رهن اجاره آپارتمان بلوار مرزداران

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; مرزداران خ ناهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . لابی . ماهواره مرکزی . دوربین مداربسته

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار مرزداران خ ابراهیمی جنوبی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۶ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس فرهن..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ارمکان دوم ک دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزادران سپهر سپهرن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بالکن-۱۲مترانباری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مرزداران فرهنگیان کوی یاس ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران ناهید نبش یگ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مرزداران خ گلدیس چهارم خ اختر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهرک ژاندارمری خ آرش ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مرزداران خ ناهید کوی گلستان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران خ البرز خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مرزداران نبش خ البرز پلاک ..

کولر . گاز

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; مرزداران بلوار ابراهیمی خ میثاق ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

دوم سندی

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مرزداران خ ایثار خ جانبازان پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مرزداران اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگیان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوارمرزداران سرسبز شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵متری ۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ سازمان آب ضلع جنوبی پارک شاهین خ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; مرزداران خ ایثار کوی ابراهیمیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

به مجرداجاره داده نمیشود

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارمرزداران شهرک ژاندرمری خ ایثار خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ ایثار خ اب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; مرزداران خ پاس شهرک فرهنگیان بل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مرزداران خ ناهید خ طالقانی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران خ ناهید کوی محمدی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مرزداران بلوار آریا فر روبروی پمپ بنزین ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک ژاندارمری خ سپه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ بالکن

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بلوار مرزداران پشت قنادی ماه بانو کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار آریا فر گلدیس پن..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مرزداران خ ناهید خ یگانه شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی کوی نامدار هفتم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی سوم ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به زوج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوارجانبازان گ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مرزداران خ ناهید خ عرب حسینی کوی دری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مرزداران ابوالفضل بوستان دو..

شوفاژ . کولر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; مرزداران جلال آل احمد خ ارمکان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی ۳ ابت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مرزداران خ آریافر خ معت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مرزداران بلوار آریافر ک گلب..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی ک پونه پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مرزداران نرسیده به خ اطاعتی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  59 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوارمرزداران خ فرشتگان جنب سوپر ف..

شوفاژ . کولر . گاز

مجرد اجاره داده میشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران خ سرسبز جنوبی خ گلدیس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مرزداران خ گلبرگ خ گلبرگ سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی خ مهدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; مرزداران ناهید کوی دریانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; مرزداران خ ناهید گلهای یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مرزداران فرشتگان فرشته چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مرزداران جنب پارک نهج البلاغه کوی نسترن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران بلوار آریافر خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مرزداران خ سپهر ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی بین ل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مرزداران خ سپهر کوچه سپه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران خ ایثار پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; مرزداران اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگیان خ ارشاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد- پارکینگ حیاط

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; مرزداران خ عرب حسینی خ دریانی نبش گلستان هفتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مرزداران خ سپهر هف..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مرزداران نبش سپهردوم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک ژاندارمری جانبازان گلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار مرزداران خ ابراهیمی جنوبی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ الوند نهم نبش ش..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ الون..

کولر . گاز

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مرزداران خ ایثار ۲۰متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران خ البرز کوی البر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مرزداران خ ناهید پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان ششم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ گلستان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; مرزداران جلال آل احمد جنب پل آزمایش خ حاجی پور امیر بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی بلوار فرزانگان خ ساجدی شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مرزداران بلوار فرشتگان ک فرشته ۴ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مرزداران خ ناهید ک بهاران ..

شوفاژ . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ سندی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ ستایش پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو . مسترروم

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۶ ساله ; مرزداران خ بهار خ یگانه شرقی کوی م..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران خ سپهر خ سپهر چ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

طبقه اول و چهارم قابل تبدیل نمیباشد

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; مرزداران یگانه شرقی خ سازمان آب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مرزداران خ سرسبز جنوبی نبش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مرزداران خ ایثار خ م..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری مشاع- واحد جنوبی ۲بالکن- اجاره به خانواده جوان

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مرزداران خ بهار خ یگانه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مرزداران خ شهید ابراهیمی کوی نا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار خرمرودی بین آرش و یاد..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

پارکینگ حیاط

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آرش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ایثار خ م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی پونه ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک ژاندارمری خ میثاق خ میثاق دوم پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . مسترروم

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری نامدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; بلوارمرزداران مهدی اول جنب پل آزمایش ۱۲متری یاسمن رو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آرش خ نامدار سو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ ایثار خ سرباز خ گلبرگ خ گلبرگ یک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مرزداران خ نارون خ البر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  190 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ناهید یگانه شرقی ک مژگان مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری گلبر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸پله به پائین

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵متر انباری -۲پارکینگ-چک اجاره الزامی-غیر قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی سوم ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پایین

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی خ میثاق خ ستایش ک س..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ الوند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مرزداران ایثار بن بست ابراه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلهای..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار مرزداران خ البرز بین البرز دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مرزداران خ بیدکی خ تربیت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مرزداران خ فرشتگان خ فرشته ۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک ژاندارمری کوی فرشتگان فرشته یک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; مرزداران بلوار ابراهیمی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مرزداران اطاعتی جنوبی خ ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فقط زوج-بی واسطه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران خ ناهید بلوار شهید بهداد شایق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مرزداران خ ابراهیمی کوی الو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ ال..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فقط زوج- بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری کوی ساج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرک ژاندارمری خ خرم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری نبش الوند یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مرزداران انتهای خ فرشتگان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران خ گلستان نبش گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; مرزداران کوی لادن کوی ۱۰متری دو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مرزداران نبش گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ خرم..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۶مترانباری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مرزداران گلدیس گلدیس پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مرزداران خ ایثار خ بهار م ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; مرزداران ۳۵متری لاله نبش بوستان یکم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه نوساز ; مرزداران بلوار فرزانگان میثاق ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شهرک ژاندارمری خ پردیس پردیس ۲ بن بست ا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ اطاعتی جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; مرزداران خ البرز نبش البرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مرزداران کوی لادن ۱۰متری دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ ابراهیمی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . مسترروم

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; مرزداران خ ایثار خ بهار نبش میدان بهشت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مرزداران اطاعتی جنوبی مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران خ ایثار کوی ابوذر پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری میثا..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی شهرک ارشاد خ یکم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بلوارمرزداران خ ایثار خ ۲۰ متر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مرزداران خ بهار نبش خ ناصر..

کولر . گاز

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ خرمرودی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی ک الوند ۲ زنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مرزداران خ اسکندری خ گلستان ۲۲ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مرزداران ضلع شمال غربی یادگار ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلستان پنجم کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴پله به پایین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مرزداران جنب پل یادگار امام کوی لادن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بلوار مرزداران

منطقه 2

دو شهرداری تهران