خرید مغازه پیروزی

۲۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی پارک گلنما خ قاضی مرادی ت..

کولر . گاز . اسپلیت

یک دهنه

۱۶ متر نوساز ; پیروزی خ افراسیابی بالاتر از میدان ۱۳ آبا..

گاز . کولر گازی . آب و برق

کرکره برقی

۴۸ متر - طبقه همکف ۴۰ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل دوم جنب بانک ..

گاز . باز سازی شده . برق 3 فاز . آب و برق

درحال حاضر فست فود- معاوضه با کلنگی-زمین-آپارتمان

۷۱ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیروزی خ شکوفه نبش کوی موسوی پل..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آرایشگاه-اطلاع دقیق نداشتند - ملکیت

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ دهم فروردی..

گاز . آب و برق

۲۵ متر پارکینگ اختصاصی

چهار روز قبل

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیروزی زرین نعل پلاک ه..

کولر . گاز

دو دهنه-سرقفلی و ملکیت

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم ..

گاز . آب و برق

جواز کسب-آب و برق و گاز مستقل میباشد

۳۱ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی میدان محلاتی تکیه اکبرآبادی جنوب..

کولر

۳۸ متر - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی نبش ک..

گاز

تهران خرید مغازه |  38 متر

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیروزی خ پرستار میدان ۱۳ آبان پاس..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک-بالکن کاذب-ملک و سرقفلی

۴۱ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ شکوفه نبش میدان شکوفه پل..

کولر . گاز . آب و برق

۸ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا مج..

آسانسور

مورد در طبقه منفی ۳ واقع میباشد-از طول بر اطلاع نداشتند-۴مترانباری

تهران خرید مغازه |  8 متر

۲۴ متر ۱۲ ساله ; پیروزی سرآسیاب خ شیوا..

گاز . آب و برق

۳ورودی-۲باب-فاقد جواز

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; پیروزی خ محلاتی خ می..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ درودیان خ..

گاز

یک دهنه

۱۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی میدان سرآسیاب خ پور..

کولر . گاز . آب و برق

جواز تزئینات- دو دهنه

تهران خرید مغازه |  135 متر

۱۰ متر - طبقه دوم نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا مجتمع ..

گاز . چیلر

دارای جواز کسب- ۲ نبش-اطلاع دقیق نداشت

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی پائین تراز چهارراه فر..

کولر . گاز

یک دهنه

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل اول و دوم بین نهم ..

اسپلیت

۲۶ متر قدیمی ; پیروزی خ شهید شاه آبادی ش..

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بالاتر از پ..

کولر

یک دهنه

۳۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ۲۱متری دهقان ابتدای ن..

کولر . گاز . آب و برق

اجاره به تعمیرگاه

۱۸ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر روبروی پارک بسیج ..

کولر . گاز . آب و برق

فاقدجواز-۲دهنه

۱۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; پیروزی روبروی خ ششم نیروی هوائی رستو..

کولر . باز سازی شده

رستوران فعال-اطلاع دقیق نداشتند

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ نبرد بلوارپاسدارگمنام خ دا..

گاز

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم ضلع جنوب غ..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-دارای جواز لبنیات و پخش غذا-۱۴مترانباری- سرقفلی و ملکیت -زیر زمین جداگانه محاسبه میشود

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیروزی خ نبرد خ قیام جنوب..

کولر . گاز . آسانسور

۲کله

۲۷ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ دلگشا پلاک..

۳۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی میدان امام حسن خ پاسدار گمنام ..

گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز تجاری.سند مالکیت- معاوضه انجام میشود

۳۰ متر قدیمی ; پیروزی خ زینتی افخم..

کولر . گاز . آب و برق

۱۳باب مغازه ۱۵ الی ۳۰متر در کل ۲۸۰متر-۲کارگاه در کل ۴۷۰متر-کلیه سرقفلی ها واگذار شده است

۴۰ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبردشم..

گاز . آب و برق

۴۶ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی خ افروز خ شهب..

کولر . گاز . آب و برق

یک واحد ۵۲ متری مسکونی بالای مغازه دارای ۱۵ متر پارکینگ

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ دهم فر..

کولر . آب و برق

۸۰ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد خ ائمه اطه..

۳۰ متر ۲۰ ساله ; پیروزی چهارراه عزیزی کوی خوشرو پل..

زیرزمین سند مسکونی:(----/۵۰۰م)-اطلاع دقیق نداشتند

۱۵۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان سرآسیاب خ پور..

کولر . گاز

۳۹ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی ۲۰متری ابوذر نبش کوی صاح..

گاز . آب و برق

دو دهنه - جواز ازاد

۴۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیروزی محلاتی خ عارف شمالی خ جوادی نبش کوی ..

کمیسیون کامل

۲۲ متر قدیمی ; پیروزی پرستار خ نساجی جنب بانک صادرات ..

کولر . گاز . آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

۶۲ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروزی بالاترازخ شکوفه نبش خ بیدهندی ..

گاز . آب و برق

۱۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی خ اندرزگو..

گاز . باز سازی شده

۱۱۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی صددستگاه ..

آب و برق

ورودی مستقل-۸پله به پایین-سرقفلی و ملیکت

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نبردشمالی جنب چهارراه ائمه اطهار جنب بانک صا..

گاز . آب و برق

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ عم..

اسپلیت . آب و برق

۲دهنه-فاقدجواز

۱۷ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; پیروزی مقابل ۴۰۰ دستگاه روبروی بان..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز آزاد

۱۲ متر قدیمی ; پیروزی خ جعفرنژاد کوی من..

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ بنائی روبروی است..

کولر

کمیسیون کامل

۴۰ متر نوساز ; پیروزی بلوارابوذر نرسیده به پل پنجم جنب ..

کولر . گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

۱۴۰ متر - طبقه اول ۳۰ ساله ; پیروزی خ نبرد شمالی پایینتراز چهارراه فرزانه نبش کوی ..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

با ورودی مستقل- مناسب کافی شاپ- قهوه خانه -ملک و سرقفلی

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی صددستگاه خ قره ی..

۲۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی ۴۵متری نبردجنوبی پائین ترازچهارراه ولیعصر نبش..

گاز . آب و برق

هفت دهنه - معاوضه با کلنگی

تهران خرید مغازه |  235 متر

۳۰ متر - طبقه چند باب ۲۵ ساله ; پیروزی خ پرستار نبش کوی ..

کولر . گاز . آب و برق

۷۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم خ ده حقی جنب..

کولر . گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۱ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی صددستگاه روبروی ستاد نیروی هوائی ..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۹ متر - طبقه دوم نوساز ; پیروزی نبش چهارراه کوکاکولا پاساژ پ..

گاز . آسانسور . آب و برق

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوارابوذر بعداز پل ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

تهران خرید مغازه |  33 متر

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه اول دهم ف..

کولر . گاز

۳دهنه-دارای جوازآزاد-سرقفلی و ملکیت

۱۳ متر - طبقه همکف ; پیروزی خ دهقان کوی شهید س..

باز سازی شده

از جهت ملک و سن بنا اطلاع نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی خ پاسدارگمنام میدان موتورآب خ واضحی فرد مج..

گاز . آسانسور . اسپلیت

اطلاع کافی نداشتند

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; پیروزی نبش ۵/۳۰ پاساز ..

۳۱ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز..

کولر . گاز . اسپلیت . برق 3 فاز . آب و برق

۹ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا سینما ومجتم..

گاز . فن کوئل

۲۴۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ مسلم شمالی کوی ۴۰ ..

گاز . اسپلیت . فروش با مستاجر

۳۰۰متر انباری

۹ متر - طبقه دوم نوساز ; پیروزی نبش چهارراه کوکاکولا پاساژ پ..

آسانسور . فن کوئل . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۴۴ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; میدان شهدا اول خ پیروز..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز طباخی

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ همایون بالاتر از کوی رشیدی جنب اتوشو..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

۱۸۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر پل پنجم مبا..

کولر . گاز

جواز چایخانه

۶۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی شکوفه بالاتر از مسجد تقاطع عزیزی جنب دا..

کولر . باز سازی شده . برق 3 فاز . فروش با مستاجر . آب و برق

جواز سفره خانه- مبلغ ۸/۵۰۰م---/۱۵۰م در رهن مستاجر میباشد

۵۴ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه روبروی مخابرات جنب دفتر سالمندان ..

گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۶۱متر انباری تجاری که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۸۴متر

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل دوم پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ کرمان پشت بیمارستان مردم..

کولر . گاز

بالکن غیر سندی

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی خ پرستار میدان سیزده آبان جنب با..

کولر . گاز

جواز پوشاک با ملکیت

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی محلاتی فتح الله جنوبی نبش کوی پیرهاد..

گاز

یک دهنه-دارای جواز

۱۶۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ایستگاه آسیاب نرسیده به بانک تجارت..

کولر . گاز . آب و برق

در۷دهنه-فاقد جواز-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروزی روبروی بلوار ا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز فرش فروشی

۳۱ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ شهید بهشتی ..

گاز . برق 3 فاز . آب و برق

سوپرمارکت فعال

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بالاترکوکاکولاجنب بیمه تامین اجتماعی و بانک پاسارگاد..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جواز

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پایین تر از پل دوم نرسیده به..

کولر . گاز . آب و برق

.

۲۹ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ پرستار نرسیده به چهارراه ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- جوازآزاد

۳۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نبش کوی هفتم غربی ..

کولر . گاز

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی امام علی میدان احمدی خ شکوری سه راه ب..

۳۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی شکوفه بالاترازمسجد تقاطع عزیزی جنب داروخ..

گاز . باز سازی شده . برق 3 فاز . آب و برق

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی محلاتی آهنگ خ میثم خ شهید احمدکیانی نبش کوی م..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۵ متر نوساز ; پیروزی نبردجنوبی بلوارابوذر پل پنجم ۴۵متری ده حقی روبروی بانک ..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

معاوضه با کلنگی

۳۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ عارف شمالی(مخبرش..

گاز . آب و برق

دارای جوازآزاد-۳بر

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم خ ائم..

کولر . گاز . آب و برق

با جواز

۱۶ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی خ پرواز..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ تاجری نرسیده به چهاررا..

گاز . آب و برق

آب و برق وگازمشترک

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ همایون نبش کوی شاپرک پل..

کولر . گاز . آب و برق

تهران خرید مغازه |  60 متر

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نبش بلوار ابوذ..

کولر . گاز . تابلو خور . آب و برق

یک دهنه

۲۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی خ صفا خ مرتجائی شرقی نبش کوی جلالی..

کولر . گاز

۶۵متر انباری تجاری-از جهت ملک اطلاع نداشتند-ملکیت و سرقفلی

۱۱ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوارابوذر پل چهارم ربذه جنوبی ..

گاز . آب و برق

۲دهنه-جوازآزاد

۱۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ زینتی افخم..

کولر . گاز . آب و برق

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی کلینی پ..

کولر . گاز . آب و برق

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم پلاک ..

کولر . فروش با مستاجر . آب و برق

یک دهنه-جواز کابینت

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ همایون..

کولر . گاز

جواز لوازم برقی- یک دهنه

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی اتوبان امام علی خروجی شهداء خ درودیان نبش..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز مصالح فروشی-

۲۹ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی زرین نعل ..

کولر . گاز

یک دهنه

۴۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی سه راه سلیمانیه نرسیده به بیمارستان فجر نبش ..

کولر . گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ شیوا پاساژ گیوی پلا..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

۹۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا روبروی ر..

کولر . گاز . آب و برق

جوازازاد-یک دهنه

۲۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ نبرد شمالی روبروی مسجد ..

کولر . گاز . آب و برق

۲۰۰متر زیر زمین و ۵۰ متر همکف کلا ۲۵۰متر محاسبه میشود،

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ نبی اکرم فلکه اول خ رستمی پ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

۸۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی شکوفه جنب اداره دار..

کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان ۲ دهنه جواز لوازم ساختمان

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ زینتی افخم زاده نرسیده به سه را..

کولر . گاز . آب و برق

۴ دهنه - جواز اهنگری

۳۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بر خ۲۱متری دهقان جواهری ..

کولر . گاز

۲۴متر انباری که در قیمت کل محاسبه شده - جواز طلا فروشی

۱۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; پیروزی خ کرمان بعد از بیمارستان مرد..

کولر . گاز

۲۰۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر رس..

کولر . گاز . آب و برق

۲ دهنه - جواز رستوران - سرقفلی و ملکیت ۱۶۰ متر انباری تجاری

۲۱ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل سوم خ علامه امینی شمالی بهشت ..

گاز . آب و برق

یک دهنه-ازطول براطلاع نداشتند

۳۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ کریمشاهیان نبش کوی م..

کولر . گاز

۷متر انباری- جواز مکانیکی

۷۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ ۱۰فروردین خ درود..

کولر . گاز . آب و برق

دو دهنه

۲۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی میدان شکوفه خ دژ..

گاز . برق 3 فاز . آب و برق

چاه آب-دارای جوازتعمیرگاه-۷۰مترانباری

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبش سینما ..

۳بر-مناسب طلاو جواهرفروشی-اطلاع دقیق نداشتند-بردیگر۳مترو۲متر

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر نرسیده به پل دوم بین کوی..

گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ پرواز نبش گرگان ..

برق 3 فاز . آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

۲۹ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی خ پرستار بین رحیمی و ناد..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-باجواز

۴۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ شکوفه اول خ شهید ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳دهنه - جواز قنادی

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا ..

کولر . گاز

۲دهنه

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ پرستار جنوبی ۱۰متری صاحب الزمان ۸مت..

کولر . گاز . آب و برق

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر ۳۵متری زمزم خ ربذه شمالی نبش کوی..

یک دهنه

۱۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوارابوذ..

فاقد جواز-یک دهنه

۲۷ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; پیروزی جعفرنژاد نبش کوی ح..

گاز

سوپرمارکت فعال

۲۳۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی نبردجنوبی نرسیده به تقاطع ده حقی ها..

گاز

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ تاجری نرسیده به چهارر..

کولر . گاز . آب و برق

جواز لوازم خانگی - ۲دهنه

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی ابتدای خ تاجری نرسیده به چهارراه شیو..

کولر . گاز

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان جنب کوی امیرمحمودی ..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوچه چهار..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۲۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیروزی دهم فروردین خ تاجری خ پ..

کولر . گاز . آب و برق

۲بر-یک دهنه-فاقدجواز

۸۶ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; پیروزی میدان شهدا ضلع جنوب غربی ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز ازاد-۸پله به پایین (بصورت پاگرد) کاربری تجاری و کارگاه

۹۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ کریمشاهیان..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

۴ دهنه -جواز سوپرمارکت

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بالاتر از پل دوم روبروی منبع آب ..

گاز . آب و برق

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی صددستگاه خ بستان ..

کولر . گاز . آب و برق

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه اول دهم ..

کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه - جواز آزاد

۱۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی روبروی ستادنیروی هوائی نبش کو..

گاز . آب و برق

جوازآزاد-۲دهنه

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ ..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد-از جهت ملک اطلاع نداشتند- گفتن تخفیف هم دارد

۲۶ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی خ کریمشاهیان نبش آش..

اسپلیت . آب و برق

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر پل چهارم خ زمزم خ علامه جنوبی کوی پ..

کولر . گاز . پکیج

۶۵ متر ۱ ساله ; پیروزی محلاتی خ قوا..

گاز . آب و برق

۳۱ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی شکوفه نبش کوی یزدی پلا..

گاز . آب و برق

۳۳ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیروزی خ مقداد بین فلکه دوم و..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ پور..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

مغازه

پیروزی

منطقه 14

چهارده شهرداری تهران