رهن اجاره آپارتمان بلوار کاوه

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قیطریه بلوار کاوه جنوب خ رزم جو بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; قیطریه بلوار کاوه بلوار روشنائی خ بهارشمالی کوی حبی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه بلوار کاوه نبش خ مطلبی نژاد ساخت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲لاین آسانسور-به مجرد نیز اجاره داده میشود

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; قیطریه بلوار کاوه شمالی ابتدای اندرزگو نرسی..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

سیستم گودمن آمریکائی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ----/۱۰۰م

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; قیطریه بلوار کاوه مجتمع سبحان ب..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده . مبله

۲پارکینگ-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ روشنائی خ بهارشمالی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه بلوارکاوه خ اخلاقی شرقی سه راه منظریه خ رح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دولت بلوار کاوه خ اخلاقی خ بهرام کوی محبوبه د..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  86 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کاوه نرسیده به صدر نبش کوی مطلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲لاین آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قیطریه اندرزگو بلوار کاوه تقاطع خ قیطریه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ بهرام جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دولت بلوارکاوه بهار جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت بلوار کاوه خ اخلاقی غرب خ مطلبی نژاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; قیطریه بلوار کاوه کوی الهامی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . جاروبرقی مرکزی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دولت بلوار کاوه خ اخلاقی شرقی کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; قیطریه بلوار کاوه مجتمع ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۴لاین آسانسور-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دولت بلوارکاوه کوی اخلاقی شرقی خ مطهری پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه بلوار کاوه کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی کوی تق..

گاز . آسانسور . پکیج

بازدید روزهای زوج از ساعت ۱۶ الی ۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; قیطریه خ دولت بلوار کاوه شمالی خ اخلاقی شرقی خ جهانتاب خ محبوبه دان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی کو..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کاوه کوی زارع بن بست طب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی کو..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۴ ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه م..

گاز . آسانسور . فن کوئل . لابی

انباری داخل واحد

۱۴۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه کوی اخلاقی کوی جهان داد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

کمیسیون کامل- به خارجی نیز اجاره داده میشود:( ماهیانه ۲/۳۰۰هزار دلار اجاره)

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; قیطریه بلوار کاوه ورودی بزرگراه صدر شرق کوی زارع بن ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوار کاوه خ اخلاقی شرقی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; صدر بلوار کاوه خ کیخسرو خ فتح بن بست ی..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج . لابی

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; قیطریه بلوار کاوه روشنائی صفا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; قیطریه بلوار کاوه شمالی برجها..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد کل واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار کاوه جنوب صدر شرق خ علیرضا زار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر بالکن

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قیطریه بلوار کاوه روشنائی غربی خ صفا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه بلوار کاوه خ رزمجوبین پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مبله

اجاره به ایرانی:(---/۶م---/۴۰م)-در کل ۲۰ واحد

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دولت بلوار کاوه خ اخلاقی خ جهانتاب خ هنگامی غر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دولت بلوار کاوه کوی جهرمی خ بهرام بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قیطریه بلوارکاوه مجتمع ..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت بلوار کاوه خ رزمجوبین روبرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; بلوار کاوه تقاطع رزم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; قیطریه بلوار کاوه م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; قیطریه بلوار کاوه م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه شمالی بلوار کاوه خ روشنائی غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; قیطریه بلوار کاوه جنوبی خ فتح پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۰۰م-۲پارکینگ

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دولت بلوار کاوه خ نجف آبادیها پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۱ ; قیطریه بلوار کاوه شمالی نرسیده به سه راه مجتم..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

از سن بنا و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۱۲ ساله ; قیطریه بلوار کاوه م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . شوتینگ زباله . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری . مسترروم

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی بن بست مطلبی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز . تهویه مطبوع

۲بالکن

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه ساختمان ام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۲۰ واحد

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; دولت کاوه کوی رزمجو بین پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی جهرمی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ایرکاندیشن

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه شمالی روشنا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; قیطریه بلوار کاوه م..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار کاوه خ اخلاقی شرقی خ بهرام کوی پر..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . درب ضد سرقت

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت بلوار کاوه خ بهارجنوبی بن بست دهقا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه شمالی مجتمع سبحان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ایرکاندیشن

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند - ۲ پارکینگ

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قیطریه بلوارکاوه برجهای ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲۵مترانباری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار کاوه خ فتح نبش بن بست یاس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . ایرکاندیشن

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ بهارجنوبی کوی آف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

طبقه چهارم:(۳/۳۰۰م اجاره ---/۳۰م ودیعه)

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; قیطریه خ کاوه شمالی خ بهارجنوبی خ جهرمی خ آریای غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قیطریه بلوار کاوه خ رزمجو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بلوار کاوه

منطقه 1

یک شهرداری تهران