رهن اجاره آپارتمان بلوار مرزداران

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; مرزداران بلوار ابراهیمی خ میثاق ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

دوم سندی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مرزداران نبش خ البرز پلاک ..

کولر . گاز

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران شیخ فضل الله نوری جنب پارک فرهنگیان شهرک فرهنگی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-۲انباری-مطبخ بدون مشرف

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران سازمان آب خ آری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی ۳ ابت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران خ گلبرگ چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مرزداران خ گلدیس خ گلدیس هشتم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; مرزداران خ کاووسی خ نامدار..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مرزداران خ نصیبه ساختمان کوه نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ الوند س..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزادران سپهر سپهرن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بالکن-۱۲مترانباری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مرزداران خ سپهر خ سپهرهشتم نبش خ نار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار مرزداران ناهید ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . دوربین مداربسته

لابی

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آرش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  180 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مرزداران خ سازمان آب ضلع جنوبی پارک شاه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارمرزداران شهرک ژاندرمری خ ایثار خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلستان هفتم ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مرزداران خ ناهید کوی وحدتی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مرزداران خ البرز دوم پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلهای دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مرزداران اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگیان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلستان چهارم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید از ساعت ۱۸- ۱۴ماهه قرارداد منعقد میگردد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار مرزداران خ ابراهیمی جنوبی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شهرک ژاندارمری خ ایثار ۲۰ متری مالک ..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; مرزداران خ پاس شهرک فرهنگیان بل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران خ سرسبز جنوبی خ گلدیس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران بلوار آریافر خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ خرمرودی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مرزداران خ ناهید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران خ ایثار پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران میدان الغدیرخ کیهان نهم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۶ ساله ; مرزداران خ بهار خ یگانه شرقی کوی م..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوارجانبازان گ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مرزداران خ ناهید گلستان ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; مرزداران خ ابوالفضل نبش بن بست ستاره ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مرزداران ابراهیمی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی دوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مرزداران بلوار آریافر ک گلب..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مرزداران خ ناهید کوی گلستان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مرزداران خ گلها خ بوستان دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مرزداران بلوار عرب حسینی کوی دریانی گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; مرزداران خ ناهید پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره یه کوتاه مدت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; مرزداران خ بهار پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

قراردادکوتاه مدت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ گلستان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران بلوار آریافر کوی گلبرگ سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مرزداران فرشتگان فرشته چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوار مرزداران خ ابراهیمی ک ا..

گاز . آسانسور . چیلر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان دوم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آفتاب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار مرزداران خ ابراهیمی جنوبی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۶ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس فرهن..

کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مرزداران خ ناهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . لابی . ماهواره مرکزی . دوربین مداربسته

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ارمکان دوم ک دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مرزداران فرهنگیان کوی یاس ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مرزداران ناهید نبش یگ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مرزداران خ گلدیس چهارم خ اختر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهرک ژاندارمری خ آرش ک ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مرزداران خ ایثار خ جانبازان پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران خ البرز خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوارمرزداران سرسبز شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵متری ۲پارکینگ

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; مرزداران خ ایثار کوی ابراهیمیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

به مجرداجاره داده نمیشود

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ ایثار خ اب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مرزداران خ ناهید خ طالقانی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران خ ناهید کوی محمدی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مرزداران بلوار آریا فر روبروی پمپ بنزین ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک ژاندارمری خ سپه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ بالکن

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار آریا فر گلدیس پن..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بلوار مرزداران پشت قنادی ماه بانو کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی کوی نامدار هفتم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مرزداران خ ناهید خ یگانه شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی سوم ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مرزداران خ ناهید خ عرب حسینی کوی دری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; مرزداران جلال آل احمد خ ارمکان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مرزداران ابوالفضل بوستان دو..

شوفاژ . کولر

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مرزداران خ آریافر خ معت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مرزداران نرسیده به خ اطاعتی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  59 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی ک پونه پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مرزداران خ گلبرگ خ گلبرگ سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوارمرزداران خ فرشتگان جنب سوپر ف..

شوفاژ . کولر . گاز

مجرد اجاره داده میشود

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; مرزداران ناهید کوی دریانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; مرزداران خ ناهید گلهای یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی خ مهدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مرزداران جنب پارک نهج البلاغه کوی نسترن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مرزداران خ سپهر ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; مرزداران خ عرب حسینی خ دریانی نبش گلستان هفتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مرزداران خ ایثار پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی بین ل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مرزداران خ سپهر کوچه سپه..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; مرزداران اطاعتی شمالی خ پاس فرهنگیان خ ارشاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد- پارکینگ حیاط

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مرزداران خ سپهر هف..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مرزداران نبش سپهردوم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک ژاندارمری جانبازان گلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار مرزداران خ ابراهیمی جنوبی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ الون..

کولر . گاز

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مرزداران خ ایثار ۲۰متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ الوند نهم نبش ش..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران خ البرز کوی البر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مرزداران خ ناهید پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مرزداران ۳۵متری لاله بوستان ششم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ گلستان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مرزداران بلوار فرشتگان ک فرشته ۴ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; مرزداران جلال آل احمد جنب پل آزمایش خ حاجی پور امیر بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی بلوار فرزانگان خ ساجدی شر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ ستایش پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو . مسترروم

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مرزداران خ ناهید ک بهاران ..

شوفاژ . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ سندی

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مرزداران خ سپهر خ سپهر چ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

طبقه اول و چهارم قابل تبدیل نمیباشد

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; مرزداران یگانه شرقی خ سازمان آب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مرزداران خ سرسبز جنوبی نبش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مرزداران خ بهار خ یگانه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مرزداران خ ایثار خ م..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری مشاع- واحد جنوبی ۲بالکن- اجاره به خانواده جوان

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار خرمرودی بین آرش و یاد..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

پارکینگ حیاط

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مرزداران خ شهید ابراهیمی کوی نا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ایثار خ م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی پونه ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک ژاندارمری خ میثاق خ میثاق دوم پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . مسترروم

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی خ پاس ف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; بلوارمرزداران مهدی اول جنب پل آزمایش ۱۲متری یاسمن رو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری نامدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری خ آرش خ نامدار سو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مرزداران خ ایثار خ سرباز خ گلبرگ خ گلبرگ یک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مرزداران خ نارون خ البر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  190 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; مرزداران خ ناهید یگانه شرقی ک مژگان مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵متر انباری -۲پارکینگ-چک اجاره الزامی-غیر قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; مرزداران خ اطاعتی جنوبی خ مهدی سوم ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پایین

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مرزداران شهرک ژاندارمری گلبر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸پله به پائین

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی خ میثاق خ ستایش ک س..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی خ الوند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مرزداران ایثار بن بست ابراه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; مرزداران خ ناهید خ گلهای..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مرزداران خ بیدکی خ تربیت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار مرزداران خ البرز بین البرز دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مرزداران خ فرشتگان خ فرشته ۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک ژاندارمری کوی فرشتگان فرشته یک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; مرزداران بلوار ابراهیمی خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مرزداران اطاعتی جنوبی خ ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فقط زوج-بی واسطه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بلوار مرزداران

منطقه 2

دو شهرداری تهران