خرید مغازه تهران نو

۱۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو نبش کوی طباطبائی پلا..

کولر . گاز . آب و برق

۱۹۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بالاتر از امام علی قهوه خ..

گاز . آب و برق

تهران خرید مغازه |  196 متر

۱۵ متر قدیمی ; تهران نو خ اقبال لاهو..

۱۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; تهران نو خ بلال حبشی چهارراه سعدی جنب بانک پاس..

اسپلیت

طبقه اول ارتفاع ۲/۸۰متر

۱۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو تقاطع ۳۰متری نارمک پلا..

کولر . آب و برق

در حال حاضر تعمیرگاه اتومبیل

۲۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ مازندران جنب درمانگاه چم..

کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان-یک دهنه-جواز نمایشگاه مبل

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بین ایستگاه پل و آیت روبروی میرفخرا..

گاز

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ بلال حبشی چهارراه..

کولر . باز سازی شده . آب و برق

آب مشترک

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو روبروی شهر کت..

آب و برق

گاز مشترک- ۲دهنه - جواز لوازم یدکی اتومبیل- معاوضه با آپارتمان

۲۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو نبش چهارراه خاقانی پلا..

قابل تبدیل به ۴ دهنه- ۴سند ۶دانگ

۲۱ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو چایچی خ افضلی نبش کوی داو..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; تهران نو خ قاسم آبا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک -یک دهنه سر قفلی

۱۱۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو دماوند ایستگاه ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز ساخت ماشین آلات صنعتی - دارای ۳۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

۱۶۰ متر ۳ ساله ; تهران نو خ وحیدیه..

کولر

جواز سوپرمارکت-از طول بر اطلاع نداشتند

۸ متر نوساز ; تهران نو خ منتظری ایرانمهر ثا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۸۳ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; تهران نو نبش طباطبائی..

گاز . برق 3 فاز . فروش با مستاجر . آب و برق

۲۲ متر قدیمی ; تهران نو خ ارمغانی..

آب و برق

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نوبعد از ایرتویا جنب اب..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز ماشین سازی

۲۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو نبش خ اقبالی پلاک..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو ایستگاه وحیدیه ۱۵متری ناصری نبش..

گاز . آب و برق

۵۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو خ بخت آزا..

گاز . آب و برق

معاوضه با کلنگی و آپارتمان در منطقه-کمیسیون کامل

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ کهن ..

کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه - جواز تعویض روغنی

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ کیائی..

باز سازی شده

۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو میدان امامت خ رضاج..

گاز

۳۵ متر ۴ ساله ; تهران نو خ قاسم زاده نرسیده به خ..

گاز

۳۲ متر قدیمی ; تهران نو خ اشراقی پلاک ه..

گاز . آب و برق

از ارتفاع اطلاع نداشتند- کلیدی:(---/۶۰۰م)

۱۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو خ ۳۰ متری امامت جنب قنا..

کولر . گاز

جواز لوازم یدکی - یک دهنه

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو نرسیده به آیت میرفخرایی نب..

گاز . آب و برق

۲نبش - سه دهنه - جوازماشین آلات صنعتی

۱۸ متر ; تهران نو وحیدیه ایستگاه درختی نبش کو..

کولر . گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۳۸۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو فتحنائی خ غفاری نمایند..

باکمیسیون کامل-ملک وسرقفلی

۱۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ قاسم آباد پلاک ..

گاز

معاوضه با کلنگی درمنطقه ۴و۸-۲دهنه

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو قاسم آباد بالاترازبیمارستان بهرامی نبش کوی..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازپوشاک-سرقفلی

۲۰ متر قدیمی ; تهران نو خ وحیدیه ایستگاه د..

کولر . گاز . آب و برق

۳۶ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو پمپ بنزین قاسم آباد خ امیرکیایی..

گاز . آب و برق

۱۰ متر بالکن در سند قید نشده - یک دهنه

۴۱ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; تهران نو خ شهید بخت آزاد نبش کوی م..

کولر . برق 3 فاز

۲بر

۱۸ متر نوساز ; تهران نو ایستگاه وحیدیه ۱۵متری ناصری نبش..

گاز . آب و برق

جوازسوپرمارکت

۳۰ متر نوساز ; تهران نو بلال حبشی بین بهار و تیموری ..

آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو کوی اسلام..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد

۲۰ متر قدیمی ; تهران نو قاسم آباد (کی..

گاز

۷۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بلال حبشی نبش..

با سرقفلی متری ۲۵م

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ شورا برادران تیموری نبش ک..

۲بر

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ کهن..

کولر . گاز

۳۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو قاسم آب..

کولر . گاز . آب و برق

جواز دائمی اغذیه فروشی

۳۵ متر نوساز ; تهران نو خ قاسم آباد بالاتر از بیمارستان بهرا..

۱۱۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو خ شهید منتظر..

کولر . گاز

جواز نمایشگاه ماشین

۸۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو خ منتظری بلوار ا..

کولر . گاز . آب و برق

۵۲ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو بین ایستگاه خاقانی و داریوش ..

برق 3 فاز

مناسب داروخانه

۲۲ متر - طبقه اول نوساز ; تهران نو نرسیده به خاقانی بلال حبشی چهارراه ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۵۵ متر نوساز ; تهران نو سفیدکوه تقاطع شواخ پلا..

گاز . آب و برق

۲۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو روبروی خ اقبا..

کولر . گاز . آب و برق

ملک وسرقفلی

۱۸۳ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; تهران نو نبش طباطبائی..

گاز . برق 3 فاز . فروش با مستاجر . آب و برق

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ وحیدیه..

گاز . آسانسور . باز سازی شده . آب و برق

بالابر

۵۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; تهران نو مقابل پمپ بنزین قاسم آ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز چاپ خانه

۱۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ رجبی روبروی ..

کولر . گاز . آب و برق

۲ دهنه

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; دماوند ایستگاه سبلا..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه جواز آهن فروشی معاوضعه با آپارتمان فروش با سرقفلی

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو خ بلال حبش..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه سوپر مارکت

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو ایستگاه پل مر..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

جواز لباس ترک - از سن بنا اطلاع نداشتند

۷۲ متر قدیمی ; تهران نو خ ایرانمهر پائین تراز چها..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۳نبش

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو ایستگاه ابوریحان پلا..

کولر . گاز . آب و برق

سرقفلی

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو ایستگاه قاسم آباد روبروی شهروند..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۳۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بالاتراز ۳۰متری نیرو هوایی ..

گاز . آب و برق

جواز تابلو سازی - ۵دهنه

۴۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; تهران نو میدان امامت خ جدیدی خ مسعود..

کولر . گاز

جواز آزاد - یک دهنه

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ شهید منتظری خ مرت..

کولر . گاز

۲دهنه-۷مترانباری

۲۱ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو نرسیده به پل تهران نو جنب پمپ بنزین قاسم..

کولر . گاز

۱۰متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشو

۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو بخت آزاد نبش کوی داوودآبادی ..

گاز . آب و برق

یک دهنه-بردیگر۲و۴متر

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ خشی فرعی ۹..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ خشی فرعی ۹..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو خ خشی فرعی ۹..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۷۸ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو نرسیده به چهارراه..

۲دهنه-۶پارکینگ:(در فضای ۱۲۰متری)

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ بخت آزاد..

کولر . گاز

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو خ بخت آزا..

گاز . آب و برق

یک دهنه

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ کیایی نبش ک ت..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

در ۴ دهنه

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۲۷ ساله ; تهران نو۱۵ متری وکیل باش..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۲ دهنه قبلا جواز نجاری داشته است

۴۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; تهران نو ایستگاه کهن بعداز اتوبان اما..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز تراشکاری

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; تهران نو مسیل جاجرود پلاک..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳نبش

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهران نو میدان امامت خ جدیدی خ ابوریحان چهار..

کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه - درحال حاضر فست فود

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۲۷ ساله ; دماوند ۱۵ متری وکیل باشی پلا..

کولر . گاز . آب و برق

دردوطبقه(۱۲۳ مترانباری درطبقه بالا) ، قبلا کارگاه نجاری بوده

۱۶۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو ایستگاه پل جنب نمایندگی ایر..

گاز . آب و برق

سرقفلی و ملکیت

۵۱ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو خ امامت خ مسیل من..

کولر . گاز . آب و برق

۱۶متر زیرزمین که در قیمت محاسبه نشده معاوضه با آپارتمان--دارای مجوزقهوه خانه

۵۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بین فخرائی و پدرثانی افشاریان طاهری داخل خ پدرثان..

گاز . آب و برق

جواز مصالح ساختمانی - یک دهنه

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو ایستگاه پل مرکز خر..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جوازازاد

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ کیایی روبروی بیمارستان ..

کولر . گاز

۴۸متر انباری که در قیمت نصف محاسبه میشود

۱۴ متر قدیمی ; تهران نو دماوند اول خ اق..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز الکتریکی- سرقفلی

۳۵ متر ۲۵ ساله ; تهران نو امامت خ قاسم زاده تقاط..

ارتفاع ۴ متر،ملک وسرقفلی،۳متر انباری که درقیمت محاسبه نمیشود

۱۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهران نو دماوند ۳۰ متری نارمک جنب سینما ماندان..

کولر . گاز

۳۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو بالاترازچهارراه آیت ایستگاه ..

گاز . آب و برق

درحال حاضر۹م---/۷۰م دراجاره قهوه خانه میباشد

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو نرسیده به ۳۰متری ایستگاه دفتر جن..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازلوازم خانگی- سرقفلی و ملکیت

۱۷۸ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو میدان امام حسین نبش خ اقبال ..

گاز . اسپلیت

۳دهنه-جوازموکت فروشی

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو میدان امامت خ برادران تیموری نرسیده ب..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز املاک

۱۵۰ متر نوساز ; تهران نو خ وحیدیه..

گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بین چهارراه خاقانی و ۲۰متری آیت ایستگاه ابوریحا..

کولر . گاز . آب و برق

دارای جواز مواد شوینده و بهداشتی

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو بین خاقانی و آیت خ فراهانی فروشگاه آرایش..

کولر . گاز . اسپلیت

یک دهنه-معاوضه باآپارتمان-بالکن محاسبه نمیشود. تابلو خور

۱۷ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهران نو ایستگاه پل بین پدرثانی و میرفخرایی م..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز طلا سازی

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; تهران نو ایستگاه ابوریح..

گاز . آب و برق

۳۷ متر پشت بام تجاری از متراژ فوق ۵۰متر تجاری میباشد-دارای جواز قهوه خانه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۶۶ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; تهران نو خ وکیل باشی اول س..

گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نودماوند پلاک ه..

۱۹ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; تهران نو میدان امامت خ جدیدی خ ..

گاز . آب و برق

جواز ارایشگاه زنانه- یک دهنه

۵۱ متر نوساز ; تهران نو ایستگاه پل خ مسیل من..

کولر . گاز

ارتفاع ۳متر،ملک وسرقفلی۱۸متربالکن و ۵ متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۶۲.۵متر

۳۵ متر ۲۰ ساله ; تهران نو م امامت خ جدیدی خ ابوریحان ۴راه..

گاز

ارتفاع ۴.۵ متر-ملک و سرقفلی- قیمت با پارکینگ سندی

۲۰ متر ۲۵ ساله ; خ دماوند نرسیده به ۴ راه آیت خ میرفخرایی نبش خ..

گاز

ارتفاع ۴ متر، سرقفلی ، ۲۰ متر زیرزمین + ۱۰ متر بالکن که در هر دو در قیمت نصف محاسبه میشوند کلا۳۵ مترتجاری

۳۹ متر ۲۵ ساله ; تهران نو خ امامت..

گاز

ارتفاع ۴.۵ متر،ملک و سرقفلی،۱۹متربالکن که درقیمت نصف محاسبه میشود کلا۴۸.۵متر

۱۸ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; دماوند ایستگاه قاسم اباد..

گاز

ارتفاع ۲ متر ، سرقفلی

۹۰ متر نوساز ; دماوند ایستگاه سبلا..

گاز

ارتفاع ۶ متر ،ملک و سرقفلی، بازسازی شده، ۹ متربالکن ،۹ مترانباری که قیمت آن هنگام معامله مشخص میشود، با مغازه و آپارتمان

۸۱ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; تهران نو خ دماوند بین۲۰متری نارمک و..

گاز . آب و برق

۴۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۰۱ متر

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۹ ساله ; دماوند ابتدای خ کیایی نبش کوی..

گاز . آب و برق

در ۴ دهنه -بازسازی شده

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو بالاتراز چهارراه آیت نرسیده به خاقا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز قفل و لولاء

۳۶ متر ۲۵ ساله ; تهران نو خ قاسم آب..

گاز

بازسازی شده ، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی ، ۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۴۰متر

۵۰ متر ۳ ساله ; تهران نو ابوریحان خ ..

کولر . گاز

ملکیت وسرقفلی - ارتفاع ازکف ۴متر- کرکره برقی

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; خ دماوند نرسیده به ۴ راه آیت نبش خ شه..

گاز

ارتفاع ۴ متر، سرقفلی ، ۲۰ متر زیرزمین + ۱۰ متر بالکن که در هر دو در قیمت نصف محاسبه میشوند

۹۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو ایستگاه پ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز تراشکاری

۵۴ متر ۲۵ ساله ; دماوند ابتدای کهن ..

گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، تقریبا ۱۲ متر زیرزمین یک سوم محاسبه میشود جمعا ۵۴ مترتجاری

۳۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; دماوند خ بخت آزاد..

کولر . گاز

جواز لوازم لوکس و دکوری، ارتفاع ۴ متر، ملک و سرقفلی

۳۵ متر ۲۵ ساله ; تهران نو امامت خ قاسم زاده تقاط..

ارتفاع ۴ متر،ملک وسرقفلی،۳متر انباری که درقیمت محاسبه نمیشود

۳۶ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد شیرین..

کولر . گاز . آب و برق

بالکن غیر سندی-۲ دهنه- جواز شیرینی فروشی

۵۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو ایستگاه پل خ مسیل من..

کولر . گاز . آب و برق

ت.ت/۵متر زیر زمین که در قیمت نصف محاسبه میشود-ملکیت وسرقفلی

۳۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; تهران نو خ کیایی روبروی بیمارستان ..

کولر . گاز . آب و برق

۴۸متر انباری- ۳ دهنه- جواز آزاد

۱۴ متر - طبقه اول نوساز ; تهران نو ایستگاه داریوش ..

گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

۳۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو خ قاسم آب..

کولر . گاز

دو دهنه - جواز اغذیه فروشی

۷۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; خ دماوند خ ۱۰متری شهید رجبی نبش ۲۰ ..

گاز

ارتفاع ۵.۵ متر،ملک و سرقفلی،۴ متر انباری که در قیمت کل محاسبه شده است .

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو میدان امامت خ شهید جدیدی خ ..

کولر . گاز

یک دهنه جواز املاک-کنتور آب و برق مستقل- با کمیسیون کامل

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو امامت خ قاسم زاده تقاط..

ارتفاع ۴ متر، ملک و سرقفلی

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو نرسیده به پل تهران نو جنب پمپ بنزین قاسم..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد

۱۲ متر - طبقه همکف ۲۱ ساله ; تهران نو خ ۳۰ متری ..

گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

۱۴ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; تهران نو ایستگاه داریوش ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز ازاد

۱۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو خ وثوق جنب قنادی ..

کولر . گاز

جواز مکانیکی، ارتفاع ۶ متر، ملک و سرقفلی، ۱۴.۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود،متراژ دقیق کف ۱۴.۵ متر میباشدکلا۲۷متر تجاری

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دماوند ایستگاه کهن بعداز اتوبان امام..

جواز تراشکاری- ارتفاع ۴ متر- سرقفلی-۱۰متربالکن که در قیمت کل محاسبه شده

۲۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو میدان امامت خ برادران تیموری نرسیده ب..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز ازاد-یک دهنه

۶۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو بعد از ایرتویا جنب اب..

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو ایستگاه قاسم آباد روبروی شهروند گاراژ ماگ..

کولر . گاز . آب و برق

یه دهنه - جواز تراشکاری- آب و گاز مشترک

۵۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; تهران نو بخت آزا..

گاز . برق 3 فاز . دوربین مداربسته . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد-آب مشترک

۵۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; تهران نو خ ارباب مهدی (بخت ..

گاز . برق 3 فاز . دوربین مداربسته . آب و برق

فاقد جواز-یک دهنه

۲۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو چایچی خ افضلی نبش ک داوو..

گاز

جواز سوپرمارکت،ارتفاع ۳ متر، ملک و سرقفلی

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; تهران نو پایین تر از سه راه قاسم آباد..

کولر . گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

۲ دهنه-جواز باطری سازی-

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهران نو خ امامت خ مسیل من..

کولر . گاز

۱۶متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه می شودکلا۳۸متر، ارتفاع ۲.۸ متر ،ملک و سرقفلی

۴۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهران نو نرسیده به ۴راه آیت نبش ..

کولر . گاز

ت.ت/

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; دماوند نرسیده به چهارراه راه آیت نبش ش..

کولر . گاز . آب و برق

مالک از ارتفاع اطلاع نداشت یک دهنه جواز دارد

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دماوند جنب سینما ماندانا پاساژ..

کولر . گاز . آب و برق

روشویی داخل مغازه و پاتریشن قفسه بندی شده تخفیف دارد جواز دارد

۳۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو امامت پائین تر از بسطامی پ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

ت.ت/جواز شیرآلات - یک دهنه

۷۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دماوند خ ۱۰متری شهید رجبی نبش ۲۰ م..

گاز

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهران نو خ حسینی(محمو..

گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-یک دهنه-جوازکامپیوتری

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; تهران نو خ شورا خ افضلی بین ۱۲/۳..

گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز ازاد

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

مغازه

تهران نو

منطقه 13

سیزده شهرداری تهران