رهن دفتر کار میدان رسالت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت بین کرمان و ۱۶متری کوی ..

کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بین صیاد و مجیدیه جن..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; رسالت نبش سامان بختیاری ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام نبش نهم غربی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; رسالت نبش کرمان جنوبی سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; رسالت بالاتر از سرسبز بین مدائن و ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت خ نیروی دریائی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بزرگراه رسالت نرسیده به چهارراه سرسبز نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت ضلع شمال میدان جنب ک کریمی فر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بین صیاد و مجیدیه جنوبی جنب عین..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; میدان رسالت نبش رسالت و سامان بختیاری س..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت روبروی داروخانه شبانه روزی سرسبز طبقه ف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت خ هنگام ۳۰متری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت نرسیده به ورودی بنی ه..

کولر . گاز . فلت

ورودی مجزا-دارای یک سند

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; رسالت بالاتر از مسجد الرسول خ سلمان طرقی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت خ مدنی نبش خ سلیم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; رسالت بین سرسبز و کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; رسالت بالاتر از مدائ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت ضلع شرقی م ساختمان بازا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت ضلع شرقی میدان ساختمان باز..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; رسالت بالاترازمسجد خ سلمان طرقی چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; رسالت میدان الغدیر طبقه فوقانی بانک انصار..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت نرسیده به صیاد پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; رسالت خ ۵۵ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت بین خ ۱۶ متری شمالی اول و..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; رسالت نبش ۱۶متری اول جنوبی(همائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۱ خوابه نوساز ; رسالت خ هنگام ۳۰متری ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲ پارکینگ واحد ۱۴۵ متر

۱۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; رسالت خ ۵۵ نبش کوی ۱۶۰ پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; میدان رسالت بعد از مسجد الرسول بین بانک ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت جنب مترو گلبرگ..

کولر . گاز

۱۸۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۳۰ ساله ; رسالت خ کرمان جنوبی خ اف..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت روبروی دنیای نور سا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; رسالت جنب مسجد الرسول خ دهخورقان ساختمان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; رسالت جنب پمپ بنزین کرم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; رسالت کرمان شمالی نبش بن بست توحی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; رسالت کرمان جنوبی کوی رضایی ساختمان پز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; رسالت نبش ۱۶متری دوم جنو..

کولر . گاز

۱۸۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۲۰ ساله ; رسالت خ کرمان جنوبی خ اف..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰ ساله ; رسالت تقاطع هنگام و فرجام پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

همکف تجاری- ۹۰متری:(---/۹۰م رهن کامل)

۱۰ ساله ; رسالت تقاطع شهید مدنی و گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مبله اداری-۳پارکینگ-از جهت ملک اطلاع نداشتند

زمین: ۰ متر قدیمی ; رسالت خ شهید کرد روبروی پارکینگ مجتمع دنیای ن..

شوفاژ . کولر . گاز

از مساحت زمین و طول بر اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; رسالت کرمان جنوبی روبروی آتشنشانی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; رسالت خ مدنی کوی یاو..

شوفاژ . کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; رسالت بین سرسبز و رسالت جنب بانک تجارت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت بین دردشت و باقری جنب مرکز خری..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; رسالت ضلع شرقی میدان طبقه فوقانی سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان رسالت جنب داروخان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت نبش خ اثنی عشری ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; رسالت ضلع شمال رسالت نرسیده به چهارراه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت بالاتر از ایستگاه مترو تهرانپارس نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; رسالت خ کرمان جنوبی روبروی آتش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت بین رسالت و چهارراه سرسبز پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت نرسیده به پل سیدخن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آبدارخانه درب ریموت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک اشرفی بالاترازحکیم خ نسترن کوی آهنگ..

کولر . گاز . فن کوئل

بی واسطه - نقاشی درب ریموت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; رسالت ضلع شمال شرقی میدان الغدیر طبقه فوقانی خانه ب..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; رسالت بین ۱۶ متری اول و د..

کولر . گاز

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; رسالت ضلع شرقی میدان طبقه فوقانی سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; رسالت خ آذر نبش کوی جاجر..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام بعد از ۴ راه فرجام نرسیده به ط..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; رسالت خ شهیدمدنی کوی باقری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۵ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بزرگراه رسالت بین مجیدیه و ۱۶متری اول طبقه فوقانی آبمیوه..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; رسالت خ کرمان نبش کوی رضایی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خیابان نیروی دریایی کوچه شهید جاجرود..

آسانسور . فن کوئل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; رسالت خ ۳۰متری آذر خ جاج..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت نبش میدان الغدیر طبقه فوقانی خانه بستن..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; رسالت شانزده متری دوم شمالی تقاطع لاهیجانی سا..

کولر . گاز . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; رسالت نرسیده به چهارراه سرسبز روبروی مسجد حجتیه طبقه فوقانی د..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; رسالت کرمان جنوبی نبش ک رضایی ساختمان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; حکیم غرب بعداز باکری..

کولر . گاز . فن کوئل

۹۰متر قدرالسهم-الویت فروش

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; رسالت ضلع جوب شرقی میدان ۸متری ایران سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

میدان رسالت

منطقه 8

هشت شهرداری تهران