خرید مغازه پونک

۱۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک سیمون بولیوار شهرک نیروی هوایی ..

کولر . گاز

۱۶ متر - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک ضلع شمالی میدان پونک ..

کولر . گاز . آب و برق

۲۱ متر نوساز ; پونک انتهای بلوار عدل جنب فرهنگسرا پ..

گاز

رویتی ۳۶مترمیباشد

چهار روز قبل

۲۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک مجتمع تجار..

آسانسور . آب و برق

پنج روز قبل

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جواز رستوران-دوتا ۵۵ متری

یک هفته قبل

۸۷ متر ۱۲ ساله ; پونک شهرک نفت روبروی کوی یکم پل..

۲نبش

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان راهرو..

کولر . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-

تهران خرید مغازه |  22 متر

۵۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک میرزابابایی ایران زمین ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۸۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پونک سیمون بولیوار نبش بلو..

کولر . گاز

از طول بر و ارتفاع بی اطلاع

۹۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک میدان پونک اول خ میرزا ..

گاز

رستوران فعال

۲۰ متر ۱۵ ساله ; پونک میرزابابایی پا..

تهران خرید مغازه |  20 متر

۲۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پونک ضلع شمالی میدان مجتمع..

اسپلیت

۵۱ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پونک بلوار میرزابابایی بین عدل و سر..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک میرزابابایی بعد از سردار جنگل روبروی..

گاز . پکیج . فروش با مستاجر

ارتفاع ۵ متر - ملک و سرقفلی- ۸۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود در کل ۱۶۰ متر-

۲۱ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک خ سیمون بولیوار جنب خ ۱۴متری قائم ..

کولر . گاز

یک دهنه

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک جنب پاساژ بوستان بازارچ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز قصابی - یک دهنه

۵۴ متر - طبقه دوم ۸ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستا..

کولر . گاز . آب و برق

۲۱ متر ۱۵ ساله ; بلوار میرزابابایی جنب مجتمع تجاری ب..

۱۰۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک مجتمع تجاری بوستان پ..

کولر . گاز . چیلر . باز سازی شده . آب و برق

۲پارکینگ مشاع -۲باب مغازه جمعا ۱۰۸متر با ۲سند یکجا فروخته میشود

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک بلوار پونک پون..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱۵ ساله ; پونک ایران زمین شمالی ک اع..

گاز

۲۰ متر ۲۰ ساله ; پونک میدان پونک مجتمع تجاری بوستان ..

گاز

۲۱ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک بلوار عدل..

کولر . گاز . آب و برق

۴ دهنه جواز ندارد

۹۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک میرزابابائی نبش بلوارعدل پل..

گاز . داکت اسپلیت . آب و برق

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ضلع جنوب شرقی میدان..

گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۵۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک میرزابابایی ایران زمین ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۳۰ متر ۱۴ ساله ; پونک ضلع شمال م مجتمع ت..

گاز

۵۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک بالاتر از میدان کوی ن..

کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان-ملک و سرقفلی

۴۹ متر ۱۳ ساله ; پونک بالاتر از میدان مجتمع..

کولر

اطلاع دقیق نداشتند

۱۶ متر ۱ ساله ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار خ فکوری نبش..

کولر . گاز

۲۶ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک خ ایران زمین شما..

گاز . آب و برق

۱۲۵ متر نوساز ; پونک حصارک بالاتر از سیمون بولیوار خ شاهد ..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۳ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ البرز نبش کوهسار چهارم غر..

کولر . گاز

۱۷۲ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پونک نبش سردار جنگل و میرزابابایی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

۲۰ متر ۲۰ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی سی را..

گاز

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ضلع جنوب شرقی میدا..

۱۳ متر نوساز ; پونک انتهای بلوار عدل جنب فرهنگسرا پ..

گاز

۹۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک خ میرزابابائی روبروی مرکز خرید ب..

کولر

۵۱ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک خ ایران زمین شما..

گاز . آب و برق

۲۶ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک خ ایران زمین شما..

گاز . آب و برق

۵۰ متر - طبقه اول ۱۳ ساله ; پونک ضلع جنوبی بلوار عدل نبش شهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . برق 3 فاز

کمیسیون کامل-شیرینی مشاور-۱۰مترانباری

۹۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک میدان پونک اول خ میرزا ..

گاز

،ملک و سرقفلی

۹ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پونک بلوار میرزابابائی جنب مس..

کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

۳۳ متر ۳۰ ساله ; ده ونک بین دانشگاه الزهراء و شی..

کولر . گاز

۳۳ متر - طبقه اول ۱۳ ساله ; پونک میرزابابایی ابتدای میدان مجت..

کولر . گاز

دارای برق-۱۵متر بالکن

۸۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بلوارمیرزابابا..

گاز

معاوضه با آپارتمان ۱۵۰متری منطقه ۲

۱۵ متر - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک ضلع شمالی میدان پونک مجتم..

۶۳ متر - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; پونک میدان پونک مجتمع تجاری ب..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی c را..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

۲دهنه-جوازآزاد

۱۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک مجتمع بوستان ورودی س..

کولر . اسپلیت

۴ متر بالکن کاذب

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; پونک میرزابابائی غربی روبروی پارک ..

گاز . برق 3 فاز

۱۷ متر - طبقه دوم ; پونک میدان پونک مجتمع ت..

گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل- معاوضه با آپارتمان درپونک- مبلغ --/۲م شیرینی به مشاور-اطلاع دقیق نداشتند

۵۶ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پونک جنب شهروند مجتمع تجاری..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ; پونک روبروی بازار طلا پلاک..

گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۱۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; پونک سردار جنگل تقاطع میرزابابایی کوی بهشت س..

کولر . گاز . آب و برق

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک بلوار پونک پونه چه..

کولر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۵۴ متر - طبقه دوم قدیمی ; پونک مجتمع تجاری بوست..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پونک خ ۳۵ متری گلستان خ ایران زمین شمالی کوی..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز سوپرمارکت

۶۳ متر - طبقه اول ۱۷ ساله ; پونک مجتمع تجاری اندرزگو راهروی..

گاز

شغل رستوران و کافی شاپ-فروش با تجهیزات

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک مجتمع تجار..

کولر . گاز . آب و برق

فروش با ملکیت سرقفلی

۵۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک میدان پونک مجتمع ت..

کولر . گاز . آب و برق

۱۴ متر انباری که در قیمت کلی محاسبه می شود یک دهنه جواز کیف و کفش

۵۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک خ بوستان مرکزتج..

کولر . گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

یک دهنه-جوازپوشاک-۸مترانباری- ۹۰۰م در رهن مستاجر

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; پونک میرزابابائی پاساژ ا..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

معاوضه با آپارتمان

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ضلع جنوب شرقی میدان..

گاز . پکیج . آب و برق

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک مرکزتجاری بوستان بین بازارنیلو..

کولر . گاز

۸۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پونک بلوار کمالی روبروی میدان میوه و تره با..

۶۴ متر نوساز ; پونک بلوار کمالی روبروی میدان تره ب..

کولر . گاز

۷۰ متر قدیمی ; پونک سیمون بولیوار نبش ف..

۳ باب تجاری

۱۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک خ میرزابابایی روبروی پارک شاهد ..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

کولر . گاز

خدمات کامپیوتری

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک خ میرزابابائی نبش ایران زمی..

یک دهنه

۸۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک میرزابابائی نبش ایران زمین..

گاز

۲دهنه

۵۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک بالاتر از میدان داخل کوی ..

کولر . گاز . آب و برق

۵۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک مجتمع تجاری بو..

کولر . گاز . آب و برق

۶متر انباری-معاوضه با کلنگی

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان بازارچه ..

کولر . گاز . آب و برق

به صورت ۳ دانگ هم بفروش میرسد ۱۴ متر

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک جنب پاساژ بوستان با..

کولر . گاز

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پونک مجتمع بوستان راهر..

کولر . گاز

کمسیون کامل

۱۱۵ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; پونک بلوار میرزابابائی نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۳دهنه-موسسه مالی اعتباری نور

۶۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک ضلع شمال غربی میدان مجتمع بوستان ..

کولر . گاز . آب و برق

۳۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان پلاک..

گاز

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ۳۵متری گلستان بین ایران زمین شمالی و ستا..

گاز . آب و برق

یک دهنه

۲۱ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; پونک سردار جنگل بالاتراز چهارراه میرزا بابایی نبش ۱..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

یک دهنه

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی B نبش راه..

برق 3 فاز

از جهت ملک و طول بر اطلاع نداشتند

تهران خرید مغازه |  22 متر

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; پونک بلوار میرزابابایی پاسا..

کولر . گاز . آب و برق

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پونک سردار جنگل خ میرزا بابای ر..

کولر . گاز . اسپلیت

۸۰ متربالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود در کل ۱۶۰ متر

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک ضلع شمال غربی میدان مجتم..

چیلر . آب و برق

۷۵ متر ۳ ساله ; پونک میرزابابایی نرسیده به ..

کولر . گاز

۴۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک شهرک نفت نبش کوی ۱۷ جنب پرو..

کولر . گاز

۶۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پونک ضلع غربی میدان عدل نبش شهی..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

کمیسیون کامل-۱۰مترانباری- --/۲۰م شیرینی به مشاور-معاوضه باآپارتمان

۱۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک شهرک نفت نبش کوی هفدهم جنب سوپرمارکت..

گاز . آب و برق

۴۵ متر نوساز ; پونک ۳۵متری گلستان بین ستاری و شاهین شمال..

گاز . آب و برق

برهای دیگر ۸ و ۱۱ متر میباشد

۱۸ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; پونک مجتمع تجار..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ ساله ; پونک میرزابابایی نرسیده به ..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک مرکزتجاری بوستان بین بازارنیلو..

کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه

۴۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک شهرک نفت نبش کوی هفدهم جنب پرو..

گاز . آب و برق

۲۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پونک بر ۳۵متری فکوری پلاک ..

کولر . گاز

۱۳۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ونک مرکز خرید ..

کولر . گاز

۳۲متر انباری جواز رستوران

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پونک جنب شهروند مجتمع تجار..

گاز

قدیمی ; پونک بلوار عدل کوی حس..

۲۵متر تجاری

۷۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ضلع شمالی ۴ راه پونک ..

کولر . گاز . آب و برق

۷۵۰ متر مغازه در ۳ط با سند مجزا -ارتفاع ۴ متر- سب باشگاه -۳ مغازه ۲۵۰ متری.جواز ورزشی

۲۴ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; پونک میدان پونک مجتمع ت..

کولر . گاز . آب و برق

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک مرکزی تجاری بوستان بین نیلوفر..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز پوشاک

۵۸ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک بلوار کمالی روبروی میدان تره ب..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

۳۸ متر - طبقه اول قدیمی ; پونک بلوار عدل روبروی زمین..

گاز

۴دهنه

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ضلع شمال غربی میدان مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; پونک بلوار عدل نبش کوی شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . برق 3 فاز

کمیسیون کامل-۱۲مترانباری-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۵ متر - طبقه ۲باب ۲ ساله ; پونک میرزابابائی نرسیده به س..

کولر . گاز

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک بر ۳۵متری فکوری پلاک ..

کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه جوازآزاد

۲۶ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; پونک سیمون بولیوار بلوار صبا نبش ..

کولر . گاز

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک بلوار عدل نبش کوی م..

گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک میرزابابایی نرسیده به سردار جنگل جنب داروخ..

کولر . گاز

یک دهنه

۴۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک خ مخبری ۱۶ متری دوم شمالی بین خ ۵ و ..

کولر . گاز

۲۴ متر قدیمی ; پونک اشرفی باغچه پو..

کولر . گاز

- جواز کبابی وجگرکی

۶۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پونک بلوار عدل..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۸ ساله ; پونک ایران زمین شمال..

گاز . آب و برق

۱۲۵ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; سردارجنگل پونک میرزابابا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - فاقد جواز

۱۰ ساله ; پونک میرزابابایی جنب شهروند مج..

گاز

بدون جواز آب ۴ اختلاف سطح

۱۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پونک میرزابابایی پا..

کولر . گاز

دیوار گچ- بدون جواز آب ۳ اختلاف سطح

۲۷۰ متر نوساز ; پونک میدان عدل..

کولر . گاز . تابلو خور

تابلو خور ۳۰ متر

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک اشرفی باغچه پونک شرقی پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

جیگرکی فعال-۱% کمیسیون مشاور

۱۳ متر - طبقه اول ۴ ساله ; پونک جنب شهروند پاساژال..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

۱۴ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک ضلع شمال غربی میدان مجتم..

آسانسور . باز سازی شده

برق-پارکینگ مشاع-

۴۴ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک سردارجنگل ایران زمین شمالی اعلا..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر- ملکیت

۳۳ متر - طبقه دوم نوساز ; پونک مجتمع تجاری بوستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه اول ۸ ساله ; پونک م مجتمع تجاری بوستان ط همکف بازارچه..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

۱۷ متر ۱۰ ساله ; پونک مجتمع بوستان بازارچه شبن..

گاز

۱۹ متر ۱۷ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان ب..

کولر . گاز

برق-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک مجتمع بوستان ورودی ارد..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-جوازاغذیه

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پونک میرزابابائی ضلع غربی میدان سا..

گاز . آب و برق

جواز آزاد - سرقفلی و ملکیت

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; پونک سردار جنگل نبش میدان استاندارد ..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ،دارای ۲۰ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان راهرو ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوستان بازارچه..

معاوضه با آپارتمان درمحدودپونک - ---/۲م شیرینی مشاور - ازطول بر اطلاع نداشتند

۹۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پونک میرزابابایی خ عدل پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک میدان پونک مجتمع تجاری..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک مجتمع بوستان بازارچه شبن..

گاز

جواز آزاد یک دهنه

۱۱۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوست..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

دو دهنه جواز خرازی

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک کمالی نبش چهارراه ..

کمیسیون کامل

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بلوارکمالی نبش چهاررا..

کولر . گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-دارای جوازمسکن ولوازم

۵۰ متر ۹ ساله ; پونک بلوار کمالی خ بهارش..

کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان-یک دهنه

۳۷ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پونک بلوارکمالی خ فت..

گاز . اسپلیت . دوربین مداربسته . آب و برق

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پونک ۴ راه گلستان سردار جنگل نبش ۴ راه ضل..

گاز

سه فاز ۱۵آمپر ۵ اختلاف سطح دیوارسرامیک

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

مغازه

پونک

منطقه 5

پنج شهرداری تهران