رهن اجاره آپارتمان بهشتی

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بهشتی خ میرعماد کوی نهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه سوم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهشتی اندیشه۴شر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بهشتی خ اندیشه هشتم پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهشتی خ شهید عبادی کوی دل آراء ..

کولر . گاز . پکیج

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی روبروی خ پاکستان نبش خ ..

گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

انباری داخل واحد- به مجرد اجاره داده میشود

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بهشتی نرسیده به سهروردی خ ..

کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  150 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه چهار..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵متری:(----/۲م----/۳۰م)

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهشتی خ علی اکبری نبش مهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده . مبله

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۸ ساله ; سهروردی خ بهشتی خ اندیشه پنجم غربی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بهشتی پاکستان کوی دهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بهشتی خ سرافراز خ نهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; بهشتی خ مهناز کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بهشتی خ نیلوفر کوی مرتاض ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی حکیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; عباس آباد قائم مقام کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهشتی تقاطع ولیعصر کوی عبادی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی حک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه دوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; عباس آباد پاکستان ک حکی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد بهشتی قنبر زاده مهناز پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهشتی پاکستان ک حاف..

گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بهشتی خ قدوسی کوی زارتشت کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه ۲۵ ساله ; عباس آباد انتهای شاکری خ طوس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بهشتی بالاتر از میدان بهشتی ک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از ۳راه عباس اباد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ; بهشتی خ برازنده..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶پله به پائین

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی روبروی خ پاکستان نبش نیریزی طبقه فوقانی گالری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  117 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; میدان بهشتی بلوار بیژن خ کمالی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بهشتی ک کوثری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۷ ساله ; بهشتی خ طوس کوی دل آراء پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارکینگ مشاع میباشد-درکل ۲۰ واحد

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ صابونچ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

قابل تبدیل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; بهشتی خ اندیشه اندیشه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بهشتی پاکستان کوی دهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهشتی خ اندیشه اندیشه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باربیکیو

۳انباری-۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; عباس آباد بهشتی پاکستان ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بهشتی خ علی اکبری کوی تی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی- پارکینگ حیاط

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی حا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهشتی ابتدای اندیشه ۸ وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; بهشتی نیلوفر کوی یازد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی خ پاکستان کوی چه..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی اندیشه اندیشه دهم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; بهشتی خ مهناز کوی مبینی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی خ اندیشه هشتم ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; عباس آباد خ علی اکبری ک ت..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۲۳۲ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; بهشتی خ سینک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبیل ---/۴م---/۱۵۰م

۱۷۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بهشی شکرابی..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ جلوی ساختمان-دوم سندی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بهشتی خ اندیشه دوم غربی پلاک ۱..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

به مجرد آقا اجاره داده نمیشود

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی خ پاکستان نبش نیریزی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بهشتی خ مصلی خ دهم نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهشتی خ صابونچی هویزه غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  170 متر

۱۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ کاووسی فر کوی واثقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی چهارم پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۲ ساله ; بهشتی تقاطع ولیعصر خ عبادی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸پله به پائین

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی کوی اندیش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل- یا ۵۰۰----/۱۵۰م- جهت اجاره ۶ یا ۱۲ فقره چک دریافت میگردد

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; عباس آباد پاکستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بهشتی میدان تختی خ علی اکبری نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهشتی اندیشه اندیشه دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۲ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بهشتی بالاتراز اندیشه هشتم روبروی ا..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز خ صابونچی کوی هفتم پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه دوم شر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج- بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهشتی چهارراه میترا خ کاووسی فر آ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان خ شان..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی مهناز نیلوفر ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بهشتی خ اندیشه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی ح..

شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

یکخواب مستر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی پاکستان کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی خ سورنا خ آریاوطنی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بهشتی خ صابونچی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

انباری داخل واحد

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی خ بهشتی خ اندیشه کوی اندیشه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع-تماس از ساعت ۱۶ الی ۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی بین میرعماد و مفتح کوی دوازدهم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی خ مهناز خ چها..

کولر . گاز

طبقه سوم:(۲/۷۰۰م---/۵۰م)

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهشتی تقاطع ولیعصر خ ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بهشتی خ اندیشه د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه تقاطع شکر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی خ کوه نور کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ مهناز خ کردب..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی اندیشه اندیشه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴۰ ساله ; بهشتی خ پاکستا..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ داخل حیاط

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بهشتی خ طوس کوی دلارام پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; بهشتی خ پاکستان خ حاف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی بین سرافراز و قائم مقام کوی دوازد..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بهشتی کوی نکیسا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; بهشتی خ مهناز کوی مبی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری کاذب

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی نبش اند..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهشتی سورنا پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی خ بهشتی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی نبش اندیشه اصلی و ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بهشتی اندیشه هشتم کوچه ناهید بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خ بهشتی پاکستان خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باردید با هماهنگی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بهشتی نبش ولیعصر خ عبادی کوی دل آر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه اندیشه چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه چهارم خ گودرزی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهشتی خ اندیشه اندیشه ششم کوی گودر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهشتی خ صابونچی کوی ایاضی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بهشتی خ اندیشه پنج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خ بهشتی پاکستان خ ساوجی نیا خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بهشتی خ پاکستان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهشتی صابونچی کوی ایاضی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان خ ساجدی نیا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بهشتی مهنازکوی پنجم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهشتی صابونچی کوی ایاضی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی مهناز نیلوفردوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی میدان تختی کوی نکیسا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بهشتی خ صابونچی خ هوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بهشتی خ سورنا کوی مهرداد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

اجاره به صورت ۲چک ۶ماهه-۲انباری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بهشتی اندیشه سوم خ راستین ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بهشتی خ میرعماد کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; عباس آباد انتهای آپادانا نبش قن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی پاکستان کوی دوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴بالکن

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; بهشتی خ مهناز کوی نهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی تقاطع ولیعصر کوی عبادی بن بست دل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

۳۰۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه نبش کوی ۷..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; عباس آباد انتهای آپادانا نبش قن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; بهشتی خ صابونچی کوی کردبچه پ۵۶..

گاز . آسانسور . چیلر

باز سازی

۳۰۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی خ اندیشه نبش کوی هفتم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بهشتی خ کاووسی فر (میترا سابق) کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بهشتی هویزه غربی بالاترازم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; بهشتی خ صابونچی کوی کردبچه پلا..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بهشتی هویزه غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی اندیشه یک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; بهشتی اندیشه هشتم پلاک ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بهشتی انتهای اندیشه اصلی خ شهید شکر ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی دهم (حکیمی) پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی کوی هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; بهشتی پاکستان کوی دوا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان خ هش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بهشتی خ میرعماد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بهشتی خ اندیشه ششم غربی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بهشتی خ سهند خ کور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بهشتی خ میترا کوی نکی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

کلیدنخورده

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بهشتی میدان تختی خ علی اکبری نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره به خارجی

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بهشتی میدان تختی سورنا خ م..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۳۰ ساله ; بهشتی خ شادان پلاک ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بهشتی میدان تختی خ آریا وطنی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بهشتی خ اندیشه اصلی خ شکرابی کوی فری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بهشتی اندیشه هفتم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بهشتی

منطقه 7

هفت شهرداری تهران