خرید کلنگی انقلاب

زمین: ۲۷۴ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر مظفرجنوبی پل..

زمین: ۳۱۲ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه نامج..

۸۰ متر تجاری( ملکیت سرقفلی)

زمین: ۴۹۰ متر قدیمی ; انقلاب نبش هدایت..

۱۰۰ متر تجاری

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; انقلاب روبروی لاله زارنو کو..

برق 3 فاز

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه کالج خ خارک کو..

زمین: ۴۶۲ متر قدیمی ; انقلاب بالاتر از م فردوسی خ شهید براتی ..

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ مازندران پلاک ه..

۲۰۷متر تجاری

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; انقلاب خ صفی علی شاه نرسیده به پ..

۱۰۰ متر تجاری

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

۱۷۰متر تجاری

زمین: ۳۰۱ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ خ صال..

زمین: ۲۶۵ متر قدیمی ; انقلاب ایستگاه دروازه دولت خ خاقانی..

سند ۳ دانگ زمین اداری میباشد-از ۶دانگ ۳ دانگ فروخته میشود

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پل..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ لبافی نژاد خ منیری جاوید پ..

زمین: ۴۸۲ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به کالج جنب کوی انجم..

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; انقلاب بین م فردوسی و خ ..

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; انقلاب روبروی درب دانشگاه خ فخر رازی خ وحید نظری جنب موسسه..

کولر . گاز

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; انقلاب بین فخر رازی و دانشگاه کوی اسلام..

زمین: ۶۳۴ متر قدیمی ; انقلاب خ رامسر..

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲فروردین و اردی..

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به امام حسین کوی ..

زمین: ۱۴۷ متر قدیمی ; انقلاب خ روشندلان خ اعتمادی کو..

۲ کله

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ انتهای پل کالج خ ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ منیری جاوید یا اردیبهشت..

کولر . گاز

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی خ گرامی کوی گرامی پ..

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به پیچ شمیران روبروی..

۸۷مترتجاری-۱۸۰متر کارگاه تجاری

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; انقلاب بالاتر از پل حافظ نرسیده به چهارراه ولیعصر جنب بان..

۶۰۵مترتجاری- سنداداری میباشد

زمین: ۲۴۷ متر قدیمی ; انقلاب فرصت شیرازی بین غریب و ولیعصر ..

سند اداری میباشد-فقط مشارکت

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; انقلاب خ فخر رازی نرسیده به شهدای ژاندا..

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; انقلاب خ خاقانی ک ط..

اطلاعات دقیق نداشتند

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای ..

قابل سکونت

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به م فردوسی نبش رامسر ..

۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ اردیبهشت ک ن..

کولر . گاز

زمین: ۲۷۷ متر قدیمی ; انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوی..

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر نرسیده به ط..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب منیریه جاوید کوی شه..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ منیری جاوید یا اردیبهشت..

گاز

زمین: ۴۱۵ متر قدیمی ; انقلاب خ فخررازی کوی ال..

زمین: ۴۴۴ متر قدیمی ; انقلاب ۴راه پل چوبی ضلع ج شرقی ۴راه نبش ک صبور..

گاز

زمین: ۴۸۲ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به کالج جنب کوی انجم..

زمین: ۲۹۴ متر قدیمی ; انقلاب خ خاقانی کوی علیزاده پلا..

تجمیع ۲ملک

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; انقلاب خ ۱۲فروردین شمالی بین وحید نظری ..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ قبل از پل کالج خ آ..

گاز

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲ فروردین واردیبهشت پ..

۸۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۲۰ ساله ; انقلاب بین پیچ شمرون و بهار بن ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵پارکینگ

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; انقلاب سعدی شمالی پایین تر از ۴راه منوچه..

۲۷۰ متر - زمین: ۱۱۶ متر ۳۰ ساله ; انقلاب بالاتر از پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی..

کولر . گاز . اسپلیت

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به امام حسین کوی هادی پناهی..

گذر۶ متری

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی کوی س..

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

گاز

۵۲۰ متر ادرای - ۷۵ متر مسکونی

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

۲۲۰متر تجاری بصورت جداگانه محاسبه می شود

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه خ وحید ..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ کوی آرژ..

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی..

زمین: ۴۴۴ متر قدیمی ; انقلاب ۴راه پل چوبی ضلع ج شرقی ۴راه نبش ک..

گاز

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; انقلاب رو به روی خ نجات ..

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پ..

۲باب مغازه با سرقفلی و ملکیت

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ قبل از پل کالج خ ..

گاز

زمین: ۴۰۹ متر قدیمی ; انقلاب خ رامسر کوی محمد..

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; انقلاب روبروی نجات اللهی کوی ..

زمین: ۸۵۰ متر قدیمی ; انقلاب خ نورمحمد..

سنداداری-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; انقلاب خ بزرگمهر خ صبای ش بن بس..

گاز

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

گاز

۵۲۰ متر ادرای - ۷۲ متر مسکونی

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب بالاترازپل چوبی وچهارراه گرگان ..

زمین: ۴۴۴ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه پل چوبی ضلع جنوب شرقی نبش ک..

گاز

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; انقلاب خ کرمی نو..

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به پل چوبی بن ب..

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; انقلاب تقاطع ویلا ضلع شمال غربی پل..

- ۲بر- بردوم:(۳۳متر)

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ بهارجنوبی نبش بن بست..

جهت مشارکت-نیاز به سازنده-تجاری و اداری

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی وامام حسین خ کرمی نور..

زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه جنب انتشارات نیلوفر بن..

تودلی

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نجات الهی نبش ک سلمان پاک پ..

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب زیر پل چوبی جنب تالار پیوند ..

زمین: ۳۸۰ متر قدیمی ; انقلاب روبروی خ بهار جنب کوی نفیسی پ..

۷۲۰متر زیربنا

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ بزرگمهر خ صبای شمالی بن ب..

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نظری بین ابوریحان و دانشگاه نبش..

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; انقلاب دانشگاه شمالی بن بست پ..

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; انقلاب روبروی نجات الهی خ ابیورد پ..

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی بن بست ..

سند اداری

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; انقلاب فرصت شیرازی بین اسکندری ..

فقط مشارکت-سنداداری

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; انقلاب بالاتر از چهارراه گرگان ک..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب پل حافظ خ آرژا..

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; انقلاب وصال پلاک هن..

زمین: ۴۴۴ متر قدیمی ; انقلاب ضلع جنوب شرقی پل چوبی نبش ک صبوری..

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲ فروردین وارد..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب جنب بانک ملت نبش کوی خالقی پ..

۱۱۲متر زیرزمین تجاری۸۰م -

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ بزرگمهر خ صبای شمالی بن ب..

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی ..

پهنه S۱۲۲

زمین: ۶۳۴ متر قدیمی ; انقلاب خ رامسر..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲ فروردین و ارد..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ گلشن جنوبی خ دانشگاه..

۱۲ متر تجاری

زمین: ۳۰۱ متر قدیمی ; انقلاب خ حافظ خ صال..

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; انقلاب فرصت ..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی خ حق..

زمین: ۴۴۴ متر قدیمی ; انقلاب ۴راه پل چوبی ضلع ج شرقی ۴راه نبش ک..

گاز

۶۵۰م بنای مسکونی قدیمی

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; انقلاب صفی علی شاه کوی تهرانی پل..

گاز

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; انقلاب پل چوبی بالاتر از چهارراه گرگان ..

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب زیر پل چوبی جنب تالار پیوند ..

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; انقلاب دانشگاه شمالی بن بست پ..

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی کوی س..

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای ..

زمین: ۲۳۱ متر قدیمی ; انقلاب روشندلان کوی که..

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه کالج خ خارک کوی..

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر نرسیده به ط..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ بزرگمهر خ صبای شمالی بن ب..

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه خ وحید ..

موقعیت اداری تجاری

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; انقلاب فتحعلی شاه..

جوازساخت ۱۰۰مترتجاری-۱۰۰مترمسکونی

زمین: ۱۴۵ متر قدیمی ; انقلاب صفی علیشاه کوی تهرانی پل..

زمین: ۳۲۴ متر قدیمی ; انقلاب خ روشندلا..

۸۰ متر تجاری

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; انقلاب بین م فردوسی و خ ..

زمین: ۲۴۶ متر قدیمی ; انقلاب اسکندری شمالی فرصت شیرازی جنب دانشگ..

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نجات الهی ن..

زمین: ۳۰۳ متر قدیمی ; انقلاب خ اسکندری شمالی خ ..

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب زیر پل چوبی جنب تالار پیوند ..

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای ..

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; انقلاب خ وصال پلاک هن..

زمین: ۲۴۶ متر قدیمی ; انقلاب اسکندری شمالی فرصت شیرازی جنب دانشگا..

اطلاع دقیق نداشتند

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; انقلاب خ کرمی نو..

جواز ۴طبقه

زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; انقلاب دانشگاه بن بست پو..

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; انقلاب بین م فردوسی و خ ..

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; انقلاب ۴راه ولیعصر نرسیده به طا..

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; انقلاب بهارجنوبی کوی سم..

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نجات الهی نبش ک سلمان پل..

زمین: ۳۰۳ متر قدیمی ; انقلاب خ اسکندری شمالی خ ..

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب زیر پل چوبی جنب تالار پیوند ..

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پ..

زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده جمالزاده جنب بانک ملت نبش کوی خا..

زمین: ۴۸۲ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به کالج جنب کوی انجم..

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; انقلاب جنب مترو ک جنت..

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; انقلاب خ جنتی جنب مترو انقلاب پل..

۷۰متر تجاری

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; انقلاب بین فردوسی و پیچ شمیران ..

زمین: ۴۳۵ متر قدیمی ; انقلاب وصال پلاک هن..

۲۴۰ متر - زمین: ۲۴۸ متر قدیمی ; انقلاب دانشگاه شمالی بن بست پ..

زمین: ۲۸۳ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران پل..

زمین: ۹۰۹ متر قدیمی ; انقلاب بین میدان فردوسی و خ..

زمین: ۴۲۳ متر قدیمی ; انقلاب چهارراه ولیعصر نرسیده به ط..

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; انقلاب روبروی نجات الهی خ ابیورد پ..

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به امام حسین کوی ..

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به م فردوس..

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; انقلاب بین پل چوبی و ..

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; انقلاب خ دانشگاه کوی شهید ..

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; انقلاب زیر پل چوبی جنب تالار پیوند ..

زمین: ۴۷۸ متر قدیمی ; انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای..

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; انقلاب بین خ ۱۲فروردین واردی..

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; انقلاب خ نجات الهی نبش ک سلمان پل..

زمین: ۶۳۴ متر قدیمی ; انقلاب خ رامسر..

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; انقلاب جنب مترو ک جنت..

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; انقلاب بین کالج و ولیعصر روبروی قوه قضائی..

زمین: ۴۸۲ متر قدیمی ; انقلاب نرسیده به کالج جنب ک انجم..

گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

انقلاب

منطقه 6

شش شهرداری تهران