خرید کلنگی چیذر

زمین: ۱,۰۰۶ متر قدیمی ; تجریش بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به میدان ندا روبرو..

گذر ۲۰متری- پهنه تجاری اداری /پهنه m۱۱۴

زمین: ۷۵۱ متر قدیمی ; چیذر ابتدای خ حکم..

بازدید با هماهنگی

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; چیذر بالاترازمیدان امامزاده خ بهمن پورکوی غفاری ن..

زمین: ۲,۲۹۰ متر قدیمی ; چیذر شهیدمعصومی ساختمان ..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پو..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; چیذر مسجد قائم کوی علی محمدی کوی ..

۹۵۰ متر - زمین: ۸۲۲ متر قدیمی ; تجریش بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به میدان ندا روبرو..

شوفاژ . کولر . گاز

گذر ۲۰متری- پهنه تجاری اداری- ۲طبقه مسکونی

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; چیذر کوی بهمن پو..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر کوی بهمن پو..

دو کله

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی کوی علی محمدی بن بست ه..

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; چیذر روبروی امام زاده خ شهید ..

۱۶مترتجاری

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی ک علی محمدی بن بست ..

گاز

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی ک علی محمدی بن بست ..

گاز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; چیذر کوی حقیقت..

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی ک علی محمدی بن بست ..

گاز

زمین: ۸۰۳ متر قدیمی ; چیذر کوی عقاب..

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی ک علی محمدی بن بست ه..

گاز

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; چیذر خ خراسانی روبروی ش..

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی ک علی محمدی بن بست ..

گاز

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوار هاشمی کوی علی محمدی بن بست ه..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; چیذر مسجد قائم کوی علی محمدی کوی ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; چیذر مسجدقائم کوی علی محمدی کوی ا..

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; چیذر خ بهمن پور کوی حق..

زمین: ۸۱ متر قدیمی ; چیذر خ بهمن پور کوی غفار..

۲نبش

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

۲کله

زمین: ۸۱ متر قدیمی ; چیذر خ بهمن پور کوی غفار..

ازطول براطلاع نداشتند

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; چیذر میدان امامزاده بلوار..

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; چیذر بلوارهاشمی کوی علی محمدی بن بست ها..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور ..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر کوی بهمن پو..

دو کله

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; چیذر خ خراسانی روبروی شه..

تودلی-از جهت اطلاع نداشتند

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر کوی بهمن پو..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; چیذر خ بهمن پو..

موقعیت تجاری پهنه m

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; چیذر روبروی مسجد قائم بن بست ا..

۱۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; چیذر ضلع جنوب میدان امام..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-گذر۱۶متری

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; چیذر جنب بانک ملی کوی ش..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; چیذر خیابان بهمن پ..

گاز

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر خ بهمن پو..

۲کله

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; چیذر خیابان بهمن پ..

گاز

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; چیذر خیابان بهمن پ..

گاز

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; چیذر ک بهمن پور..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; چیذر مهدی چیذری روبروی مج..

گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

چیذر

منطقه 1

یک شهرداری تهران