خرید مغازه تجریش

۵۲ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; تجریش پاساژ ارگ تج..

گاز . آسانسور . فروش با مستاجر

دارای جوازپوشاک-اطلاع دقیق نداشتند-دررهن مستاجر:--/۹۵۰م

۲۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; تجریش روبروی بیمارستان شهدا پاس..

کولر . گاز

یک دهنه جواز پارچه فروشی

۶ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تجریش پاساژ البر..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز کامپیوتر

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تجریش فناخسرو پا..

کولر . گاز . چیلر

یک دهنه

۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; میدان تجریش جعفرآباد مرک..

کولر . گاز . آب و برق

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تجریش بازار تجریش پاساژ سا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز طلاسازی آب مشترک-سرقفلی

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تجریش میدان تجریش ب..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۲ متر - طبقه زیر همکف قدیمی ; تجریش بازارتجریش پاساژ ..

کولر . گاز . آب و برق

۷پله به پایین

۴۲ متر - طبقه چهارم ۵ ساله ; تجریش ابتدای سعدآباد..

گاز . آسانسور

۲نبش-برق

۱۱۳ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تجریش کوی شیخی روبروی مترو تجریش پ..

۲۰متر انباری خارج از سند

۳۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تجریش میدان قدس ابتدای شریعتی ضلع جنوبی تامین ا..

کولر . داکت اسپلیت

یک دهنه-۶پارکینگ

تهران خرید مغازه |  300 متر

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تجریش بازار تجریش پاساژ نو..

کولر . گاز

جواز کامپیوتری

۶۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش کوی زغالیها (روبروی مترو تجریش) ..

کولر . گاز . آب و برق

۱۷ متر - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تجریش پاساژ قائم ..

گاز . آسانسور . چیلر . آب و برق

۵۳ متر - طبقه همکف نوساز ; تجریش ابتدای سعدآباد..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; تجریش بازار تجریش جنب کوی حمام پل..

فروش با مستاجر . آب و برق

۲بر-۱۰متر انباری

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش جعفر آباد مج..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک - یک دهنه

۷۳ متر - طبقه اول قدیمی ; تجریش روبروی امامزاده ص..

کولر . گاز . آب و برق

۱۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; تجریش خ شهرداری پا..

کولر . گاز

۱۱ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; تجریش بازار سنتی داخل ..

کولر . گاز

جواز دفتر بیمه ۲۰سال سابقه دفتر بیمه

۱۱ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; تجریش میدان قدس بازارچه تجریش پاسا..

کولر . آب و برق

یک دهنه -جواز کامپیوتر

۱۲۵ متر - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تجریش پل تجریش پ..

باز سازی شده . آب و برق

۶ متر - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; تجریش روبروی اداره برق پاسا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز موبایل فروشی

۲۲ متر - طبقه اول قدیمی ; تجریش شهرداری کوی حدا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش بازار قائم..

کولر . گاز . آب و برق

جواز طلا و نقره فروشی

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ دربند پایین تر از ..

کولر . گاز . آب و برق

سوپرمارکت-سرقفلی

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ مقصود بیگ فروشگاه ایران..

کولر . گاز . آب و برق

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; تجریش جنب بازار تجریش ک ح..

کولر . گاز

جواز طباخی وساندویچی

۴۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; تجریش روبروی سینما آستارا جنب مانتو فروشی دی..

کولر . گاز

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش سعدآباد کوچه گیاهی جنب ..

کولر . گاز

از طول بر بی اطلاع

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تجریش خ شهرداری کوی شهرس..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش پاساژ قائم طبقه طلا و جواهر گا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز طلا و جواهر فروشی

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش پاساژ قائم ورودی پل ت..

گاز

مناسب بلور وکریستال و کادوئی-دارای برق

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش نرسیده به میدان قدس پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش سعد آباد پاساژ کیش پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران خرید مغازه |  12 متر

۱۳ متر - طبقه چهارم نوساز ; تجریش بازارقائم پلاک ه..

گاز . آسانسور

سرقفلی و ملکیت

۴۲ متر - طبقه دوم قدیمی ; تجریش روبروی پاساژ قائم پلاک..

اسپلیت

۴۵ متر - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تجریش روبروی ورودی پاساژ ق..

اسپلیت

دارای چند جواز کسب

۶۵۰ متر - طبقه اول ۷ ساله ; تجریش ضلع شمالی میدان پلاک..

آسانسور

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ مقصودبیک نبش کوی..

کولر . آب و برق

۲۲ متر - طبقه اول ۵ ساله ; تجریش خ جعفر آباد پاساژ تن..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

جواز نقره فروشی- دو دهنه- ملکیت

۱۲ متر - طبقه چهارم قدیمی ; تجریش پاساژ قائم پلاک ه..

آسانسور . پکیج

یک دهنه-جواز پوشاک

۸ متر قدیمی ; تجریش بازارتجریش پاساژ صامعی دوزندگی پارس..

گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۲۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش جنب پاساژ قائم ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

۱۰ متر - طبقه اول قدیمی ; تجریش بازار قائم..

کولر . گاز . آسانسور

سرقفلی

۲۲ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; تجریش پاساژ تندیس..

گاز . چیلر

۱۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تجریش جنب پاساژ ب..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز پوشاک

۱۲۵ متر قدیمی ; تجریش ضلع جنوبی میدان قدس ..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۳۶ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; تجریش پاساژ تندیس پ..

گاز . آسانسور

۳بر-پارکینگ غیرسندی-اطلاع دقیق نداشتند

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش جنب مترو پاساژ استادشهریار فروش..

گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازپوشاک

۱۸ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; تجریش پاساژ ارگ پلاک ه..

گاز . آسانسور

دارای ۲سند-اطلاع دقیق نداشتند-در۲ باب

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; تجریش میدان قدس خ شهید خواجه ..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۸ متر - طبقه پنجم ۸ ساله ; تجریش روبروی سینما آستار..

کولر . آسانسور

جواز لواز آرایشی و لباس- اطلاع دقیق نداشتند

تهران خرید مغازه |  18 متر

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; تجریش بازار تجریش پاساژ میری طبقه ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک یک دهنه معاوضه با آپارتمان در شمال یا غرب تهران

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; تجریش پاساژ میر..

کولر . گاز

۱۱ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; تجریش بازار سن..

کولر . گاز . آب و برق

سرقفلی

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش پاساژ تندیس..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

۱۷ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; تجریش خ یاسر خ بوکان مجتمع تجاری البرز ..

گاز

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش بازار تجریش پاساژ نو..

کولر . گاز

جواز تعمیرات موبایل

۱۳ متر - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; تجریش بازار قائم طبقه موبایل و لوازم..

آسانسور . چیلر

۲بر- بردیگر:(۲متر)-جواز موبایل و لوازم الکتریکی

۲۳ متر قدیمی ; تجریش پاساژ قائم طب..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۷۷ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; تجریش بالاتر از آتش نشانی خ شهید کریم..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; میدان تجریش م قدس ضلع جنوبی برم میدان روبروی دا..

کولر . گاز

ملکیت سرقفلی

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش بازار قائم..

کولر . گاز . آب و برق

جواز طلا و نقره جواهر وساعت

۴۵ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تجریش خ شهرداری روبروی ورودی اول پاساژقائ..

گاز . باز سازی شده

دارای جواز

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تجریش بازار تجریش تکیه بالا ت..

آب و برق

۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش جعفرآباد مرکز خرید پلاک..

چیلر . فن کوئل . آب و برق

یک دهنه

۱۱ متر - طبقه پنجم ۲۳ ساله ; تجریش کوی زعیم پ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آرایش بهداشتی یک دهنه -طبقه دوم روی همکف

۲۱ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; تجریش ابتدای خ دربند..

آسانسور

۹ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تجریش نرسیده به میدان قدس..

برق-جواز موبایل و کامپیوتر و لوازم خانگی-از طول بر اطلاع نداشتند

۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش پاساژ کیش فرو..

کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش خ شهرداری کوی شهرس..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز ازاد-در حال حاضر قهوه خانه

۹۲ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تجریش خ شهرداری جنب بانک ملت پل..

گاز . آب و برق

کافی شاپ میباشد

۲۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; تجریش بازاربعثت روبروی سینما آس..

کولر . گاز . اسپلیت

۲۰مترانباری-دارای جوازپوشاک مردانه-برق

۱۰ متر - طبقه اول قدیمی ; تجریش پاساژ قائم طبقه ..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

۱۷ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; تجریش پاساژ قائم..

کولر . گاز

جواز پوشاک

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش پاساژ قائم ورودی کوی ..

گاز . آسانسور . اسپلیت

دارای جواز طلافروشی

۱۳۵ متر - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تجریش پل تجریش پ..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

دارای جوازسفره خانه-رستوران-دارای لوازم

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش م قدس ابتدای شریعتی سا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه ۲۲متر راهپله ۶۰متر اتاق مسکونی

۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش پاساژ البر..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۱ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تجریش کوی زعیم پ..

کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه جواز آزاد

۶۳ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تجریش روبروی شیرینی فروشی لادن ..

کولر . گاز . آب و برق

۸پله به پایین-جوازکافی شاپ با کلیه وسایل با سرقفلی

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تجریش نرسیده به میدان قدس جنب کوی سلیمان زاد..

کولر

جواز سوپر مارکت

۷۳ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; تجریش ابتدای خ دربند..

آسانسور

مناسب برندهای معتبر

۲۳ متر - طبقه اول ۸ ساله ; تجریش ابتدای خ دربند..

آسانسور

۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش بازارتجریش کوی امامزاده صالح..

۶مترانباری-وقف اوقاف عام

۴۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ مقصود بیک..

کولر . گاز . آب و برق

۱۲ متر - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تجریش پاساژ قائم ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

جواز پوشاک - یک دهنه

۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ شهرداری روبروی بیمارستان ش..

۶۰ متر - طبقه اول ۲ ساله ; تجریش ضلع شمال غربی میدان تجریش خ ملکی مج..

گاز

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۴ متر قدیمی ; تجریش پل تجریش طبقه زیرین ..

شوفاژ . کولر . گاز

کلیدی-جواز پوشاک

۹ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; تجریش فناخسرو پاساژ تن..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ گوگل جنب مسجد فاطمیه پل..

۸ متر - طبقه دوم ۸ ساله ; تجریش میدان قدس پاساژشمیران پلا..

کولر . گاز

بدون جواز-یک دهنه

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش اول بازارچه کوی حدادی روبروی الک..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-معاوضه با آپارتمان

۴۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; تجریش خ شهرداری مقابل بیمارستان شهدا نبش پا..

داکت اسپلیت . آب و برق

جواز کیف و کفش-یک دهنه -در دو طبقه یک باب

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تجریش پاساژ نورو..

کولر . آب و برق

دارای جواز نقره فروشی - یک دهنه -۵پله به پائین

۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش پاساژ قائم..

کولر . آسانسور . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۴۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تجریش میدان قدس اول کوی شه..

گاز . اسپلیت

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش روبروی سینما آستارا پاسا..

یک دهنه

۴۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش کوی حداد..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش جعفر آباد مجت..

کولر . گاز

جواز پوشاک

۱۵ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; تجریش جعفرآباد پا..

کولر . گاز

جواز پوشاک-۱۵/۶۰ متراز دقیق -ملکیت و سرقفلی

۱۴ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تجریش خ فناخسرو مجت..

گاز . آسانسور

۱۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; تجریش خ جعفر آباد مرکز..

آب و برق

یک دهنه

۱۱۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میدان تجریش ضلع جنوب غربی میدان قدس نبش ک..

کولر . گاز

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تجریش خ شهرداری پاساژ قا..

کولر . گاز . آسانسور

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش ضلع غربی میدان پلاک ..

کولر . گاز

ملکیت در انحصار اوقاف میباشد

۹ متر - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; تجریش خ شهرداری پاساژ قائم طبقه مانتو ..

آسانسور . فن کوئل

۷ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; تجریش اول بازار تجریش پاساژ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز موبایل فروشی

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش خ فنا خسرو..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آرایشگاه یک دهنه

۴۰۰ متر - طبقه زیر همکف ۲۵ ساله ; تجریش روبروی سینما آستارا جنب م..

کولر . گاز

۱۲۵ متر - طبقه اول قدیمی ; تجریش م قدس ضلع جنوبی برم میدان روبروی دارو..

کولر . گاز

۲دهنه

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; تجریش جنب بازار تجریش کوی ..

کولر . گاز

جواز طباخی وساندویچی یک دهنه

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; تجریش پاساژ میر..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پارچه فروشی-یک دهنه

۱۱ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; تجریش بازار تجریش پاساژ ..

کولر . گاز

۸ متر قدیمی ; میدان تجریش خ زعیم پاساژ زعیم لواز..

کولر . گاز

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش جنب بانک ملت کوی دکتر ب..

کولر . گاز

۴۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; میدان تجریش روبروی سینما آستارا جنب ..

کولر . گاز . آب و برق

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش میدان قدس ضلع جنوبی میدان روبروی دارو..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۱۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میدان تجریش ضلع جنوب غربی میدان قدس نبش کو..

کولر . گاز . آب و برق

جواز و شغل رستوران ۲۰ متر انباری که در قیمت محاسبه نمی شود

۷۵ متر - طبقه اول ۱۸ ساله ; تجریش نرسیده به میدان تجریش روبروی قنادی لاد..

یک دهنه

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; میدان تجریش جنب بازار تجریش ک..

کولر . گاز . آب و برق

جواز طباخی وساندویچی

۸ متر - طبقه دوم قدیمی ; میدان تجریش خ زعیم پاساژ زعیم لواز..

کولر . گاز . آب و برق

شغل و جواز لوازم آرایشی

۶۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تجریش ابتدای ولیعصر روبروی قنادی لادن کوی س..

گاز . باز سازی شده

در سند ۵۵متر قید شده است- بالوازم کافی شاپ-

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش جنب بانک ملت کوی دکتر ب..

کولر . گاز . آب و برق

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; تجریش جنب بازار تجریش کوی ..

کولر . گاز . آب و برق

دارای جواز طباخی و ساندویچی یک دهنه

۱۲ متر - طبقه زیر همکف ۱۷ ساله ; تجریش بازار تجریش پاساژ ..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تجریش خ شهرداری پاساژ قام طبقه مانتو ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جوار ندارد

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; تجریش بازارتجریش بازارشهید ..

کولر . آب و برق

۱۶ پله به پائین - یک دهنه - جواز صوتی و تصویری

۱۵ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; تجریش جعفرآباد پا..

کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش خ فناخسرو پاساژ تندیس پلا..

۲دهنه

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش فناخسرو پاساژ تندیس راهرو رستوران..

کولر . گاز . چیلر

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش ضلع شمالی میدان پاساژ تندیس همکف ۲ ..

برق

۸ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تجریش روبروی اداره برق پاس..

کولر . گاز . آب و برق

باجواز موبایل فروشی:---/۸۰۰م -اطلاع دقیق نداشتند--معاوضه باآپارتمان

۱۰ متر - طبقه اول قدیمی ; تجریش پاساژ قائم طبقه ..

کولر . گاز

ارتفاع ۴

۱۱ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; تجریش بازارچه تجریش پاساژ ..

کولر

جواز کامپیوتر- یک دهنه- مغازه روی همکف

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش فناخسرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

جواز آرایشگاه مردانه - یک دهنه

۱۳ متر قدیمی ; تجریش پاساژ رضوی ط ..

جواز لوازم خانگی

۱۴ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; تجریش خ شهرداری پاساژ ق..

کولر . گاز

۹ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تجریش کوی زعیم پ..

کولر . گاز . آسانسور

جواز و شغل پوشاک یک دهنه

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان تجریش کوی خواجه ن..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز دارد

۱۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; تجریش بازارچه تجریش پاساژ اتح..

کولر . گاز

ارتفاع ۲.۸ متر- سرقفلی

۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; تجریش روبروی بیمارستان شهدا پاساژ ال..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

مغازه

تجریش

منطقه 1

یک شهرداری تهران