رهن اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهمن نرسیده به مهستان روبروی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری روبروی شهرداری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-انباری مشاع

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ چهارده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲آسانسور-۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی تیراژه خ نیک زارع پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به زوج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری خ ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم ک ن..

کولر . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

در ۲ بلوک ۱۰ مترانبار

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر کوی طالبی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد کارمند دولت اداری فیش حقوقی نیز اجاره داده میشود

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۳۵متری طالقانی ..

کولر . گاز

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه ۲۲بهمن کوی ۱۲متری چ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری کوی حصارکی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  75 متر

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی اسکندرزاده جنوبی کوی اول جنب کانون زبان د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم ک ن..

آسانسور . چیلر . فن کوئل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی کوی سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی خ شاهد گلستان ۲۹..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کو..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی مجتمع شهاب پروا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  73 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به همت شهرک هما خ حی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ۱۴ الی ۲۰ - ۰۹۲۱۲۳۷۰۴۴۵هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ جلال آل احمد خ ارمکان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی تقاطع اشرفی و ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهمن ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پل نیایش خ قلی زاده ک..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی گلستان ۲۷ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پیامبر اول گ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر کوی کاشفی نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پل همت گلستان شرقی سروس..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ نفت ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . مبله

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی نبش معین پنجم پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یکخواب مستر- هماهنگی با مستاجر آقای اجاقی ۰۹۱۲۳۷۲۲۹۴۴

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن باغ فیض خ جنت کوی ۴ شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پشت تیراژه خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن خ امیرابراهیم کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

حتی مجرد

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ امیرابراهیم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی خ امام حسین روبروی پ..

کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ البرز کوهسار ۸ غ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸متر حیاط فقط زوج

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار خ ط..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر - طبقه سوم ۹ ساله ; اشرفی خ اسکندرزاده خ گلست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مستر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان چه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی بیستم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی---اطلاع دقیق نداشتند

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ اقبالپور خ کوهسار خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ طالقان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ البرز کوهسار هشتم غ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی مقابل تیراژه ک شهید چراغ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به حکیم بین گلس..

شوفاژ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه ک شهید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ چراغی روبروی مرکز خرید تیراژ..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بزرگراه حکیم ابتدای ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . شوتینگ زباله

درکل ۳۰ واحد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ طالقانی کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نف..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ هفتم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات . لابی . دوربین مداربسته

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باغ فیض خ مطهری خ طالبی کوی چهار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی جنوبی خروجی همت شرق خ منوچهر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بلوارکمالی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی حصارک خ سلمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن ناطق نوری کوی نادع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالبی خ مفتح شرق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  163 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کوی دربندی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; اشرفی خ باهنر خ هجرت شقای..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه کوی ۱۲متری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازسازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض نبش ساختمان مخا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش شهرک نفت کوی هفدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی چهاردیواری خ اقبال پور کوی پا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بزرگراه جلال خ امیر کبیر جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان ۱۴ نبش اسکندرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض بلوار ۲۲ بهمن نبش خ نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پاک خ حیدری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض خ نسترن خ آهنگ جنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه موم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن بالاترازامیرابراهی..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین خ کوهسار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی ک ابن سینا م..

شوفاژ . آسانسور

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک کوهسار خ کوهسارهفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  58 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین دوم نبش خ کوهپا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی خ معین کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ صفا کوی صب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ۲۲اشرفی اصفهانی بهمن خ امیرابراهیم ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان ۱۲ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش خ ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر کوی سو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه بازسازی

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه کوی نیک زارع ۱۲متری چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری ک ل..

کولر . گاز

بهارخواب

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۲۱ ; اشرفی اصفهانی تقاطع مرزداران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ازسن بنااطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار خ طالقانی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پایین تر از تیراژه امام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ مخابرات..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتراز بزرگراه نیای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبر گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ اکبری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید با نگهبانی هکاهنگی شود

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ فکوری خ امام ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

اشرفی اصفهانی

منطقه 5

پنج شهرداری تهران