خرید کلنگی اوین

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اوین خ کچویی نرسیده به دانشگاه شهید بهشتی روبروی..

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی خ باغستان یکم پ..

۳نبش

زمین: ۵۶۸ متر قدیمی ; اوین خ سوری کوی توتس..

فقط مشارکت انجام میشود

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین خ میراسماعیلی بالاتر از نانوایی..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین خ دشت بهشت خ کچویی خ ج..

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی جنب دندانپ..

تهران خرید کلنگی

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; اوین کچویی کوی ی..

زمین: ۱,۴۸۸ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی کوی ..

زمین: ۱,۲۳۳ متر قدیمی ; اوین روبروی آتی ساز خ سوری پلا..

چاه آب . برق 3 فاز

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۱,۲۳۳ متر قدیمی ; اوین روبروی آتی ساز خ سوری پلا..

زمین: ۱,۴۸۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی ع..

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان ه..

زمین: ۱,۵۰۰ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی پلاک هن..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

بر دیگر ۳۲

زمین: ۱,۴۸۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی ع..

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان ه..

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

بر دیگر ۱۶

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی..

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اوین روبروی بانک پارسیان..

۴۰مترتجاری با ملکیت

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی..

زمین: ۴۱۸ متر قدیمی ; اوین خ کچوئی پلاک هن..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین دشت بهشت جنب تمای..

گاز

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین درکه بالاتر از میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر ا..

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین درکه بالاتراز میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر از..

زمین: ۴۷۶ متر قدیمی ; اوین خ دشت بهشت جنب نمایندگی تویوتا ..

زمین: ۱۷۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی ..

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; اوین کچوئی کوی یا..

بردیگر۱۶ متر

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچوئی خ جعفر..

۲بر-بردوم:(۲۲متر)

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; اوین خ باغستان هش..

زمین: ۷۱۲ متر قدیمی ; اوین درکه خ میر اسماعیلی محمد رضا ..

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; اوین شهید اعرابی نرسیده به مدرسه..

پهنهA۲۴۲

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; اوین درکه بالاتراز میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر از..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; اوین زیر پل یادگار امام کوی جعفری نژاد ..

پشت قواره- از طول بر اطلاع نداشتند

زمین: ۷۱۲ متر قدیمی ; اوین درکه خ میر اسماعیلی محمد رضا ..

زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; اوین خ هشت بهشت کوی جعفر..

زمین: ۲,۰۰۰ متر قدیمی ; اوین خ شهید سوری روبروی درب اصلی آتی..

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; اوین جنب خ شهید سوری کوی جعف..

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; اوین اعرابی ک عشق..

۲ دنگ سند اوقافی میباشد

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; اوین درکه خ شهید میراسماعیلی کوی شهید رستمی بن بست..

زمین: ۱,۴۸۸ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی بن بست ..

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; اوین درکه احمدپور خ مفیدی بن بست بهشت..

کولر . گاز

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; اوین درکه ک حسی..

کولر . گاز

زمین: ۱۸۵ متر قدیمی ; اوین میدان دانشگاه شهید بهشتی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۴ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; اوین درکه کوی آفتا..

گاز . فلت

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; اوین درکه ک حسی..

کولر . گاز

۱۳۰ متر - زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی عش..

کولر . گاز

۴دانگ از ۶دانگ بفروش میرسد

زمین: ۱۸۳ متر ۲۵ ساله ; اوین درکه خ میراسماعیلی بالاتر از نانوا..

گاز

زمین: ۱۵۰ متر ۳۰ ساله ; اوین درکه احمدپور خ مفیدی بن بست بهشت..

کولر . گاز

زمین: ۱۸۳ متر ۲۵ ساله ; اوین درکه خ میراسماعیلی بالاتر از نانوا..

گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

اوین

منطقه 2

دو شهرداری تهران