رهن اجاره آپارتمان آیت الله صدر

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; آیت الله صدر قلندری کوی ۱۵..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آیت الله صدر کاوه جنوبی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; آیت الله صدر بهارجنوبی سعیدشرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله صدر خ منظریه خ آن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

نیمه مبله

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی پل صدر خ شهید سیمیاری جن..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آیت الله صدر پل صدر دستور جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله صدر بعد از پل صدر جنب باشگاه چمران خ سمی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله صدر خ قلندری شمالی کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

یکخواب مستر- تبدیل تا ---/۱۵۰م

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آیت الله صدر خ سیمی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بزرگراه آیت الله صدر خ بهارجنوبی انتهای خ جهرمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله صدر قلندری شمالی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; صدر خروجی کاوه شمالی خ بهار جنوبی کوی سعید غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۸ ساله ; صدر خ ستاری خ کشانی کوی فض..

گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آیت الله صدر بالاتر از مسجد کربلا بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به خانواده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; آیت الله صدر بلوارکاوه نبش رزمجوبی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آیت الله صدر بالاتر از مسجد کربلا بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به خانواده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی صدر خ بهارجنوبی کوی سعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

بازدید با هماهنگی۰۹۱۹۱۲۰۰۷۵۸ ساعت ۱۷ الی ۱۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; آیت الله صدر میدان پیروز کوی کاوه شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار شقایق پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; آیت الله صدر خ کاوه ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آیت الله صدر بعد از مسجد کربلا بن بست ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به خانواده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; آیت الله صدر خ دستور جنوبی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

ط سوم باتوافق

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله صدر خ دستور جنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; قیطریه آیت الله صدر خ فتح بن بست ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه خ فتح چهارراه مجربین بین ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; آیت الله صدر قلندری جنوبی کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; آیت الله صدر خ قلندری جنوبی کوی یک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲پارکینگ

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; دولت کیکاووس آیت الله صدر روبروی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آیت الله صدر بهار جنوبی جهرمی انتهای بهرام ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط خانواده موجه

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; صدر کیکاووس تقطع ۹..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آیت الله صدر بن بست ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آیت الله صدر نونهالان شکرآبی بن بست شکراب..

کولر . گاز

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; صدر خروجی کامرانیه کوی آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  141 متر

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی پل صدر جنب بولینگ عبدو خ سمیا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; صدر خروجی فتح کوی ی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

۱۵۰ متر ۳ خوابه ۳۰ ساله ; آیت الله صدر بلوار کاوه ک زارع بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; آیت الله صدر خ فتح بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی پل صدر خ سمی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; آیت الله صدر قلندری شمالی نبش مهرس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; صدر نبش خ قلندری شمالی (دستور) کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آیت الله صدر ابتدای ۳۵متری قیطریه خ تواض..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-انباری داخل واحد-دوبلکس

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; پل صدر خ کشانی کوی ار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی پل صدر خروجی نوبنیاد کو..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; صدر خ دستور جنوبی (قلندری)..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

در کل ۱۲ واحد

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی آیت الله صدر قلندری شم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آیت الله صدر خ کیکاووس کوچه اثن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . هواساز

مورد۲واحدی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; آیت الله صدر خ قلندری جنوبی کوی دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله صدر خ بهار جنوبی کوی سع..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت االه صدر بهار جنوبی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی پل صدر خ کشانی کوی ارکاب پ..

گاز . آسانسور . پکیج

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله صدر خ دستور شمالی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; آیت الله صدر نبش دستورجنوبی کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ترجیحا زوج

۵ ساله ; آیت الله صدر خروجی کامرانیه تقاطع منظ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲واحد باهم

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بزرگراه آیت الله صدر خ دستور جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آیت صدر کوی سیمیا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۶۰متر تراس - بازسازی شده

۱۴۲ متر - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی بالاترازپل صدر کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۲واحد درب ریموت

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آیت الله صدر قلندری جنوبی خ خانجانی بن ب..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله صدر خ سمیا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده . دزدگیر . دوربین مداربسته

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله صدر قلندری جنوبی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; صدر بلوار جهانتاب خ بیگلرپور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; آیت الله صدر خ فتح کوی کاوه شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شریعتی پل صدر کوی سیمیاری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; آیت الله صدر بیگل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; قیطریه خ صدر خ بهارجنوبی نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بعدازپل صدر جنب بولینگ عب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی پل صدر خ کشانی ک شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی پایین تراز پل صدر خیابان خاقانی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مبله

درب ریموت

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی صدر خ کشانی کوی فضل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط اجاره به دانشجو خانم

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی آیت الله صدر کوی سیمیاری پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰متربالکن

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; صدر ستار کشانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی- خانواده مذهبی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آیت لله صدر ستارکشانی جنب اداره پست ..

کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به خانواده مذهبی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; شریعتی آیت الله صدر خ خانجانی ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی صدر خ قلندری خ خانجانی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل - انتن مرکزی

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; میدان پیروز عرفاتی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید باهماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; صدرنبش قلندری شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آیت الله دستور جنوبی ک نهم پلا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آیت الله صدر قلندری جنوبی شهید افشی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; صدر خ قلندری جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مسترروم

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; صدر خروجی منظریه نبش انا..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; صدر نبش قلندری شمال..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

اختلاف سطح-قیمت ۱۱۵متری ۴/۱۰۰م ۲۰م پیش- درب ریموت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; صدر بهار ج ک مطل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; آیت الله صدر بهارجنوبی کوی مطلبی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . روف گاردن

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله صدر نبش دستورجنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آیت الله صدر شریعتی کوی سیمیار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله صدر خ بهارشمالی کوی جلیل زاده ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله صدر نبش دستورجنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; صدر۴ صدر بهار شمالی وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

هماهنگی بازسازی درب ریموت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله صدر نبش خ قلندری شمالی (دستور) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰متری :---/۳م----/۲۰م -۰۹۱۹۶۵۵۰۵۷۳ با هماهنگی

۲۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آیت الله صدر خ بهار خ جهرمی خ بهرام کوی آریا..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی پل صدر کوی سیمیاری پلا..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شریعتی پل صدر جنب پستخانه خ ستاری دست..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; آیت الله صدر خ منظریه عرفاتی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; آیت الله صدر خ فتح کوی کاوه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; صدر اتوبان صدر بهار جنوبی بن بست مطلب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; دولت آیت الله صدر خ قلندری خ خانجانی نبش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اتوبان صدر خ قلندری جن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

کلا۷واحد ، ،درب ریموت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی صدر خ دیباجی ابتدای منظریه پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی پل صدر کوی سمیاری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰ متر - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آیت الله صدر خروجی کاوه جنوب کوی زارع ب..

کولر . گاز . فلت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی پل صدر خ کشانی ک انجیلی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; صدرخ قلندری جنوبی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; صدر خ کشانی کوی انجیلی کوی..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی صدر خ بهارجنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آیت الله صدر بالاترازپل خ قلندری کوی د..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بزرگراه صدر جنب مسجد کربلا س..

کولر . گاز . فن کوئل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; اتوبان صدر بعد از شریعتی قلندری جنوبی خ خانجانی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده - پارکینگ مزاحم

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; آیت الله صدر خ فتح خ زارع ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

آیت الله صدر

منطقه 3

سه شهرداری تهران