رهن اجاره آپارتمان تهرانپارس

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس بزرگراه بابائی روبروی دانشگاه جامع امام حسین شهرک البر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اطفاء حریق

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸شرقی بین ۱۳۱ و..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴شرقی بین ۱۳۳ و..

کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی بین گیو و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس بزرگراه باقری خ ۲۱..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶شرقی بین گیو وکاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل۲۰ واحد

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۶غربی بین عادل و تیران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهرانپارس بهار خ ملکی بین ۱۰۹ و۱۱۱ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۲بین ۱۳۳و۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ امین کوی مرتضوی پ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق خ جعفرپناه مجتمع تیلک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه باقری بین باقری و ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی نبش خ ۱۳۵ پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۵جنوبی کوی..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۰شرقی شهی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس فرهنگسرای اشراق خ نقدی پ..

کولر . گاز . آسانسور

در۲بلوک- پاسیو مسقف

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین گیو و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ۱۱۸ بین ۱۰۵ و ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  132 متر

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس بلوار مطهری خ دوازده..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۰ بین ۱۱۳ و رشید پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۲ش..

کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس چهارراه استقلال خ جمالو کوی میرزائ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین ۱۳۵ و۱۳۷ ..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴ بین ۱۳۳ و ۱۳۵ پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس استخر بوستان خ ۲۲۸شرقی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۴شرقی بین گیو و بلوار ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی ۱۰متری او..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۸ بین ۱۳۱ و ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس خ توحید خ سیزدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۰ غربی بین طاهری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهرانپارس شهرک امید ساختمان۱۴ و..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی نبش میدان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶شرقی بین گیو و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین بلوار و ۱۳۱ ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ تهمتن (۱۱۶) بین ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۶شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی کاشی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴غربی بین عادل ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ نباتی پلا..

کولر . گاز

اجاره فقط به مجرد آقا

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین بین ۱۳۳و۱۳۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس بین ۱۳۱ و ۱۳۳ کوی منصور آذ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ درختی کوی طالبی آهوئی نبش کوی ا..

کولر . گاز . دوربین مداربسته

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ بوستان خ بوس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی مترو فرهنگسرا مج..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . چیلر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲ شرقی بین رز یکم ..

کولر . گاز

فقط زوج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس میدان شاهد خ ۱۹۶شرقی بین خ ۱۳۷ و ۱۳۹..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴شرقی بین تقاطع ۱۳۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۷غربی (آج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس میدان پروین کوی مرادی ۱۸۴ بین ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان ششم شر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۵ و ۱۳۷ خ ۲۱۸شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ استخر بالاتر از پل استخ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ نقدی کوی خدابخش ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ خ اردیبهشت کوی ۲۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶ بین ۱۳۱و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ بهار کوی مسجد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۸ بین ۱۰۹ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

باکمیسیون کامل

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ دا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۴ (صفائی فراهانی) خ رج..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس ۱۳۰غربی بین ۱۰۹و۱۱۱ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس باقری ورودی فلکه اول خ ملکی خ جعفربا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی ۱۸الی ۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ زرین نبش ۱۷۶غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

سرایداری

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین مظفری و س..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس شرقی خ توحید خ هفتم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ وفادارشرقی خ رجائ یخ ۳۵متری ص..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵ ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; تهرانپارس خ یکم احسان کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; تهرانپارس بلواراحسان خ چهاردهم غربی ..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی میدان تختی خ ام..

کولر . گاز . فلت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بالاترازفلکه سوم خ ۲۰۶غربی بین ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۹۲شرقی بین خ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بین باقری واردیبهشت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس خ۲۱۰ غربی ( بابامحمدی) بین باقر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی کوی ۲۰۰ بین تقاطع ۱۳۳ و ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ بوستان دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  81 متر

۳۰ متر - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی خ ۱۳۳ جنوبی ..

کولر . گاز

اجاره به مجرداقا

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم ۱۷۶شرقی پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم میدان شاهد ۱۸۶شرقی بی..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶شرقی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۶غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم ۱۸۰غربی (یزدان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی کوی ۱۰متری اول خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به زوج

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم مرکزی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ۲/۴۰۰م----/۴۰م

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس خ نیروی هوائ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸شرقی بین ۱۳۵و۱۳۷ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ امین کوی عبدا..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ وفادارشرقی خ انقلاب کوی چها..

کولر . گاز . فلت

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین بین بلوار و ۱۳۱ خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس بالاترازفرجام بین باقری و بلواراردیبهشت خ ۱۸..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس خ استخر روبروی باشگاه دارائی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ امین ۱۲متری طالقانی خ ۶متر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بزرگراه باقری خ شهید ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

در ۶ بلوک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تهرانپارس

منطقه 4

چهار شهرداری تهران