خرید مغازه اختیاریه

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۴۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه بالاتر از میدان نبش ..

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد پلا..

گاز

۲دهنه

۱۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

گاز . آب و برق

۳ بر

۱۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; دولت اختیاریه جنوبی نبش چهارراه..

گاز

۳بر-بردیگر۲۰و۶متر

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب پارک پ..

۱۲۸ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش کوی مسعود پل..

۳بر

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

اطلاع دقیق نداشتند

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقا..

کولر . گاز . باز سازی شده

جواز فست فود /یک دهنه

۷۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان اختیاریه خ فتاح ان..

شوفاژ . کولر . گاز . برق 3 فاز

یک دهنه - جواز کتاب فروشی- برق ۳فاز- معاوضه با ملک

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

کولر . گاز

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- مناسب صرافی ها و طلافروشی

۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتراز میدان خ فتاح ..

شوفاژ . گاز . اسپلیت . فروش با مستاجر

یک دهنه - جواز کتاب فروشی

۷۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . برق 3 فاز

ارتفاع۳- برق ۳فاز- ملکیت وسرقفلی-۶۵متر انباری

۳۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتر از دولت پلاک هنگا..

گاز

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش کوی مس..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه-بر دیگر ۱۷و۶متر

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ..

گاز . آب و برق

یک دهنه- دارای جواز قنادی

۲۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه جنوبی روبروی بهستا..

کولر . گاز . اسپلیت . فروش با مستاجر . آب و برق

۴دهنه-جواز آزاد-مناسب بانک و موسسات مالی و برندها

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ داور بین تسلیمی و کوی زرن..

کولر . گاز . آب و برق

دو دهنه - جواز دارد- سرقفلی

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه کوی زرنگ نبش داور(تسلیمی) پ..

گاز . باز سازی شده

۲۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; اختیاریه خ داور نبش کوی زرنگ پل..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲نبش - ۳دهنه - جواز کالای خواب

۱۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; دولت خ اختیاریه نبش کوی مس..

گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

۳بر-جواز بانک

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی تقاطع شهید فتاحیان و اختیا..

گاز . آب و برق

۳دهنه -جواز آزاد

۱۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه نبش کوی انتصا..

کولر . گاز . پکیج . آب و برق

معاوضه با کلنگی-۲نبش- یک دهنه - جواز آزاد- در طبقات فوقانی بنائی احداث نشده

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه بالاتراز مسجد صاحب ا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز دفترساختمانی

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی روبرو..

کولر . گاز . آب و برق

دارای جوازفست فود-یک دهنه

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه بعد از مسجد صاحب ال..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه

قدیمی ; اختیاریه جنوبی نبش کوی افخمی پل..

گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب ..

کولر . گاز . باز سازی شده

فاقدبالکن

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان ..

گاز

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; دولت ابتدای خ اختیاریه ج..

کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه - جواز آزاد

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتر از مسجد پل..

کولر . گاز . آب و برق

دارای قدرالسهم

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رازقی شمیرانی پلا..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز تاکسی

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه بالاتراز دول..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای قدرالسهم

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از چهاررا..

گاز . آب و برق

جواز لبنیات فروشی

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش کوچه مسعود پل..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه نبش خ تسلیمی روبروی پارک بوستان نبش ..

کولر . گاز . آب و برق

جواز امانت فروشی یک دهنه

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ تسلیمی روبروی پارک کی..

کولر . گاز . آب و برق

جواز کامپیوتر- برق تک فاز

۲۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر سرقفلی

۳۰۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی تسلیمی خ ساغر جن..

گاز

جواز دائمی شیرینی فروشی سه فاز ۲۵آمپر ۳.۵ اختلاف سطح دیوارسرامیک

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه-جوازآزاد

۱۹ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی واگذار میشود

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

گاز

۳دهنه - جواز ازاد- ۳بر:۲و ۳متر

۲۵ متر نوساز ; دولت پاسداران خ اختیاریه جنوبی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

ملکیت و سرقفلی-ارتفاع۴--قدرالسهم دارد

۲۰ متر ۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتراز چهار..

گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; اختیاریه شمالی روبروی مسجد صاحب..

کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه نبش خ تسلیمی روبروی پارک بوستان نبش ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز امانت فروشی

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از مسج..

گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتر از د..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

۳۲ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رازقی شم..

شوفاژ . کولر . گاز

جواز تاکسی سرویس

۱۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

گاز

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوچه رازقی شم..

گاز

یک دهنه - جواز تاکسی سرویس

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده به م..

گاز

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

۱۹ متر نوساز ; پاسداران اختیاریه خ عابدینی نبش جهانی ن..

شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی- ارتفاع۴-جواز لبنیاتی- فروشگاه مواد غذایی اسلامی

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده به م..

گاز

۲۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتراز چهارراه ..

گاز

ارتفاع ۳ متر ،ملک و سرقفلی

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; اختیاریه خ داور نبش کوچه زرنگ پل..

گاز

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز سوپر مارکت

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; اختیاریه خ داور نبش کوچه زرنگ پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه نبش رازقی شمیرانی پلاک ۲۱..

گاز

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی روبروی پارک ن..

گاز

۳۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی تسلیمی خ دلاور ج..

گاز

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده..

گاز

۳۱۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه نبش خ تسلیمی روبروی پارک بوستان نبش ..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی شهید تسلیمی روبروی پارک نبش ب..

کولر . گاز . آب و برق

جواز کامپیوتر - یک دهنه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فروش

مغازه

اختیاریه

منطقه 3

سه شهرداری تهران