رهن اجاره آپارتمان بهار شمالی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی خ می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی مهندسی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی مح..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره به خانواده دارای یک بچه

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی نرسیده به طالقانی خ یونسی زاده ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی محمدی کوی مسجد بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهار شمالی جوادکارگر کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ترجیحا ۲آقای مجرد -

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ بهارشمالی کوی آفتاب پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی علمد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی منبع آب کوی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ آقامحمدی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ورکش کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی ک شهید یزد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی صارم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی علمد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی شکیبا بن..

کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ ص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بهار شمالی خ منوچهری غربی مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بهار شمالی ک مهندسی و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هفت تیر بهار شمالی ک مهندس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهارشمالی خ ورکش ک برومند ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی علمداری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی ابن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی علمداری ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; بهارشمالی کوی علمداری پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه سوم رویتی- قابل تبدیل ---۱/۲۰۰م----/۴۰م

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بهار شمالی خ بختی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی طباطبائی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر بهار شمالی ک علم..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بهار شمالی روبروی بانک مسکن ک شه..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بهار شمالی ک کوث..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر پل..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بهار شمالی ک مهندسی و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی خ علمداری کو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی عل..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی خ بهارشمالی کوی م..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی مهندسی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; بهار شمالی خ هلال احمر ک..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ ورکش برومندنراقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بهارشیراز بهارشمالی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

اجاره فقط به زوج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهارشمالی کوی شکیب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بهار شمالی خ منوچهری غربی ک نگی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; بهارشمالی بالاتر از طالقانی کوی یزدان نیاز بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی بیمارستان امام سج..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بهارشمالی کوی شیم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهارشمالی کوی شکی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۱ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بهارشمالی کوی گروس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی بخ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۲پارکینگ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ بهارشمالی خ حمزه علمداری جنب ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی دانش کوی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی بهارشمالی کوی عمرانی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هفت تیر بهارشمالی کوی مانی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; هفت تیر کوی صارم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بهارشمالی روبروی بانک مسکن کوی..

کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هفت تیر بهارشمالی نرسیده به بهارشیراز ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; انقلاب خ بهارشمالی روبروی بیمارستان سجاد خ بهشت خ برو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; بهارشمالی کوی ایثار غربی کوی جوادنیا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ حجت الله ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بهارشمالی روبروی بیمارستان سجاد خ بهشت خ برو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هفت تیر بهارشمالی حمزه علم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بهارشمالی جوادکارگر جهان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی روبروی بیمارستان سجاد کوی به..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا--/۱۰۰م

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; بهارشمالی خ طبا بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی ابن سینا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی موسوی بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جواد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی روبروی منبع آب ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی موسوی بن بست اخت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی منبع آب ک..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده -

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ طبا بن بست خلف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی کارگرکوی گوشو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ جوادکارگر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ میثاق یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهارشمالی بالاترازبیمارستان سجاد کوی محمدی خ نیرومند..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; بهار شمالی خ جوادکارگر خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ نیرومند نبش آج..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی گروسی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی خ جواد کارگر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی خ ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جواد کارگر پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بهارشمالی کوی محمدی پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فرو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی بختیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۶ الی ۱۹

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ جواد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهار شمالی انتهای ک مهندسی جنب بیمارستان نیروی انتظا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی نبش مانی روبروی ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بهارشمالی کوی صب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هفت تیر بهار شمالی ک حجت الل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ حجت الله محم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی نبش مانی روبروی ..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ علمداری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ جواد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر بهارشمالی خ علمداری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی شکیبا پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل تا --/۸۵م

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ صارم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

تماس به مدت یک هفته

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهارشمالی ابتدای خ جواد کارگر پ..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۱۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بهار شمالی خ جواد گارگر پ..

شوفاژ . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی کوی مهندسی خ نیرومند..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی خ جوادکا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی پایین تر از طالقانی خ شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی کوثر کوی برومندبن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی علمداری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی عل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بهارشمالی کوی طباطبائی خ میثاق چهارم غر..

کولر . گاز

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی خ جواد کا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی چهاربرادران ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی مهندس مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنزد نگهبانی

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; طالقانی خ بهارشمالی کوی یزدان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی-۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی بهارشمالی کوی مه..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی پایینتر از طالقانی خ شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی علم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی عمرانی..

کولر . گاز

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی پایین تر از طالقانی خ شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی جوادکا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر بهارشمال کوی دانش پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳پارکینگ-۸مترانباری

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی کوثر کوی برومند بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا---/۶۰م

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی روبروی اداره برق پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

-کمسیون ۱ طرفه-بیواسطه

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; بهارشمالی جوادکارگر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; طالقانی بهارشمالی خ جواد کارگر کوی به..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

به مجرد موجه نیزاجاره داده میشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بهار شمالی ک محمدی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

درب ریموت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی بالاتر از بیمارستان شعبانی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; طالقانی خ بهارشمالی خ کارگر کوی به فروز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی آقا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; طالقانی خ بهار شمالی یزدانیان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی طبا میر..

شوفاژ . کولر . گاز

۳بالکن-۶مترانباری

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی بهشت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی بعد از بیمارستان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

حداکثر ۳نفر

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; شریعتی بهارشمالی بین مانی و ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ علمداری ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی شک..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۸۰۱۸۴۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر بهارشمالی روبروی بیمارستان نیروی انتظامی خ بهشت..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

قابل تبدیل تا---/۸۰م

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی شکیبا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; بهار شمالی جنب بانک سپه روبروی داروخانه بهارست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بهار شمالی

منطقه 7

هفت شهرداری تهران