رهن اجاره آپارتمان توانیر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; توانیر بلوار دوستان ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توانیر خ دوستان جنب پارک بن بست کر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توانیر نظامی گنجوی نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توانیر کوی گیتا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توانیر خ نیلو خ ششم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی شروان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ونک توانیر شمالی کوی سامی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تخلیه اردیبشت سال۹۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; توانیر بلوار دوستان نبش شهرو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; توانیر بالاتر از بزرگراه کوی گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید از ساعت ۱۰ الی ۱۴

تهران رهن اجاره آپارتمان |  140 متر

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; توانیر نظامی گنجوی نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; توانیر خ شروان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; توانیر کوی شاهی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باربیکیو . مسترروم

۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; توانیر بلوار دوستان نبش شهرو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; توانیر خ نظامی کوی زن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; توانیر کوی شاهی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . ایرکاندیشن

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توانیر نظام گنجوی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توانیر شمالی خ عباس پور خ ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; توانیر خ شروان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر شمالی کوی جهان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توانیر عباسپور ک جهان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در کل ۱۶ واحد- ۱۵متر تراس به واحد اضافه شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; توانیر خ شهروز شرقی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توانیر ضلع غربی میدان توانیر م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی ک ح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی خ خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

اجاره به زوج- یا ۳/۵۰۰م---/۸۰م

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; توانیر خ شروان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ولیعصر خ توانیر بلوار دوستان روبروی برج د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; توانیر بلوار بوستان خ شهروز غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توانیر دوستان پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; توانیر خ یاران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن- یا ۴/۲۰۰م----/۱۰۰م

۲۸۵ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; توانیر خ گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ-۳۰مترانباری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ولیعصرتوانیر نظامی گنجوی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ونک توانیر کوی شاهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; توانیر ک یاران واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; توانیر خ رستگاران بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; توانیر گلزار ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی روبروی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; توانیر بلوار دوستان ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر خیابان نظامی گنجوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توانیر بالاتر از همت ک جهان آرا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; توانیر تقاطع رستگاران و برادران..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; توانیر خ دوستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توانیر شمالی کوی گیتی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; توانیر خ دوستان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; توانیر خ رستگاران کوی بو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توانیر بالاترازهمت کوی جهان آراء..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; توانیر خ برادرا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توانیر خ رستگاران کوی هرمز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر خ نظامی گنجوی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; توانیر خ چهل شا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; توانیر شمالی خ نیلوکوی چهاردهم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توانیر خ رستگاران ک برا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توانیر خ نیلو کوی دوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تخلیه فوری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر توانیر کوی شهروز پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر میدان عباسپور کوی برادر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; توانیر بالاترازهمت خ جامی کوی جام پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توانیر شمالی کوی هو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر خ نظامی گنجوی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر توانیر روبروی بیمارستان م..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ولیعصر توانیر خ نظامی گنجوی کوی همسایگ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توانیر کوی گیتی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; توانیر بعد از پل همت کوی سامی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; توانیر بالاترازبیمارستان دی خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توانیر رستگاران کوی ارشیا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; توانیر خ مردوخی پلاک ۳۴ واح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . باربیکیو

۲بالکن-یکخواب مستر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توانیر پیوندی خسروشیرین پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید ۵شنبه وجمعه

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توانیر شمالی کوی جهان آرا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی پیوند بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; توانیر خ دوستان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ونک خیابان توانیر خیابان نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ولیعصر توانیر خ نظامی گنجوی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸پله به پائین

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توانیر خ نظامی گنج..

کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

مناسب مجرد دانشجو دختر

۴۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توانیر خ آرمان..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده . ورودی مجزا

ازتعداد واحدهااطلاع نداشتند-پرده و لوستر

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; توانیر توانیر شمالی ک سامی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; توانیر نظام گنجوی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; توانیر خ گنجوی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; توانیر خ نظامی گنجوی خ ح..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی . لندری . دوربین مداربسته

۲پارکینگ-طبقه دوم رویتی

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی همسایگان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

نیم طبقه از همکف پایینتر

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; توانیر بلوار دوستان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ونک خ توانیر خ چهل ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; توانیر نظامی گنج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

انباری داخل واحد

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; توانیر شمالی خ گیتی نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; توانیر خ نظامی گنجوی کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۲۵ ساله ; ولیعصر توانیر جنب بیمارستان دی مجتم..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . لابی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; توانیرخ دوستان پشت پارک دوستان بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ولیعصر توانیر روبروی بیمارستان دی ساختمان ۲۰..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توانیر بالاتر از پارک ساعی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ونک خ توانیر جنوبی خ نظامی گنجوی روبروی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی-در حال بازسازی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; توانیر خ شاهین پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; توانیر کوی دوستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; توانیر ضلع غربی پارک دوستان بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توانیربلوار دوستان روبروی برج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توانیر خ مردوخی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت مبله نیز اجاره داده میشود- جهت بازدید هماهنگی با آقای جعفرپور ۰۹۱۴۱۸۷۸۳۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; توانیر خ دوستان پشت پارک دوستان بن بست..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; توانیر نظامی گنجوی هفت پیکر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی خ هفت پیکر بن بست شی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵پله به پائین- بازدید با هماهنگی۸۸۲۰۳۶۰۳تماس ۴ بعداز ظهر به بعد

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; توانیر خ دوستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; توانیر کوی دوستان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۱ ساله ; توانیر خ دوستان پشت پارک دوستان بن بست کرمانشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تماس از ساعت ۱۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; توانیر بلواردوستان کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

طبقه چهارم تک واحدی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; توانیر میدان شهید عباسپور ک شهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توانیر خ عباس پور خ گلزار بالاتراز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; توانیر نظامی گنجوی چهل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; ونک توانیر بلوار دوستان نبش چهل شاهد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ونک توانیر شمالی کوی سامی نبش ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; توانیر کوی بخشندگان مجتمع بخش..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; توانیر نبش شاهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره فقط به پزشک

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; توانیر رستگاران بن بست گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

۱۰ ساله ; توانیر کوی چهل گشت کوی گلستان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰پله به پائین-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۲۰ ساله ; توانیر ضلع غربی پارک دوستان بن بست ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توانیر خ دوستان پارک دوستان بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰ ساله ; توانیر نظامی گنجوی خ ۴۰شاهد بلواردوستان پارک دوس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی چ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۳۰ ساله ; توانیر کوی آرمان پلاک ه..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۳ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی هفت پیک..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۲ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; توانیر بالاتر از پل همت نرسیده به م ون..

شوفاژ . کولر . گاز . فن کوئل . باز سازی شده . فلت

۹۲ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; توانیر نرسیده به م ونک خ ه..

گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده . فلت

۱۰پله به پایین

۲۱۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توانیر نظامی گنجوی کوی چهل شاهد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توانیر جنوبی بر نظامی گنجوی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مسکونی - قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; توانیر شمالی شمال همت ک هومان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توانیر نظامی گنجوی ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

قابل تبدیل درب ریموت

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توانیر خ نظامی گنجوی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; توانیر خ دوستان ک سرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; توانیر ضلع غربی پارک دوستان بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

همکف با ۸۰متر حیاط مستقل-اول:----/۱۵۰م رهن کامل

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; نظامی گنجوی پ۳..

شوفاژ . کولر . آسانسور

قابل تبدیل باز سازی

۲۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توانیر نظامی گنجوی ک چهل ش..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/- بازسازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; توانیر کوی جهان آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; ولیعصر توانیر خ رستگاران نبش ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توانیر خ برادران نبش رستگاران پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توانیر خ دوستان بن بست کرم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توانیر برخ ولیعصر روبروی بیمارستان ..

شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰متری(ط.اول)-/۳۰م ودیه-/۶م اجاره۱۶۷متری(ط.سوم)-/۳۰م ودیعه۶/۵۰۰م اجاره و۱۳۰متری-/۳۰م ودیعه۵/۵۰۰م اجاره

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; توانیر بالاتراز پل همت کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توانیر روبروی بوستان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

درب ریموت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توانیر برادران شهرو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; توانیر بلواردوستان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; توانیر نظامی گنجوی نبش خ اح..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; توانیر خیابان نیلو کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; توانیر ک گلزار..

کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; توانیربالاترازپل همت نرسیده به کوی هوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; توانیر کوی احتشا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

توانیر

منطقه 6

شش شهرداری تهران