رهن اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آیت الله کاشانی خ مهران کوی پنجم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

----/۵۰۰ م رهن کامل

تهران رهن اجاره آپارتمان |  250 متر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران خ فهیمی خ خرم شاهگ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; آیت الله کاشانی میدان دانشگاه سیمون بولیو..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلهای دوم کوی خسرو کفیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار باکری جنوب بین پل آسیا و حکیم نرسیده ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ شهیدالهی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ فهیمی مجتمع فرهنگیان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲بالکن -۲انباری-۲ پارکینگ

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ دانش پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی بین بوستان ۳ و ۴ گلستان ۴ شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران نبش خ هشتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  225 متر

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ستاری ۳۵ متری لاله شرقی خ مجاهدکبی..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی شقایق شمالی کوی پن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلها گلها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

واحدهادرطبقات سوو و چهارم موجود میباشد

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ حکیم بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در۲ورودی

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی جنب مسجد نظام مافی خ والفجر..

گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی بهنام فهیمی مجتمع فرهنگیان ی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ بهن..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی ۲۰۰دستگاه ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ کیهان خ شکوفه خ شکوفه نه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; آیت الله کاشانی بهنام سازمان آب مطهری کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله کاشانی خ الغدیر یک انتهای شهدای کن خ شقایق یکم کوی ..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران کوی هفتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی جنب مسجد نظام مافی خ والفجر..

گاز . آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی بین شاهین و جنت آب..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی حسن آباد ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; آیت الله کاشانی کیهان نهم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام کوی دوازدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قرارداد ۱۸ماهه منعقد میگردد

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی بوستان چهارم گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ ابوئی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ مقداد ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی بهنام خ فهیمی شهرک فرهنگیان فرهنگ شمالی ی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی خ کیهان بین کیهان سو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی میدان نور خ پیامبر مرکزی خ مطهری خ جوا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار شقایق ک چها..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه مرکزی کوی یازدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی اباذر فخیمی گلدشت نبش بوس..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; کاشانی مهران فهیمی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی ۲۰۰دستگاه کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی ابوذر جنب فروشگاه رفاه ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ ۲۰۰دستگاه کوی هفتم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی بلواراباذر مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلستان شمالی خ نسترن شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلهای دوم خ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شاهین جنوبی ک لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی کوی کیهان نبش کیهان پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; آیت الله کاشانی جنب مسجد نظام مافی خ والفجر..

گاز . آسانسور

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; آیت الله کاشانی ۲۰۰دستگاه خ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; آیت الله کاشانی اباذر خ مقداد کوی فی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی منوچهری شرقی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجردهم داده میشود

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی کوی کیهان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ بهنام ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ مقداد پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام ک فهیم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی بهنام فهیمی مجتمع فره..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی بلوارشقایق شمالی کوی یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی خ الهی کوی ۱۴مت..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  112 متر

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ الهی خ گلهای یکم کوی دوازد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ سازمان برنامه شمالی خ پرواز پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه چهارم سندی

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی خ تراکمه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ فهیمی مجتمع فره..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ رامین ک گلس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار آلاله غربی نبش یاس سفید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کاشانی بهنام کوی شهید زینعلی ساختم..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار شقایق شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی مهران کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ بهنام دوازدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بلوار اباذر خ گلدشت خ شهاب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آیت الله کاشانی خ کیهان نبش کوی یکم ..

شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی بهنام سازمان آب انتهای مطهری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ سرتیپ شفا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; صادقیه آیت الله کاشانی نرسیده به پمپ بنزین خ نجف زاده (فروتن)..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

۵پله به پایین

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; کاشانی شقایق شمالی کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوارتعاون خ آلاله خ سرو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  51 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; آیت الله کاشانی بعداز جنت آباد جنب مسجد نظام مافی خ والف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار شقایق کوی پرواز ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ پیامبر ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلستان شمالی خ گل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ ۲۰۰دستگاه کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید بعدازظهرها

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه منوچهری شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی گلستان شمالی نست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; آیت الله کاشانی کوی ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ مقداد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در ۲ بلوک

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلها خ شهید اله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی ۲۰۰دستگاه فر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذرخ مهرگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی بهنام فهیمی مجتمع فره..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی مهران بین دوم و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله کاشانی خ مهران نبش مهران یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران خ هشتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار تعاون خ آلاله سرو ۶..

کولر . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه ۲۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ پژوهنده خ برادرا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام انتهای س..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ الهی گله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله کاشانی خ ترا..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار شقایق شمالی ک ۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ کیهان کیهان ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ کیهان خ من..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر مهت..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی وفاآذرشمالی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی کوی کیهان کوی هفت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم رویتی-۷۵مترقدرالسهم-۱۳مترانباری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  174 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی شقایق شمالی کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی وفاآذر شمالی نبش گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام چهار راه فهمیی ک شهید نورالله کمالی مجتمع مسک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی جنب مسجد نظام مافی خ والفجر..

گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ مقداد ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی شقایق شمالی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام نرسیده ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی مهران کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی کوی تراکمه ک گلس..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی خ به..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  132 متر

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۹ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام بر..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی کوی تراکمه کوی گلس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلها خ الهی خ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; آیت الله کاشانی شهید الهی جنب شهرداری منطقه ۵ خ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ بهنا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به خانواده موجه- بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۷

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی۲۰۰ دستگاه کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ محرابی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; آیت الله کاشانی خ پیامبر خ هجرت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پله به پائین

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام نبش مهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار شقایق شهر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی شقایق جنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ لاله شمالی نبش چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲ بلوک

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ وفاآذر شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آیت الله کاشانی ۲۰۰دستگاه منوچهری شرقی روبروی مدرسه قل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۵۰ متر ۳ خوابه ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی خ مهران..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ براتلو کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی ۲۰۰دستگاه خ کیهان خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ---/۱۰۰م

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

آیت الله کاشانی

منطقه 5

پنج شهرداری تهران