خرید کلنگی در منطقه سه شهرداری

۱۰۰ متر - زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; قلهک خ کدوئی خ شکرآ..

کولر . گاز

دارای ۲ باب مغازه ۱۵ و ۳۰متری با ملکیت که سرقفلی آن واگذار شده است-۲کله

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از میرداماد کوی منظرنژاد ..

۲۹متری تجاری سرقفلی

زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی نماززاده..

زمین: ۱,۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر پایین تراز میدان ونک روبروی ب..

دارای دستور نقشه

زمین: ۱,۰۵۰ متر قدیمی ; دولت چهارراه قنا..

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; قلهک خ عمرانی کوی اس..

۲باب مغازه ۱۲متری

زمین: ۱,۲۰۰ متر قدیمی ; برزیل ابتدای برزیل خ نیلو ..

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; منظریه جنوبی ک قد..

کولر . گاز

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; ظفر خ گوی آبادی خ ارد..

۲باب تجاری با ملکیت- دارای گذر ۱۲ متری

زمین: ۳۱۸ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی خ گرکانی کوی فریدون خانی بن ب..

زمین: ۲,۲۰۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیخ بهائی کوی کولیوند پل..

۴۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; پاسداران خ موسوی گلستان پنجم خ مکران خ لاله ..

کولر . گاز

۲نبش-۳باب تجاری

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; ونک خ آفتاب کوی چها..

زمین: ۵۰۲ متر قدیمی ; جردن خ اسفندیا..

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; جردن ناصری ..

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; زرگنده خ عمرانی پلاک ه..

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ مجیدپور پلاک ..

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; شیخ بهایی شمالی نبش خ ۱۲ مت..

گذر ۳۴ متری- م اداری تجاری-

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز شمالی خ زاینده رود جنب پ..

زمین: ۹۵۰ متر قدیمی ; ملاصدرا خ شاد خ جوی..

زمین: ۶۰۹ متر قدیمی ; جردن خ قبادیان غرب..

گذر۱۲متری

زمین: ۴۰۷ متر قدیمی ; پاسداران بالاترازچهارراه نبش شمالی بهار..

۳نبش-پهنهM۱۱۲-موقعیت تجاری اداری میباشد

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; میرداماد کوی دامن افشار جنب بانک ..

۴۳۵ متر - زمین: ۹۴۳ متر ۲۵ ساله ; ونک خ خدامی خ تک شم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بر

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی انتهای ک ..

زمین: ۵۴۷ متر قدیمی ; جردن خ آرش ..

کولر . گاز

۳ ط ۳۰۰ متری - قیمت زمین

زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; شیخ بهایی امداد غربی ک شهید بی پرستاری ..

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; دولت چهارراه قنات ک ارم ک دلربا پل..

کولر . گاز

دو زمین ۱۵۰ متری و ۱۱۰ متری مجاور هم- تقریبا دو ملک با هم ۲۰۰ متر بنا- قیمت زمین

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; جردن خ تندیس..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; جردن بین آرژانتین و جهان کودک جنب ورودی هم..

پهنه m۱۱۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; ونک بالاتر از شیخ بهایی خ ..

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; قلهک کوی یزدانیان کوی شاد کوی البرز ب..

اطلاع دقیق نداشتند

۱۱۶ متر - زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; جردن خ ستاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان نبش خ داروخان..

زمین: ۷۶۳ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ..

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; سئول شهرک سئول کوی یکم غ..

از تجمیع ۲ملک- موقعیت اداری

۱۰۴ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; پاسداران نگارستان هشتم میدان فرخی یزد..

۱۵ متر تجاری-۲کله

زمین: ۱۷۹ متر قدیمی ; پاسداران خ مازیا..

زمین: ۱,۰۱۵ متر قدیمی ; ظفر شرقی نرسیده به ن..

دستورنقشه

زمین: ۱,۲۵۱ متر قدیمی ; جردن نبش نیلوفر ..

۱/۵ دانگ فروش ۴/۵دانگ دستور فروش- ۶ دانگ نیز بفروش میرسد

زمین: ۱۷۳ متر قدیمی ; پاسداران نیستان ۳ کوی..

کولر . گاز

زمین: ۳,۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کو..

زمین: ۶۲۸ متر قدیمی ; ولیعصر خ دامن افشار پلاک ..

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; دولت سه راه نشاط انتهای خ مطبی نژاد ن..

گاز

-گذر ۱۲ و ۱۶ ـ بر ۱۵ * ۲۴ -

زمین: ۱,۴۰۰ متر قدیمی ; ونک نرسیده به م ونک..

زمین: ۵۱۲ متر قدیمی ; جردن کاووسیه فرزان غر..

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; زرگنده خ خاقانی کوی ح..

گاز

دارای جواز۴طبقه

زمین: ۴۴۱ متر قدیمی ; جردن خیابان مر..

زمین: ۲۶۲ متر قدیمی ; پاسداران نگارستان ۵ پلاک ..

دارای یک باب مغازه ۵۰ متری ملک وسرقفلی

زمین: ۳۱۴ متر قدیمی ; شریعتی حسینیه ارشاد خ قبا ..

بردیگر ۲۸ متر

زمین: ۳۷۳ متر قدیمی ; ظفر دلیری کوی احسانی پلاک ..

۸۶ متر قدر السهم ب فروش میرسه

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; پاسداران نبش سروستان ..

۴۸مترتجاری

زمین: ۳۳۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک بعد از دانشگاه الزهرا کوچه چهارم کوچه شهید..

کولر . گاز

۹۰ متر بنا در ۲ طبقه قابل سکونت قیمت زمین قبل از اصلاحی

زمین: ۴۹۸ متر قدیمی ; شریعتی زرگنده خ رودکی شمالی کو..

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ظفر گوی آبادی قلی پور اردکانی اصغر ش..

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; دولت خ قلندری کوی جهانگیر پلا..

قابل تجمیع با ملکهای همجوار

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; ظفر گوی آبادی خ اردکانی کوی..

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; ظفر زرگنده خ غلام علی حی..

تهران خرید کلنگی

زمین: ۶۱۵ متر قدیمی ; جردن خ سایه روبروی بانک پا..

گذر ۱۴متری

زمین: ۱,۸۱۰ متر قدیمی ; ونک جنب سازمان استاندارد خ برزیل پ..

۲کله

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; ظفر نونهالان..

گاز

۱۵۹متر تجاری

زمین: ۷۵۲ متر قدیمی ; پاسداران خ کوهستان ..

زمین: ۵۷۲ متر قدیمی ; میرداماد خ پگاه کوی د..

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان نبش ..

کولر . گاز

دارای جواز۱۶۰متر تجاری

زمین: ۱۵۶ متر قدیمی ; ظفر خ دلیری(نونهالان) خ شهید آزا..

-۲۱متر تجاری

زمین: ۴۸۶ متر قدیمی ; ونک بالاتر از میدان خ ..

جواز ندارد

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; ونک کوی حسینیه انتهای کوچه یکم پل..

زمین: ۱,۵۸۰ متر قدیمی ; جردن بالاتر از میرداماد خ قبادی..

زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; پاسداران نبش سروستا..

گاز

۴۸ متر تجاری

زمین: ۵۰۰ متر ; پاسداران گلستان هشتم پلاک ..

زمین: ۱,۶۱۲ متر قدیمی ; دروس تقاطع شاپوری و چ..

زمین: ۲۸۶ متر ; دولت سلیمی بن بست بنفشه پلاک..

زمین: ۷۲۵ متر قدیمی ; ملاصدرا شیراز جنوبی خ گرمسار..

۱۸ متر تجاری

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; جردن خ بابک مرکز..

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; دولت مطهری اخلاقی جهان تاب اعزا..

زمین: ۱۱۱ متر قدیمی ; صدر قلندری جنوبی خ خانجانی بن ..

گاز

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; دولت چهارراه دلبخواه نرسیده به اختیاریه..

زمین: ۱,۹۴۰ متر قدیمی ; ونک میدان ونک خ بیژن..

زمین: ۳,۳۹۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان ونک عطارد روبروی ب..

۷۰۰۰متر زیربنای مفید

زمین: ۱۹۴ متر قدیمی ; قلهک خ یزدانیان کوچه پ..

پشت قواره

زمین: ۱,۳۰۰ متر قدیمی ; دروس خ یارمحمدی..

۶۸۰۰ متر جواز

زمین: ۱,۰۲۷ متر قدیمی ; ظفر بلوار آرش شرقی پلاک ..

جواز ۱۱طبقه- سندتجاری-اداری- ۴۲۷مترتجاری-۲۵۶۰متراداری-بعداز اصلاحی مساحت زمین ۴۲۷متر

زمین: ۲۷۶ متر قدیمی ; سئول کوی دوم..

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; ظفر خ نونهالان نبش کوچه ..

۸۰متر تجاری دارد

زمین: ۴۰۷ متر قدیمی ; پاسداران نبش شمالی بهارستان..

پهنهM۱۱۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; دولت خ مطلبی نژاد بن بست..

زمین: ۵۲ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی جهانی نیا ک فراصتی ..

ملک تودلی

زمین: ۴,۰۰۰ متر قدیمی ; پاسداران امیر ابراهیمی بین گلستان ششم و هفت..

گاز

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; ظفر بین جردن و ولیعصر پلاک..

۱۲۰۰متر زیربنای مفید

زمین: ۷۳۰ متر قدیمی ; دولت بین چهارراه کاوه و چهاررا..

زمین: ۷۶۲ متر قدیمی ; دولت خ قلندر..

جواز۹طبقه ۳۶واحدی

زمین: ۴۰۱ متر قدیمی ; ملاصدرا بالاتر از پل کردستان ..

۱۰۵ متر تجاری

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ شرافتی کوی امیر ..

زمین: ۱,۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پمپ بنزین اسدی ک..

گاز

اطلاعات ندادند-فاقد جواز

زمین: ۶۱۲ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازمیرداماد خ منظ..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; جردن کوی زاگرس..

زمین: ۹۸۰ متر قدیمی ; جردن نبش قبادیان شر..

زمین: ۲۵۶ متر قدیمی ; شریعتی زرگنده کوی سادات بن ب..

زمین: ۶۴۸ متر قدیمی ; جردن کاج آبادی..

زمین: ۶۶۹ متر قدیمی ; ونک خ شیراز جنوبی خ گرمسار غربی پل..

زمین: ۱۲۳ متر قدیمی ; ونک شیراز جنوبی بالاتراز علیخانی پشت پارک سیدجمال ا..

زمین: ۴۴۳ متر قدیمی ; ملاصدرا بعدازچهار راه شیخ بهائی جنب بیمارستا..

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ صابری کوی ه..

۲۱۶ متر - زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; جردن نرسیده به چهارراه جهان کودک بن بست حکمت ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

زمین: ۸۳۵ متر قدیمی ; ظفر بین شریعتی و نفت جنب پروتئ..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; میرداماد بین مدرس و نفت جنوبی خ..

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; ظفر دستگردی غربی..

زمین: ۱,۱۵۰ متر قدیمی ; ظفر تقاطع گوی آبادی تقاطع پیوندی پ..

با جواز ۱۲طبقه مسکونی-۵۰مترتجاری-گذر۱۲متری

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی خ برادران جوزی کو..

زمین: ۶۱۰ متر قدیمی ; جردن خ قبادیان غرب..

۳۲۰مترعیان

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; ملاصدرا نبش خ گلدشت ی..

زمین: ۱,۰۱۵ متر قدیمی ; ونک نرسیده به چهار راه کار و تجارت ج..

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ چهارم خ رجبی ..

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; ونک خ برادران شری..

۲کله

زمین: ۶۰۹ متر قدیمی ; جردن خ قبادیان غرب..

پهنه M۱۱۶

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; شریعتی خ زرگنده حیدری کوی ا..

زمین: ۳۵۷ متر قدیمی ; جردن بلوار گیتی ۱۰ متری ..

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; دروس فکوریان ک قزل..

زمین: ۴۶۴ متر قدیمی ; جردن پایین تر از جهان کودک ک..

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; ظفر دانشگر کوی ابراهیم ز..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ونک ده ونک خ رجبی بین توحید ۳ و ۴ کوی..

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; پاسداران شمالی کوی تنگستان چهارم نبش ترانه و..

بردیگر۱۴متر

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; ظفر خ نونهالان خ دلیری دانشگر ..

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر کوی سمیاری کوی ..

زمین: ۱,۰۳۰ متر قدیمی ; اختیاریه بالاتر از میدان نبش ک..

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; ظفر بین نفت و مدرس..

۱۱۰۰متراداری- M۱۱۲- سنداداری- در انتظار فیش

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی کوی رش..

۵۰۰متر زیربنای مفید- مشخصات داده نشد

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; دروس بلوار شهرزاد کوی تر..

زمین: ۶۴۵ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا نبش سیدعباس ..

زمین: ۱,۱۶۸ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ع..

زمین: ۴۰۷ متر قدیمی ; پاسداران نبش شمالی بهارستان..

۳بر-پهنهM

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; قلهک حسن آباد زرگنده عمرانی ک چادر کافور..

گاز

۱۰۰متر زیربنای مفید

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; دروس خ چیذری پلاک هن..

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; دروس خ امیر پابرجا نبش بلوا..

۲نبش -بر دیگر ۱۷/۵متر

زمین: ۳,۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش ..

دو بر

زمین: ۷۲۰ متر قدیمی ; ظفر جنب بیمارستان..

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واعظی خ اسدی ک خیام بن ..

زمین: ۵۲۹ متر قدیمی ; ظفر بین ناجی و بخار..

زمین: ۹۴۳ متر قدیمی ; ونک بالاتراز میدان خ عطار نبش ک تک شمالی..

زمین: ۱۶۱ متر قدیمی ; ظفر خ عمرانی ..

بردیگر ۱۷متر - ۱۰۰زیربنای مفید

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی قنادی ..

گاز

زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; صدر میدان پیروز خ منظریه جنوبی خروجی منظر..

گذر ۸ متری

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; امانیه ک زینت پلاک هن..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

منطقه 3 شهرداری

سه شهرداری تهران