم..

گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ستارخان میدان توحید کوی یوسف بن بست اول..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; توحید اسکندری خ میرفارسی بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم پلاک هن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ستارخان میدان توحید خ نصرت غربی خ زاهدی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مزاحم-ترجیحا اجاره به زوج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; توحید خ نصرت غربی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم کوی سپهر پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید تقاطع رودکی و نیایش طبقه فوقا..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; توحید خ ارومیه نبش خوش و رودکی نبش ک..

کولر . گاز . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; توحید خ ارومیه بن بست ج..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; میدان توحید بین کوثر اول و دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; توحید خ نمازی دوم ک کمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توحید خ اسکندری بین آذربایجان و امام خمینی کوی صفی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توحید نصرت غربی نرسیده به به..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; میدان توحید بعد از نیایش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نصرت شرقی روبروی دانشکده بن ب..

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ستارخان میدان توحید خ گلبار نبش خ طو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; توحید اسکندری جنوبی کوی خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; میدان توحید بین کوثر اول و دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰متر انباری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید نبش ک حاج رضا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید خ گلبار پلاک ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; توحید خ نصرت غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; توحید نصرت شرقی بن بست ساسان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; توحید خ پرچم ابتدای رودکی شمالی کوی قندهاری نب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید پایین تر از خ پرچم ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید نبش ک حاج رضا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; توحید نرسیده به کلهر خ رجبی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توحید خ نصرت بین جمالزاده و قریب روبروی تعمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ اوستا کوی پلی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; توحید نصرت بین جمالزاده و غریب ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; میدان توحید نرسیده به نصرت بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید خ گلبار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; توحید خ نصرت غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کلیدنخورده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توحید خ میرخانی روبروی تعویض روغنی سای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; توحید نصرت غربی..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جمهوری خ اسکندری ارومیه شرقی نرسیده به ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید خ اسکندری شمالی کوی محمدی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; توحید خ اسکندری نبش خ مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; توحید خ اسکندری شمالی کوی خازمی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید خ اسکندری جنوبی چهارراه کلهر نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توحید رودکی شمالی نرسیده به پرچم ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم کوی شهریار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; توحید خ پرچم پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

به خانم مجردنیزاجاره داده میشود

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توحید نصرت غربی نرسیده به سه راه خوش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید خ پرچم بعدازچهارراه..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

انبار داخل واحد

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; توحید خ نصرت غربی نبش کوی ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; توحید فرصت شیرازی مجتمع مسک..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توحید خ پرچم پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; توحید تقاطع بوستان سعدی بن بست حا..

کولر . گاز . اسپلیت

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ گلبار کوی محم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; توحید خ رودکی شمالی کوی قن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ پرچم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توحید خ اسکندری جنوبی خ باستان کوی میرفارسی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; میدان توحید خ رودکی شمالی جنب کل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی گلفام پ..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توحید خ پرچم کوی سپهر پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ نصرت غربی خ شک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ نصرت کوی زاهدی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; میدان توحید خ پرچم کوی س..

کولر . گاز

پارکینگ در حیاط

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توحید خ گلبار بن بست سبزه..

کولر . گاز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید نصرت غربی خوش شما..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; توحید پرچم کوی احم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; توحید نیایش شرقی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; توحید تقاطع اسکندری وجمهوری بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; توحید اسکندری شمالی کوی صهبا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; توحید ارومیه خ رودکی نبش کوی منصوری ..

کولر . گاز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ دکتر قریب تقاطع نصرت کوی ای..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید خ نصرت شرقی روبروی دانشکده پرستاری و مامائی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; ستارخان خ توحید خ نصرت غربی کوی ..

کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند-انباری داخل واحد

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید خ نصرت شرقی کوی وردی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره ۷ماهه-قابل تبدیل تا --/۲۰م ودیعه ۱/۷۰۰م اجاره

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; اسکندری شمالی بین قریب و اسکندری ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توحید بین بهبودی وتوحید نیایش شرق پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; توحید خ پرچم کوی صفا بن بست شهر..

گاز

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید نصرت غربی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; توحید خ کلهر بین نواب و رودکی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; توحید کوی وردی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ستارخان توحید کوی نا..

کولر . گاز . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; توحید ابتدای ستارخان بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه سوم سندی

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; توحید چمران نرسیده به میدان توحید خ باقرخ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; توحید اسکندری بالاترازکلهر کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; توحید بین خ نصرت و پرچم بن بس..

کولر . گاز . پکیج

اتاق خواب مبله

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توحید خ کلهر بین نواب و رودکی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰هزار تومان کمیسیون پرداخت میشود

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; توحید خ پرچم بالاتر از رودکی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید خ گلبار (امیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید خ گلبار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید پرچم کوی صفا کوی بن بست شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ستارخان توحید خ پرچ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خوش شمالی نرسیده به ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; حکیم اندیشه شمالی کوی ایران پوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی . دوربین مداربسته

درکل ۲۴ واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم کوی خرد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ نصرت شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحیدخ پرچم جنب کانون ت..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; توحیدنصرت شرقی کوی و..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; ستارخان میدان توحید کوی صیامی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳ ساله ; توحید بین آزادی وکلهر کوی فرج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۵ ساله ; توحید خ کوثریک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; توحید خ نیایش بعد از ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید پرچم خ خوش شمالی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توحید پرچم علی شکاری کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توحید کوی نادر..

کولر . گاز

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ستارخان خ توحید خ نمازی سوم پلا..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; توحید اسکندری شمالی بین قریب و اسک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۷ ساله ; توحید خ نصرتتقاطع قریب کوچه م..

کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده-سوئیت ۳۴متری-تراس ۲۵متر-قابل تبدیل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; ستارخان خ توحید خ پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; میدان توحید ستارخان خ اکبریان..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; توحید پرچم نیایش شرق ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید نصرت شرقی ک ..

شوفاژ . کولر

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; توحید خ پرچم بعد از خوش کوی صفا نبش ش..

کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۷ ساله ; توحید خ نصرت تقاطع قریب کوچه ..

کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده-سوئیت ۳۴متری-قابل تبدیل-تراس ۲۵متر

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید کوی نادر..

کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد- پارکینگ حیاط

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; توحید خ نصرت خ اسکند..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; توحید خوش شمالی تقاطع..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی - حیاط خلوت-حتی مجرد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; توحید خ فرصت نرسیده به جمالزاده ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آزادی نصرت م توحید خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ستارخان توحید خ پرچم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

زوج یا کارمند

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج یامجرد

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید نصرت غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید م توحید خ ت..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توحید بعدازپرچم نبش صائب ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری درسند قید نشده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; توحید پرچم کوی حرسین بن..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

توحید

منطقه 2

دو شهرداری تهران