رهن اجاره آپارتمان بهار شیراز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر بهارشیراز کوی جوادنیا خ فرهاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز کوی میرجهانگیری پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; هفت تیر بهارشیراز خ اتابک بن ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; هفت تیر بهارشیراز بین جلالی و زن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی بهارشیراز خ خداپرست پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست نبش کوی کامبی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن

۱۱۹ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی خ بهار شیراز خ قوانین زاده خ کامبیز بن بست دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ بهارشیراز خ اتابک کوی جهانگ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط- یا ----/۲۰۰م رهن کامل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهارشیراز خ جوادنیا کوی ف..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی خ ورکش کوی برومند کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز بن بست ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشیراز خ جوادنیا خ حمزه ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز کوی خداپرست کوی سروربخش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۱ الی ۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شریعتی بهارشیراز خداپرست کوی کامبیز کوی خوان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهار شیراز بعد از کوچه زن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی بهارشیراز خ خداپرست کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشیراز کوی خداپرست پلاک..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بهار شیراز خ اتابک کوی جو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

با اختلاف سطح

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بهارشیراز کوی جلالی بن بست خوشحال غر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ حافظ بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی بهارشیراز روبروی سینما ایران ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابلیت ۳ماشین-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی بهار شیراز بعد از سینما ایران کوی پیروز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ; بهارشیراز خ خداپرست خ سیروس پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳پله به پائین-از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; سهروردی جنوبی بهار شیراز خداپرست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

یا ------/۲۵۰م رهن کامل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشیراز خ خداپ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; هفت تیر بهار شیراز ابتدای جوادنیا ک..

کولر . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  90 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; بهار شیراز مقصودی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدیدبا هماهنگی-۵پله به پایین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی بهارشیراز خ خداپرست پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی بهارشیراز خ خداپرست پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; بهارشیراز خ خداپر..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بهارشیراز کوی جلالی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سهروردی جنوبی بهارشیراز کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشیراز کوی حافظ بن ..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شریعتی بهارشیراز خ خداپرست کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهارشیراز خ خداپرست نبش ..

کولر . گاز

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهارشیراز ابتدای سهروردی جنوبی کوی صد..

گاز . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بهار شمالی کوی مهند..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بهارشیراز خ جوادنی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی بهارشیراز نبش م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست نبش کوی مدنی و ..

کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بهارشیراز خ جوادنی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهار شیراز خ جوادنی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۳۳ متر - طبقه اول قدیمی ; بهارشیراز خ خداپرست خ کامبیز خ خوانی زاده..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت . مبله . ورودی مجزا

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سهروردی خ بهارشیراز کوی حافظ کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهارشیراز خ خداپرست کوی کا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهارشیراز خ اتابک کوی جه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست کوی سیروس ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهار شیراز جوادنیا کوی حمزه ع..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهار شیراز خ اتابک خ حسن جوهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ امیر اتابک کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر بهارشیراز خ جوادنیا کو..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشیراز کوی چهاربرادر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهار شمالی خ بختیار ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بهارشیراز خداپرست خ کامبیز کوی لاهوتی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; هفت تیربهارشیراز شمالی خ خداپرست کوی سیرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهارشیراز خ دانش پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بهار شمالی بین طبا و جواد کارگر روبروی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست ک کامبیز ک خو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بهار شیراز خ خداپر..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ جوادنیا خ ایثار شرقی نبش بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; بهارشیراز نبش کوی حا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز نبش سلیمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

تماس ۱۶الی ۱۸

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشیراز کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهارشمالی بالاتراز بیمارستان سجاد کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشیراز نبش ق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی خ یزدانی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بهارشیراز نبش زنده دل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر بهار شمالی خ جواد کارگر کوچه ..

کولر . گاز

ترجیحا مجرد آقا-طبقه دوم --/۲۰م ودیعه ۱/۲۰۰م اجاره

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; بهارشیراز کوی زمرد بن بست حبیب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در۲بلوک- درکل۱۶واحد

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هفت تیر بهار شیراز خ جوادنیا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهار شیراز خ خداپرست کوچه سیروس پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; بهارشیراز کوچه نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شیراز خ جوادن..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بهار شیراز روبروی مترو شریعتی ک شورای زاده..

کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بهار شمالی ک مهندسی ک مسجد ب..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهارشیراز اول سلیمان خاطر ..

کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی جنوبی بهارشیراز کوی جوادنیا ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مسترروم

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بهارشیراز نرسیده به سهرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بهار شمالی کوچه سازگار پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بهار شمالی ک مهندسی ک مسجد ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست ک کامبیز..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

سوم رویتی

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهار شیراز خ جوادنی..

کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هفت تیر بهار شیراز خداپرست ک کا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فقط به زوج یا حداکثر یک فرزند

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهار شیراز خ سلیمان خاطر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بهار شیراز انتهای بهار شمالی ک ۴ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; هفت تیر م بهارشیراز بهارشمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بهار شیراز خ میثاق ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی بهارشیراز روبروی خداپرست پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

بازدید با هماهنگی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی خ بهارشیراز کوی اتابک پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; بهار شیراز خ خداپرست کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; بهار شیراز بعداززند..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

دوربین- قابل تبدیل

۲۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; بهار شیراز بالاتر از سه راه ملک بن بست م..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز پل..

شوفاژ . کولر . گاز

قرارداد۶ماهه

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز کوی جوادنیا کوی فرهاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی بین بهار شیراز ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

قابل تبدیل درب ریموت

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست خ سی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ خداپرست کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج -ط.چهارم --/۱۰م ودیعه ۸۵۰ هزار اجاره

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هفت تیر بهارشیراز خداپرست کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهار شیراز نرسیده به سهرور..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهارشیراز کوی جلالی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ نیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی پایین تراز بهارشیراز خ میثاق ۱ بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز

حتی به مجرد-قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; بهارشیراز روبروی خ خدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; بهار شمالی ک ایثار غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خدا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بهار شمالی بهار شمالی ک بخ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

قابل تبدیل

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ جوادنیا کوی سازگار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۷ ساله ; بهار شمالی نرسیده به طالقانی ک صدیق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بهارشیراز کوی زمرد سا..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; هفت تیر بهارشیراز کوی زنده د..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

بازسازی- نقاشی ،درب ریموت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; بهارشیراز بالاترازکوی زنده دلان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهارشیراز خ خداپرست خ کامبیز پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تبدیل تا ---/۲۰م

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خداپرست کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بهار شیراز نرسیده به شریعتی بن بست مقصودی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پائین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بهار شمالی خ به..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون با توافق

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی بهار شیراز پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ جواد کارگر خ جهان بن بست ر..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشیراز شمالی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد-۱۰مترانباری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی بهار شیراز خداپرست ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

قابل تبدیل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بهار شیراز خداپرست کوی کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشیراز خ جوادنیا ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل-انباری داخل واحد

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بهارشمالی خ خداپرست کوچه س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بهارشیراز خ خداپرست کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ---/۲م اجاره ---/۵۰م ودیعه

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; معلم خ مرودشت خ صدر..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهار شیراز خ خداپرست نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

کاغذ دیواری ، ،درب ریموت ،

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهار شیراز خداپرست کوی کامبیز..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بهارشیراز خ خداپرست کوی کامبیز کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا---/۵۰م -پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهار شیراز امیر ات..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ بهارشیراز خ خدا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۸ ساله ; بهارشیراز خ جوادنیا کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۷ ساله ; بهار شمالی نرسیده به طالقانی ک صدیق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی پایین تر از بهارشیراز نبش ک..

کولر . گاز

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بهارشیراز خ اتابک خ مولوی بن بست ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰پله به پائین

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هفت تیر بهارشیراز نرسیده به سهروردی جنوبی روبروی گل فروشی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بهارشیراز نبش زنده دلان مجتمع م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بهار شیراز

منطقه 7

هفت شهرداری تهران