رهن اجاره آپارتمان ترکمنستان

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان خ ز..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی ترکمنستان کوی ظ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان خ احمدیان بن بست آزادگان بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی خ ترکمنستان کوی زیتون پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; مطهری خ ترکمنستان بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی احمدیان بن بست کم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی احمدیان کوی آزادگان بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ ترکمنستان کوی..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; مطهری ترکمنستان خ احمدیان بن بست آزادگان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی ترکمنستان کوی زریر ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی زریر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی زریر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مطهری خ ترکمنستان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

چهارم سندی

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مطهری ترکمنستان بن بست ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی سرو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۱۱۱۴۴۴۲۷۶خ محقق مستاجرازساعت ۱۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری ترکمنستان شمش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸مترانباری

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مطهری خ ترکمنستان کوی ناژ پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی بعدازظهرها

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ترکمنستان خ زیتون پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مورد ۳واحدی

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ ترکمنستان پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مطهری ترکمنستان خ زی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان بن بست کاج ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۵۰م

۱۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی شم..

کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی ترکمنستان کوی اق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی احمدیان بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی زی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان خ اق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان خ احمدیان بن بست دوم آزاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ترکمنستان کوی سر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی توسکا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی احمدیان بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی شمشاد پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی چنار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی ز..

کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی ناژ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . درب ضد سرقت

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ مطهری خ ترکمنستان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان خ زی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

ترکمنستان

منطقه 7

هفت شهرداری تهران