رهن اجاره آپارتمان تهران ویلا

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهران ویلا خ ششم زارع پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران ویلا امام منتظر جنوبی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران ویلا ضلع شرقی پارک تهران ویلا کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ستارخان تهران ویلا امام منتظر کوی هشتم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران ویلا خ سوم خ رضاسه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران ویلا جلال آل احمد بالاتر از پل آزمایش جنب آزما..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران ویلا کوی هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهران ویلا خ شوریده جنب کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران ویلا خ ۱۶ شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهران ویلا روبروی سه راه تهران ویلا کوی آقا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سه راه تهران ویلا خ تاک..

کولر . گاز

بازسازی

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهران ویلا خ امام منتظر ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران ویلا خ جوادی پل..

کولر . گاز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ جواد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; تهران ویلا شورید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تهران ویلا خ چهارده..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی-گازرومیزی

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهران ویلا خ جواد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ صفویا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; تهران ویلا امام منتظر خ جواد..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; تهران ویلا خ ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب زوج با یک فرزند

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهران ویلا خ رئیسی ز..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; تهران ویلا بالاتر از پارک خ نا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهران ویلا پارک تهران ویلا خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; تهران ویلا خ شوریده پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران ویلا خ فرخ کی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ستارخان تهران ویلا روبروی حبیب الهی بلوار تاکس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا خ هخامنش کوی بیستم (حسینی) ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ دوازدهم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ دوازدهم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران ویلا خ شهید نادری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا ضلع جنوبی پارک ویلا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا بالاتر از پارک خ چها..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهران ویلا خ دوازدهم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهران ویلا خ شانزده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهران ویلا خ صفویا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۶۵۰۴۹۵۰خانم جهانگیری با هماهنگی مستاجر- با اختلاف سطح

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ستارخان تهران ویلا خ باغ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره ترجیحا به زوج- بازدید از ساعت ۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; تهران ویلا خ امام منتظر کوی چهار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران ویلا کوی حسینی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ستارخان تهران ویلا کوی جوادی کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ هشتم غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تهویه مطبوع

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; تهران ویلا پل ستارخان خ غلامی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; ستارخان خ تهران ویلا کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران ویلا خ صفویا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ دوازدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهران ویلا خ رئیسی زاده پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهران ویلا خ دوازدهم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

سوپرلاکچری

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; تهران ویلا خ امام منتظر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران ویلا خ شانزده..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهران ویلا کوی حمید ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا خ دوازدهم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران ویلا خ دوازدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  94 متر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; تهران ویلا خ زارع (ششم تهران ویلا)..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهران ویلا خ چهاردهم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران ویلا خ تاکستان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهران ویلا خ۱۲ غ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; ستارخان تهران ویلا کوی ششم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهران ویلا میدان تاکستان نبش خ ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهران ویلا کوی مهرس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴مترانباری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; تهران ویلا خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران ویلا کوی توحی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران ویلا هخامنش انتهای جواد حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران ویلا انتهای هخامنش کوی جواد حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ستارخان تهران ویلا خ دوازدهم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران ویلا خ رئیس زا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهران ویلا سه راه تهران ویلا کوی مهرسر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; تهران ویلا جنب کفش نامی کوی آق..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸ پله به پایین فقط اجاره به زوج

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهران ویلا خ دوم ( فرزاد رئیس زاده ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهران ویلا امام منتظر هم..

کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ زار..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; ستارخان تهران ویلا دوازدهم شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; تهران ویلا پارک بلوار الله وردی خ دو..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ بیست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران ویلا خ سهرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تهران ویلا خ عنبرا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; ستارخان خ تهران ویلا خ ششم پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ستارخان خ تهران ویلا پارک تهران ویلا ..

کولر . گاز

۱۰پله به پائین- پارکینگ حیاط-انباری داخل واحد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهران ویلا خ امام منتظر کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهران ویلا خ هشتم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان سه راه تهران ویلا کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

قابل تبدیل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ستارخان سه راه تهران ویلا کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ستارخان سه راه تهران ویلا کوچه ..

کولر . گاز

۳۵متر تراس

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ صفو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهران ویلا نرسیده به سه راه تهران ویلا خ ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ستارخان تهران ویلا کوی حورسر ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ۹۰۰---/۶۰م

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهران ویلا خ م..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران ویلا سه راه خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; ستارخان تهران ویلا ..

کولر . گاز . فن کوئل

قابل تبدیل درب ریموت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; تهران ویلا خ الله وردی سه..

کولر . گاز . فن کوئل

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهران ویلا بین برجهای شبهای تهران ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ چهاردهم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهران ویلا تهران ویل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; تهران ویلا خ رئیس ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تک واحدی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ شان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهران ویلا روبروی پارک تهران ویلا ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۵ ساله ; ۳راه تهران ویلا ..

کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی -

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; تهران ویلا خ دوازدهم شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۴ ساله ; تهران ویلا خ ۱۲..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ مهرسر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به زوج-بازدید با هماهنگی بعدازظهرها

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ رئیسی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۸ واحد

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهران ویلا خ هور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران ویلا پارک تهران ویلا خ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهران ویلا ک توحید..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; تهران ویلا خ هشتم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهران ویلا خ دوازدهم غ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ستارخان بالاترازپارک تهران ویلا کوی جو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

گرمایش ازکف- ۲۰متر انبار - ، ،درب ریموت ،

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ستارخان پارک تهران ویلا کوی هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; ستارخان تهران ویلا خ هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; تهران ویلا خ ۱۴شرقی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; تهران ویلا خ چهاردهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ستارخان خ۲۰تهران ویلامجتمع مسکونی طرش..

کولر . گاز . فن کوئل

قابل تبدیل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ویلا خ استاد نجات اللهی کوی هشت بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ستارخان سه راه تهران ویلا کوچه ..

کولر . گاز . فن کوئل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تهران ویلا

منطقه 2

دو شهرداری تهران