رهن اجاره آپارتمان بنی هاشم

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; بنی هاشم روبروی برج نسترن بن بست شریعت ..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بنی هاشم ساقدوش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم کوی غدیری کوی شجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی خ کیماسی خ بهارس..

کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بنی هاشم کوی لقما..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۶پله به پائین-ترجیحا اجاره به زوج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ قدیری خ شجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بنی هاشم کوی کشو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بنی هاشم خ صالحی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم روبروی پارک کوی شهرآ..

شوفاژ . کولر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بنی هاشم بن بست کشوری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضائیان دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بنی هاشم خ کیماسی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم خ نصیری پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بنی هاشم رحمانیان شر..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان خ خسروآبادی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۵ واحد

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم پایین تر از میدان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; بنی هاشم کوی شهید کشوری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بنی هاشم کوی شهرآبادی کوی امیری پل..

کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بنی هاشم ک مرادی واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم بالاتر از پرتوی پلا..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم جنوبی خ سازمان آب کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بنی هاشم کوی خسروآبا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم خ بهارستان یکم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی حسینیان کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; رسالت ابتدای بنی هاشم ۸متری اول پل..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ بشاک پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; بنی هاشم ک شهید کشو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم کوی باران پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بنی هاشم خ قادری کوی نوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خادم رضائیان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضائیان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مسترروم

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بست هاش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم ک حافظ غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بنی هاشم خ شهید قدیری کوی شج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوچه شاهین..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی کوی شاهد کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد ۶۰متری دارای ۱۲متر حیاط خلوت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم کوی خاکبازان خ م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بنی هاشم کوی دامون پلاک ..

گاز . آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; بنی هاشم شمالی خ رحیم کلور بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی جاوید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; میدان بنی هاشم ک حافظ شرق..

گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بنی هاشم کوی شهبا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم بالاترازمیدان رویان کوی ح..

شوفاژ . کولر . گاز

در۲ بلوک-انباری مشترک

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بنی هاشم پائین تر از خ شهر آبادی بن بست لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بنی هاشم کوی مرادی نبش کوی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بنی هاشم خ خسرو آبادی بن بست او..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم ک حافظ غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; بنی هاشم ک ابراهی..

آسانسور . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بنی هاشم کوی نظر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی فرجادی کوشا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای ۲ پارکینگ

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی بهارستان د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی بالاترازمترو خواجه عبداالله کوی تنگستان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ترجیحا مجرد موجه

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم کوی مرادی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم کوی صالحی کوی پیام پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم خ خسروآبادی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بنی هاشم خ جاویدان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان جنب بانک پارسیان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بنی هاشم کوی میرشریفی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بنی هاشم کوی حافظ شرقی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم ک خرمیا..

کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم کوی زارعی نرسیده به مترو خواجه عبدال..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم خ ابراهیمی کوی لاله..

کولر . گاز

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بنی هاشم کوی حمید صالحی نبش کو..

کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم خ مرتضوی بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم روبروی بانک سپه کوی شریع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب مجرد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بنی هاشمی جنوبی خ حامی پور کوی نظر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضائیان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مسترروم

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم بالاترازخواجه عبدالله خ رحیمی(پرتوی)کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بنی هاشم کوی دوم خ شهید لق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ساعت ۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی اع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ خادم رضا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ حسن رحیمی کوی شجاعیان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم کوی غدیری کوی شجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوچه مرادی کوچه احمدی نبش بن بست قزوی..

شوفاژ . کولر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی کوی شعبانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بنی هاشم شمالی خ مرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بنی هاشم کوی لقمان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی بن بست گلها پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; بنی هاشم کوی مرادی نبش کوی احمدی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور خ خاکبازان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی بن بست ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم کوی حافظ غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی خ کیماسی خ بهارس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بنی هاشم خ کیماسی کوی نوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بنی هاشم کوی اعوانی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم کوی خسروآبادی پلا..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم خ شهید رحیمی کوچه آ..

کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی قدیری پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی مان..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بنی هاشم کوی جاویدا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی شهید ل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم شمالی خ شهید قدیری خ مهدی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کوی ابتهاج بن بست طل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بنی هاشم نرسیده به سه راه پرتوی خ تنگستانی کوی طل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بنی هاشم بن بست لاله پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بنی هاشم کوی مراد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم شمالی میدان بنی هاشم بهارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کلور کوی مقدم ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۷ متر - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کلور کوچه مقدم بن ..

کولر . گاز . فلت

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم شمالی نرسیده به سه راه پرتوی تنگستا..

کولر . گاز

به مجردنیزاجاره داده میشود

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بنی هاشم کوی مراد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی شریعت پ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به مرد موجه

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی خ پرتوی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان خ فرجادی کوشا ضلع شمالی بوستان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بنی هاشم شهید افشاری ک پیری غربی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بنی هاشم شمالی جنب بانک پارسیان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ---/۹۵م رهن کامل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بنی هاشم خ شادآلوئی بن بست پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳پله به پائین

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ ۲۰متری نصیبی نبش کوی بهی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر ۰۹۱۰۶۶۸۰۶۲۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم بالاترازمیدان رویان کوی حافظ غ..

شوفاژ . کولر . گاز

در۲ بلوک-انباری مشترک

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضائیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ ابراهیمی روبروی بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم کوی تنگستانی کوی زارعی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم بن بست صال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ خادم رضا..

گاز . آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بنی هاشم شمالی جنب مترو خواجه عبدالله خ ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بنی هاشم خ ۲۰متری نصیبی نبش کوی بهی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوی مرادی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی طالبان بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی خ رحیمی کوی صال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان کوی با..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم نبش پیری شرق..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بنی هاشم بهارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی حمیدصالحی کوی بهشت ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی خ غدیری خ شجاعیان بن بست پروا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بنی هاشم شمالی میدان بنی هاشم کوی باران..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بنی هاشم خ فرزانه خ کی..

کولر . گاز

سرویس بهداشتی ایرانی در حیاط

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ حافظ خ بهارستان دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بنی هاشم کوچه شهید قدیری کوچه شجاعیا..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بنی هاشم ک نصیب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا نبش بن بست قاضی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی حافظ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی ۸متری صالحی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی بن بست گلها پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; بنی هاشم خ فرزان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازسازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بنی هاشم کوی فرزانه (فرجادی کوشا) پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ فرجادی کوش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بنی هاشم جنوبی نبش کوی فی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کلور بن بست پیام پ..

کولر . گاز . فلت

اجاره به مجرد آقایا زوج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بنی هاشم شمالی هشت متری اول پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی لا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بنی هاشم

منطقه 4

چهار شهرداری تهران